dinsdag 30 juni 2009

CAP publiceert mijn artikel over paarden

Mijn artikel over paardenmishandeling in de Domenicaanse Republiek is gisteren in de juli - augustus editie van CAP verschenen.

De bedoeling hiervan is, om mensen te sensibiliseren om actie te ondernemen als ze verwaarlozing en mishandeling van paarden vaststellen, hier in België maar ook in het buitenland, als ze op vakantie zijn.

Maar al te vaak denken mensen 'goh, dat is jammer, maar jah, ik kan daar toch niets aan doen'.

en dat is precies waar men fout denkt !

1 mens kan veel veranderen. Door gewoon enkele mails te sturen naar het hotelmanagement (altijd heel bezorgd over het imago !!), zijn 35 paarden in de Domenicaanse Republiek beter af. Ze krijgen nu beter eten, hebben nieuw materiaal, en de paarden die er het ergst aan toe waren, kregen een maand rust zodat hun wondes konden genezen.

Dus 1 mens kan wel degelijk een verschil maken.

Ik hoop dat de Benelux lezers van CAP met plezier en interesse het artikel zullen lezen, maar vooral de boodschap ervan zullen onthouden: 1 mens kan een groot verschil maken.

maandag 29 juni 2009

Eerste enneagram bepalingen

Zo, de eerste enneagrambepalingen zitten er op !

Laurent en Amorie werkten heel goed mee aan de dialoog en ontdekten dat ze respectievelijk een type 9 vleugel 1 en type 9 vleugel 8 zijn.

De enneagram bepaling is enorm leuk om doen - de reacties op de gezichten van de mensen, als ze zichzelf in een bepaalde vraag of type herkennen, stimuleert en geeft een energizing effect.

Ik moet wel toegeven dat ik er twee keer zo lang over deed als Joost van Tiouw om tot een sluitende enneagrambepaling te komen. Anderzijds heeft Joost 12 jaar ervaring met het enneagram, dus reden tot ongerustheid heb ik niet meteen :-)

Net zoals bij ons in de groep het geval was, kwam na de eerste JA plots een twijfel bij het 'of misschien ook type X'. Dan is het als coach wel even wennen om de twijfel van de coachees niet op jezelf te laten overslaan. De testvragen maakten het vervolgens nog wat ingewikkelder, met nog een 'mogelijks ook type Y'. Bij het gedrag in stress en ontspannende situaties kwam snel al bevestiging van 1 à 2 types, bij de omschrijving van de diverse mogelijke types zag je meteen op de gezichten wanneer je helemaal goed zat.

Nu begrijp ik ten volle wat Joost bedoelde met: een enneagram test op papier kan een verkeerd beeld schetsen. Tussen een volmondige JA en ... ja misschien wel ja ... zit een berg verschil. Observeren en kallibreren zijn werkelijk noodzakelijk om tot een juiste enneagrambepaling te komen. Lichaamstaal is inderdaad belangrijker dan wat er precies gezegd wordt.

Net zoals bij het paard trouwens.

Een verrijkende ervaring, en een tool die ik zeker naar de toekomst toe nog verder zal inzetten tijdens het intake gesprek.

Impresse netjes gekapt

Impresse kreeg vandaag haar eerste kapbeurt van hoefsmid Laurent Dubois.

Ze was heel braaf, stond mooi stil, en ze heeft mooie, sterke hoeven, dixit Laurent.

Een classy lady in alle opzichten dus !

teambuildings grote groepen in het gedrang


slecht nieuws voor Equiboost ... de teambuildings voor grote groepen zullen in 2009 NIET kunnen doorgaan in Affligem.

na een maand spartelen en vechten om de weides proper te krijgen, komt de aap uit de mouw waarom er alleen maar onkruid groeit en geen gras, ondanks intensieve bemesting ... via onze buurman - die nu ook distels in zijn tuin heeft staan en daar natuurlijk niet gelukkig mee is en maatregelen vraagt - vernamen we dat de weides de hele winter gebruikt werden voor een groot aantal paarden en pony's, waardoor ze omgetoverd werden tot 1 grote slijkboel. het weinige gras dat er nog stond, want blijkbaar NEWSFLASH werden de weides ook de voorgaande jaren niet onderhouden - in tegenstelling tot wat de verhuurders beweerden - werd opgegeten en de wortels van het gras werden vertrappeld door in de wintermaanden het teveel aan paarden dagelijks buiten te laten.

de voorbije week passeerden dus 3 experts de revu, die allen hetzelfde concludeerden: herinzaaien nu is geen optie, want het onkruid zal sneller groeien dan het gras en mag niet gesproeid worden omdat het nieuwe gras kapot zou gaan ; doorzaaien is evenmin een optie omdat er te veel klavers, mos, onkruiden staan en het nieuwe gras zal er niet door kunnen schieten.

dat laat maar 1 optie: maandelijks sproeien tegen het onkruid om te vermijden dat het verder toeneemt / groeit / uitbreidt naar de buren en hun omliggende tuienen en weides, en wachten tot september om opnieuw in te zaaien ... een regelrechte nachtmerrie dus, met hoge kosten en tegelijk zwaar inkomstenverlies als gevolg, en nakend weidetekort voor de 3 Eqbuiboosters die nu met z'n drietjes op 8000 m² staan , want een heringezaaide weide kan pas in mei 2010 voor het eerst gebruikt worden en de schrale weide waar ze nu op staan, houdt het niet vol tot mei 2010. die weide zal dan in september 2010 heringezaaid moeten worden.

zo zie je maar, een blog hoeft niet altijd positief nieuws te bevatten ...

bij deze onze oprechte excuses aan de klanten van Event-Solutions, die een teambuilding voor deze zomer en dit najaar aangevraagd hebben.

tip aan alle toekomstige paardencoaches die van plan zijn om net als ik een locatie te huren: laat uitdrukkelijk in je huurcontract noteren dat de weides voor intrede in goede staat moeten zijn en verhuis niet tot je weides effectief ook in goede staat zijn - het (tijds)verlies is immens. Equiboost zit inmiddels aan 356 uur tijdsverlies en heeft gelet op het zware inkomstenverlies voor 2009, het uitblijven van enige reactie van de verhuurders en de elfjes die hier te pas en te onpas ronddwalen, haar advocate verzocht om gerechtelijke stappen te ondernemen.

zaterdag 27 juni 2009

Weer wat herstellingen achter de rug ...


Het duurde niet lang natuurlijk voor Impresse, gevolgd door haar 2 bodyguards, de rollen weide afval bespeurde en hier vrolijk begon aan te knabbelen ... goed dus om op dag 1 meteen koliek te doen.

Erik Provost gebeld, die zijn namiddag opofferde om draad te spannen voor het weide afval, en tegelijk ook een uitstekend stuk metaal, vlak voor de deur naar de stallen, de grond inklopte met een zware mokerhamer. Nu maar hopen dat madam zich niet door de draden heen wurmt en er in verstrikt geraakt ...

Erik herstelde ook de omheining van de tuin, die door de verhuurders was doorgeknipt om er een traktor met maaimachine op te laten aangezien de 'tuin' niet meer met een gewone grasmachine of bosmaaier klein te krijgen was. Zo zit onze Security Manager Honnepon eindelijk veilig omheind!

Bezoekers, koerierdiensten en de postbode zullen vanaf vandaag ook een bel vinden aan de poort, aangezien ze door de extra sloten niet tot bij de voordeur geraakten.

Bedankt Erik, om deze te komen bevestigen ! Weer een stapje voorwaarts ...

De 2 linkerweides zijn intussen half en half bruikbaar, de terugschietende netels, distels en andere onkruiden even negerend, de overige 3 weides blijken zelfs na het maaien en harken een ramp te zijn, op nog geen 10 % van de oppervlakte is gras te vinden ... In ieder geval, de paardjes hebben gras voor de komende maand, dat laat een maand de tijd om een oplossing te zoeken voor de andere weides.

Deze zomer nog teambuildings organiseren in Affligem, zit er gelet op de staat van de weides, evenwel hoe langer hoe minder in ...

Het is hopen op een teken van leven en een minimum aan actie van de verhuurders om de ramen van het tuinhuis te herstellen, zodat de basiscursus Kennismaking met het paard, die in juli en augustus wekelijks gepland staat, alsnog gedeeltelijk kan doorgaan.

Wordt vervolgd.

vrijdag 26 juni 2009

Nieuwe Equibooster: Impresse


Om 20 u werd Impresse keurig in Affligem afgeleverd. Bedankt Dirk, voor de vlotte afhandeling van deze verkoop.

Deze parmantige jongedame bewees deze avond al over een pak talenten te beschikken. Amper een jaar oud en ze maakt zich al volledig baas over haar twee mannelijke collega's Oro en Panter ! Ze beweegt bovendien als een godenpaard en niets sluit uit dat zij haar Equiboost carrière binnen een paar jaar zal combineren met een dressuurcarrière - het is precies alsof zij op wolkjes loopt, haar ruime bewegingen en soepele gangen zijn een plezier om zien. Heerlijk gewoonweg.

De buurmeisjes hadden Impresse in de weide zien ronddartelen en kwamen een kijkje nemen: zonder enige schroom of vrees stapte Impresse op hen af. Verlegen is ze dus allerminst !

Impresse heeft veel bloed en is vrij dominant en zal een ideale Equibooster worden voor leiderschapstrainingen. Wie rond het thema assertiviteit wil werken, krijgt als laatste sessie Impresse als uitdaging. Wie Impresse aankan, zal geen enkele uitdaging uit de weg meer gaan.

Volgende week kan Impresse rustig haar nieuwe omgeving verkennen, in juli starten we meteen met Natural Horsemanship training, zachtjes aan, een kwartier per dag tijdens de eerste maand, zodat zij respect voor mensen leert en het coachen veilig kan verlopen voor de coachees. Nu heeft ze nog te veel de neiging om tegen mensen aan te botsen. Ze moet leren om afstand te houden en ze zal moeten aanvaarden dat niet iedereen buigt voor haar - het moge gezegd zijn - bijzonder knappe verschijning.

Impresse is wellicht het jongste paard dat in de Benelux als coach zal ingezet worden. Het voordeel van coaching met een merrieveulen is, dat dit - zo mogelijk - nog instinctiever zal reageren op het gedrag van mensen. Impresse stond de voorbije maanden op de weide en is geen mensen of andere paarden gewoon. De eerste maanden zal er wel selectief omgegaan worden met de coachees: iemand die geen enkele ervaring heeft met paarden, zal voorlopig niet met Impresse gecoached worden. Coaching met Impresse start ten vroegste in september.

Bij deze: welcome aboard Impresse !

donderdag 25 juni 2009

is coaching met paarden wel veilig?Paarden zijn levende dieren. Levende dieren schakel je niet uit met een druk op de knop. Er is geen 'stop' knopje op een paardenafstandsbediening. De nodige voorzichtigheid is dan ook geboden bij het coachen met paarden.


Hoe garandeert Equiboost de veiligheid van de coachees tijdens het coachen met paarden?

1) iedere coachee krijgt vooraleer bij de paarden te gaan, uitgebreide uitleg over het denken en de psychologie van het paard.
2) iedere coachee krijgt vooraleer bij de paarden te gaan, een stel do's & dont's ingepeperd.
3) een coachee wordt nooit alleen bij de paarden gelaten. er is altijd een Equibooster-menscoach dicht in de buurt.
4) de gebruikte coachingsplaats is groot genoeg, zodat het paard kan weglopen als het zich bedreigd voelt, zodat het paard geen opgesloten gevoel heeft.
5) iedere Equibooster wordt opgevoed en getraind volgens Natural Horsemanship, waardoor ze meteen al een stuk rustiger en respectvoller zijn en zich de hele dag kunnen uitleven in de weide.
6) de Equiboosters zijn 'vreemde' mensen gewoon. in het allerergste geval lopen ze van u weg. aanvallen zullen ze nooit.


Paarden voelen meteen aan of een coachee respect voor ze heeft. Een paard zal nooit een respectvolle coachee aanvallen, stampen of bijten. Het gedrag van het paard hangt dus in de eerste plaats af van UZELF.


Als een paard bokt, steigert, aanvalt, stampt of bijt, vraag dan niet 'wat is verkeerd met dat paard' maar vraag dan eerder 'wat heb ik verkeerd gedaan'.

Een mens zal toch ook nooit zomaar, zonder enige reden of aanleiding, tegen u beginnen roepen? Wel, bij paarden is dat net hetzelfde ...


Voor coachees die zich echt niet op hun gemak voelen bij paarden, coachen we eerst zonder het paard en combineren we de coaching sessies met enkele sessies Kennismaking met het paard.

We willen dat iedere coachee met een gerust hart de piste of weide instapt.

maandag 22 juni 2009

Maslow & je leven begrijpen

Er was eens ...

een slimme man. Die man heette Maslow. Zoals zovelen wilde hij het proces van bewustwording en zelfkennis in kaart brengen. Definiëren.

Maslow onderscheidde vier leer- of groeistadia, die aangeven waar je als mens staat in het begrijpen van je leven, in je zelfkennis dus.

Fase 1 noemde hij onbewust onbekwaam.
In dit stadium stelt een mens zich weinig vragen. Het leven leven zoals het op je afkomt dus, zonder je bewust te zijn over het waarom je iets wel of niet doet. Vaak wordt het leven volgens de 'maatschappelijke normen' geleefd, zonder ergens een diepere betekenis achter te zoeken. Precies een beetje zoals in het donker rondstappen zonder licht dus.

Fase 2 heette hij bewust onbekwaam.
In dit stadium heeft een mens zoiets van 'tiens, er is meer, maar ik weet niet wat precies'. Je snapt wel dat het leven je bepaalde lessen leert, maar je ziet nog niet goed in hoe je daar uit kan leren, er heerst veel onbegrip en onmacht. Je hebt nog niet het gevoel dat jij je leven stuurt in die richting waar jij wil dat het heen gaat. Er wordt dus iets wakker, maar er wordt nog geen concrete actie of verandering aan gekoppeld.

Fase 3 kreeg de naam onbewust bekwaam mee.
Hier kent de mens zichzelf al wat beter en durft de mens daadwerkelijk zijn eigen processen en groeipunten onder de loepe te nemen. Je gaat op zoek naar manieren om te groeien en jezelf te ontwikkelen, maar zonder hier echt bewust van te zijn. Je ontdekt je levensthema's EN, wat heel belangrijk is, je onderneemt actie om een verandering teweeg te brengen in je leven. Het concept 'ik ben verantwoordelijk voor mijn leven' krijgt vorm. De medemens wordt een spiegel. In deze fase is het coachen met paarden bijvoorbeeld heel belangrijk.

Stap 4 staat voor de ideale situatie: deze van bewust bekwaam.
Hier is de mens zich bewust van zijn vermogen tot creatie. Niet alleen zijn de levensthema's gekend, ook de middelen om zich door deze thema's heen te werken zijn gekend. De bewustwording zet zich met rasse schreden verder en tegelijk groeit ook het begrip voor de situatie van andere mensen. Hier kan wat niet past in je leven, gemakkelijker losgelaten worden. Je kiest voor wat goed aanvoelt voor jou. Hier maakt het niet uit wat 'de mensen' zeggen of denken over jou. Hier kies je resoluut voor jouw pad, jouw waarheid. Hier leef je ten volle je leven en kan je helemaal jezelf worden.


Bij Equiboost geloven we niet in een lineair doorgroeiproces. Iemand kan bijvoorbeeld voor een bepaald aspect in zijn of haar leven in fase 3 of 4 zitten, terwijl hij of zij voor een ander leerpunt nog in fase 1 of 2 zit. Bepaalde gebeurtenissen in iemands leven, die zo overweldigend zijn, kunnen iemand ook een stap vooruit of achteruit laten springen.


We wilden de theorie van Maslow toch even met u delen, omdat alle mogelijke manieren en alle mogelijke denkwijzen wel iets in zich hebben dat u kan helpen in uw persoonlijke groei en zelfontwikkeling.


Coachen met paarden heeft in alle fasen een effect: voor wie in fase 1 zit, heeft coachen met paarden vaak 'het openen van de ogen' en een overstap naar fase 2 als gevolg. Wie in fase 2 zit, zal dankzij coaching met paarden onbewust overgaan naar fase 3. Voor wie fase 3 al bereikt heeft, komt fase 4 in zicht. Ook wie al in fase 4 zit, kan leren van de paarden. De weg naar zelfkennis is nooit ten einde. Niemand kan ooit zichzelf helemaal doorgronden.

het blijft spoken

er dwalen al enkele weken spoken rond op de Equiboost locatie - poorten die mirakuleus openstaan bij terugkeer na afwezigheid, gesloten vensters die wonderbaarlijk openstaan, sleutels die verdwijnen en plots uit het niets terug opduiken ...

sommige spoken hebben blijkbaar tijd te veel ...

Wondes Panter genezen goed
Equibooster Panter geneest goed van zijn wondes die hij door te haperen aan de ijzeren pinnen in de rechterweide opliep.

De snee op zijn bil, bijna 20 cm lang, groeit mooi dicht, ook zijn oog geneest goed.
vrijdag 19 juni 2009

business cards Equiboost zijn klaar

en heel geslaagd, al zeg ik het zelf :-)

origineel qua formaat & design, tegelijk eenvoudig en stijlvol, hoge kwaliteitsdruk op papier van 400 g.

bedankt Tim van www.movemedia.be voor het knappe ontwerp, en bedankt Egon van www.tight.be voor de uitstekende service.

woensdag 17 juni 2009

Met welke paarden kan je coachen?Heel eenvoudig: met ALLE paarden.


Coachen met paarden gebeurt niet met paarden die 'truukjes' geleerd hebben of die reageren op bepaalde signalen of commando's.

Het paard is helemaal zichzelf, en precies daar ligt de kracht van coachen met paarden.


Het spreekt voor zich dat je het beste werkt met paarden die zelf in evenwicht zijn. Een paard in evenwicht is een paard dat de kans heeft om echt 'paard' te zijn. Een paard dat de hele dag opgesloten staat in een box in een manège en dat dan een paar keer per week 1 uurtje uit zijn box mag om enkele rondjes te gaan stappen, draven en galloperen en dat misschien 1 of 2 namiddagen per week op zijn eentje op een stuk kaalgevreten weide mag, is nu niet bepaald ons ideaalbeeld van 'echt paard zijn'.

'Echt paard zijn' betekent de paarden in kuddeverband laten leven, laten grazen, op de weide lopen, spelen, rusten, eten, drinken, liggen, rollen wanneer ze zelf willen en volgens hun rangorde.

Zo maak je een paard gelukkig. Door het zo natuurlijk mogelijk zijn leven te laten leven.

Denk je van: 'Nou ik wil ook best coachen met paarden' en heb je een paard in zo'n box in zo'n manège staan, dan wil ik er heel wat op verwedden dat je paardje het eerste kwartier weinig aandacht zal hebben voor je coachee. Je paardje zal willen rennen, gek doen, cirkeltjes maken, bewegen, van zijn vrijheid genieten. Daar heeft je coachee op zich weinig aan.

Wil je coachen in een stuk weide, en staat je paard al de hele dag op stal, dan zal je paard vooral zin hebben in grazen en zal de aandacht ook niet ten volle bij de coachee liggen.


Als je paardje daarentegen de hele dag van zijn vrijheid kan genieten, is het blij en geïnteresseerd om wat aandacht te krijgen en stapt het doorgaans nieuwsgierig op de coachee af of blijft het rustig in de buurt van de paardencoach en coachee staan tot de coachee met een oefening start.

dinsdag 16 juni 2009

weide-afval in balen gedraaid

zo, het weide afval van de rechterweides is nu ook opgeruimd, het ligt evenwel nog bij de rest van het afval in de linkerweides ...

bedankt Erik, voor het snelle werk, en je bereidheid om na je werkuren toch nog naar Affligem te rijden.

maandag 15 juni 2009

rechterweide geharkt

en weer een stapje dichter bij ...

nu is ook de rechterweide 'geharkt'.

het weide-afval dient nu ook in balen gerold te worden, daarna moet de weide 2-3 weken herstellen, daarna moet ze gesproeid worden.

intussen schieten de distels in de linkerweide terug de hoogte in ; een tweede maaibeurt dringt zich op, de eerste sproeibeurt van een maand geleden bleek geen effect te hebben. deze keer komt dus wel bofix op het programma te staan.

zondag 14 juni 2009

paardencoaching - bang van paarden ?


"Ik wil wel maar ik durf niet. Ik ben bang van paarden. Ze zijn zo groot. Wat als ze me omver lopen? Of bijten? Of stampen?"


Bang zijn van paarden. Dit alleen al is een schitterend onderwerp om u op te laten coachen.


Waarom bent u bang van paarden? Wat betekenen paarden voor u? Wat is het juist aan een paard dat u bang maakt? Wat steekt er achter die angst? Waar ligt uw échte angst? Wat schrikt u écht af?Paarden zijn vluchtdieren. Dat betekent dat ze weglopen als ze zich niet op hun gemak voelen. Als u bang bent van een paard, zal het in het ergste geval van u weglopen.


Een paard is geen aanvalsdier. Een paard zal nooit zomaar een mens aanvallen. Een paard zal ook nooit zomaar kappen of slaan naar een mens. Een paard slaat of kapt als het schrikt en zich bedreigd voelt.Wie een paard niet laat schrikken en het niet in een bedreigende positie brengt, hoeft dan ook niets te vrezen.


Precies daarom geven we de paarden bij Equiboost voldoende ruimte en lichten we de coachees uitgebreid in over de psychologie en het denken van het paard, voor we aan de eigenlijke oefeningen met paarden beginnen. We laten niemand zomaar bij de paarden aan de slag gaan.

De veiligheid van mens én paard primeert. Coachen met paarden is instructief én fun. Voor angst is geen plaats.


Wie een heilige schrik heeft voor paarden, wordt eerst zonder de paarden gecoacht. Tegelijk starten we oefeningen op om stap voor stap, op het tempo van de coachee, kennis te maken met het paard. Niets moet. (bijna) alles mag.

wat als ik niet kan paardrijden ?


"Ik kan niet paardrijden. Kan ik dan gecoacht worden met paarden?"


Deze vraag keert regelmatig terug.


Het antwoord is: JA.


U kan perfect gecoacht worden met paarden, ook al kan u NIET paardrijden.


Coachen met paarden gebeurt namelijk NAAST het paard. U zit NIET op het paard.


Het maakt dus niets uit als u nu wel, of niet kan paardrijden.


Kunnen paardrijden is GEEN vereiste om gecoacht te worden met paarden.


IEDEREEN, jong en oud, kan m.a.w. gecoacht worden met paarden.

vrijdag 12 juni 2009

balken rijbak rijpiste geleverd

we mogen toch ook van enkele meevallers spreken ...

vandaag zijn de balken voor de rijbak van de rijpiste geleverd.

bij deze een dikke merci aan Devuyst NV uit Zottegem voor de onberispelijke service en het meedenken voor de beste oplossing !

wie ook een eigen rijpiste wil aanleggen, kan zeker zonder zorgen bij hen terecht.

equiboosters blijven afzien

de Equiboosters Oro en Panter gaan door een moeilijk dal ...

inmiddels hebben ze alle 2 last van koliek.

gelukkig springt Erik in de bres en zal hij ultraverse voordroog komen leveren.

onvoorstelbaar hé, de zomer voor de deur, 2 ha weide, en voordroog nodig hebben ...

dubbele portie psylliumzaadjes in het eten gemengeld om toch hun vertering terug op gang te krijgen ...

hopelijk loopt dit goed af want zonder equiboosters geen equiboost ...


ik spendeer iedere dag minstens een uur om onkruiden uit te trekken, maar er lijkt geen einde aan te komen. de distels tieren nog steeds welig. van de verhuurders intussen geen teken van leven. ze kunnen de huurwetgeving niet streng genoeg maken !

donderdag 11 juni 2009

bewustwording - spiritualiteit of logisch denken?


Vaak worden bewustwording en spiritualiteit in 1 adem genoemd.


Toch hoeft u niet noodzakelijk het spirituele pad op te gaan om tot bewustwording te komen.


Bewustwording kan ook op een rationele manier tot stand gebracht worden, meerbepaald door een uitgekiend en doordacht spel van vraag & antwoord. Zelfs de meest sceptische empirist zal zich hier in kunnen vinden.Equiboost past de dialoog techniek frequent toe tijdens het coachen met paarden. Deze kan vergeleken worden met de methodiek die zowel Plato als Socrates handhaafden. Het verschil ligt erin, dat zij op zoek gingen naar antwoorden op levensvragen - vragen van een brede filosofische aard dus -, terwijl u en uw paardencoach op zoek gaan naar concrete antwoorden die betrekking hebben op UW leven. Dialoog keert ook terug bij bijvoorbeeld psychotherapie en relatietherapie.

Het is een krachtige tool.
Misschien denkt u wel: "bewustwording, bewustwording, allemaal mooie praatjes, ik heb helemaal geen bewustwording nodig, ik wil gewoon een oplossing voor probleem X".


Genoteerd.Eigenlijk kan de term bewustwording - met heel veel goodwil - een beetje vergeleken worden met de diagnose uit de klassieke geneeskunde. Als u naar de dokter stapt, zegt u ook niet: "dag dokter, ik heb degeneratieve cardiomyopathie, wat kan u me daar voor geven?" Nee, u komt toe bij de dokter en u omschrijft de symptomen waar u last van heeft. Hierop volgend zal de dokter een of meerdere onderzoeken verrichten, en gebaseerd op de resultaten van deze onderzoeken zal de arts een diagnose stellen. Eens de diagnose gekend is, kan er een behandeling opgestart worden, al dan niet via medicatie, een operatie, enz.. De dokter kan u tegelijk advies geven, zoals bijvoorbeeld "neem iedere dag uw temperatuur op om te controleren of die constant blijft" of "zorg ervoor dat u altijd een muts draagt als u zich buitenshuis begeeft" of "eet vooral geen eieren". Zolang de dokter de diagnose niet stelt, kan hij u geen advies geven, en kan u ook geen verandering brengen in uw leefpatroon om uw ziekte weg te werken.


De diagnose is maw het startpunt om een verandering - in dit geval: een genezing van het lichaam door een verandering in het leefpatroon - tot stand te brengen.Met coaching is dat niet anders. Het eerste wat dient te gebeuren, is het stellen van een diagnose. Is er voor zorgen dat u inzicht krijgt in wat het precies is, dat u onrustig, ongeduldig, ongelukkig of gestresseerd maakt. En dit element ombuigen tot een positieve verwoording of doelstelling. Als u tijdens uw coaching sessies plots een "Ahaaaaa ! Zit dat zo ineen !' of een 'Oooooooo ... dat ik dààr niet aan gedacht heb zeg ...' gevoel krijgt, dan hebt u het moment van bewustwording bereikt.


Onmiddellijk zullen uw hersenen (rationeel !!) verderbreien op de pas ontstane bewustwording - o maar als dat zo zit dan kan ik dit doen of dan kan ik dat doen of ... ; of net omgekeerd: jah maar als dat zo zit, hoe moet ik dat in godsnaam verder aanpakken?


In uw volgende coaching sessies wordt daar vervolgens op verder geborduurd.Bewustwording is belangrijk, omdat dat het startpunt is. Bewustwording is de motor die het proces van zelfontwikkeling, ook wel persoonlijke groei genoemd, in gang zet. Pas als u zich bewust bent van iets, kan u rekening houden met dat iets, en in geval het iets negatiefs betreft, dit leren ombuigen naar iets positiefs, en in geval het iets positiefs betreft, dit verder versterken en ontwikkelen.Niets voor niets zegt het spreekwoord 'Ken Uzelf' ...Dit alles om u maar te zeggen: lach het begrip 'bewustwording' niet zomaar weg, maar ga er actief mee aan de slag, om uw competenties ten volle uit te bouwen. Dit zal zowel op persoonlijk als op professioneel vlak zijn vruchten afwerpen.De paarden vormen een krachtige katalysator om het bewustwordingsproces te activeren. Over coachen met paarden leest u meer op http://www.equiboost.com/.Equiboosters zien af ...
het onkruid en de rommel in de tuin eisen hun tol ...


Equibooster Oro lag deze morgen opnieuw met koliek op de grond en doet bovendien een zware allergische reactie.


Ironie van het lot ... 2 ha achter de woning en de paarden noodgedwongen ... op stal ...


woensdag 10 juni 2009

over de band tussen mens en paard

tussen mens en paard kan een sterke band groeien.

wat u op deze video kan meevolgen, tart werkelijk ieders verbeelding.

toch zijn het echte beelden. hier komt geen trucage aan te pas.

de regel zegt, dat de mens de taal van de paarden dient te leren om paarden te kunnen begrijpen en om met paarden te kunnen communiceren.

maar het kan ook omgekeerd. ontdek het zelf in dit filmpje, want als ik het u vertel gelooft u het waarschijnlijk toch niet. zelfs ik zou het niet geloven moest ik het niet gezien hebben. en dat zegt al veel.

http://www.youtube.com/watch?v=AMj2K2-K8wo

dinsdag 9 juni 2009

Equiboost, coaching en crisis


Tijdens een interview met als onderwerp "de crisis" verklaarde Patrick Despiegelaere van Despiegelaere NV (bekend van o.a. toplingeriemerken Huit, Barbara, e.a.) letterlijk:


"De crisis zit voor een groot stuk in het hoofd van iedereen. Ik heb klanten die zo overtuigd zijn dat de crisis hen aan het nekken is, dat ze er ook effectief aan ten onder gaan. Terwijl anderen de crisis aangrijpen om zichzelf in vraag te stellen, de nodige beslissingen daaromtrent te nemen en zelfs onwaarschijnlijke groeisprongen te maken. Winkeliers met visie zullen deze crisis zeker overwinnen en er bovendien sterker uit komen. Uiteindelijk zie ik het aantal winkels serieus verminderen, waarbij enkel de fitste zullen overleven. De koek op zich wordt niet zoveel kleiner maar zal wel door minder spelers gedeeld worden. De crisis zal gans dit jaar nog wel doorwegen, misschien krijgen we in 2010 reeds een verbetering, maar het zal nog bijzonder lang duren om terug een situatie te kennen zoals tot een jaar geleden. De crisis is te paard komen aangelopen maar zal te voet wegwandelen."Natuurlijk verscheen bij ons meteen een glimlach op het gelaat bij het horen van die laatste zin, met het voor Equiboost wel heel toepasselijke 'paard' erin (ja ja, dat heeft Patrick Despiegelaere dus écht gezegd, vraag maar na), maar meer nog werd onze aandacht getrokken door de grote Waarheid die in de woorden van Patrick Despiegelaere vervat zit.Vooral dit deel: 'Ik heb klanten die zo overtuigd zijn dat de crisis hen aan het nekken is, dat ze er ook effectief aan ten onder gaan' is tegelijk alarmerend én waar. Wie in een negatief denkpatroon vastzit, ongeacht het thema van dit denkpatroon, zal met negatieve resultaten en gevolgen geconfronteerd worden. Dit gegeven staat bekend als Law of Attraction.Bij Equiboost leggen we de focus op wat Patrick Despiegelaere ' de crisis aangrijpen om zichzelf in vraag te stellen, de nodige beslissingen daaromtrent te nemen en zelfs onwaarschijnlijke groeisprongen te maken' noemde. Alles draait rond vragen stellen, wat is niet als vanzelfsprekend, normaal of onveranderlijk beschouwen, wat is niet zomaar 'ondergaan', maar durven stappen te ondernemen om een verandering of change te creëren.


Denken is goed. Te veel denken is niet goed. Het komt er op neer om op een bepaald moment ook te DOEN.En DOEN is precies wat we doen bij Equiboost. Geen oeverloze discussies en gesprekken. Wel experimenteren. Experimenteren met de paarden. Observeren wat het resultaat is van deze experimenten. En er uit halen wat voor u of uw onderneming bruikbaar, nuttig en productief is. Ervaren dat het ook anders kan. Beter kan. Met de hulp van de paarden.


equiboost website 24 uur online, 50 unieke bezoekers


aan de mensen die de equiboost website http://www.equiboost.com/ bezoeken:


we verwelkomen uw feedback.vindt u dat iets onvoldoende duidelijk uitgelegd wordt, laat het ons weten.


we passen de website graag aan zodat hij voor iedereen eenvoudig te begrijpen is.bedankt voor uw medewerking !Equiboosters ... in de tuin
Jawel, de Equiboosters verhuisden vandaag noodgedwongen naar de "tuin". Hun emergency lapje "weide" (lees: onkruid- en distelverzameling met hier en daar een sprietje gras, al dan niet gekruid met een paal, darm of nootje prikkeldraad) was na een week natuurlijk kaalgevreten.
Nee nee, u zie het goed: dit is effectief de Equiboost "tuin". Blijkbaar een nieuwe mode in Affligem, want de verhuurders vonden de "tuin" "prima" zo. Dan hoef ik me in ieder geval op het einde van de huur niet te veel zorgen te maken over de staat van de "tuin" ...
Mijn namiddag bestond dus voornamelijk uit het uittrekken van netels, boterbloemen, zuring, distels, en meer van dat fraais uit de "tuin". Het "tuin"afval verhuisde naar de "moestuin", die zo'n kleine meter hoog staat :-) (you haven't seen nothing yet).


Erik Provost liet zich intussen weer van zijn beste kant zien, en maaide de rechterweides en de emergency lap. Geen schade aan de maaimachines deze keer, slechts een hapering aan een paal die in weide lag maar Erik herstelde dit euvel ter plaatse. Bij deze: dank u wel Erik om de Equiboost wildernis tussen je andere werk in te plannen.
De weergoden beantwoorden intussen royaal mijn stille gebed om regen, om de meststoffen aan de linkerzijde goed te laten verteren, en zetten alle sluizen open. Het regende de godganse dag pijpestelen. En ik ben 3 x gedoucht geweest tijdens het onkruid trekken ...


Gezond toch, pré-Equiboosten?


Wat een mens toch allemaal niet doet om zijn droom te realiseren.

Equiboost Security Manager


En hier ziet u de Equiboost Security Manager na een lange werkdag ...


maandag 8 juni 2009

Engelse versie Equiboost website vandaag online


Uren en uren puzzelen, schikken, herschikken, zitten erop.


De Engelse versie van http://www.equiboost.com/ is klaar om zijn bezoekers te verwelkomen.


Mogen zij talrijk zijn :-)

Een welgemeend woord van dank is hier zeker en vast op zijn plaats: in het bijzonder wil ik Tom Vallaeys even in de kijker plaatsen, hij stond in voor 99 % van het design en programmeren van de website. Hij gaf bovendien talloze nuttige tips en creëerde alle modules op maat, helemaal van scratch. Waar hij zijn geduld bleef halen na de honderden wijzigingen die ik hem doorstuurde ... God mag het weten :-) Chapeau dus Tom. Werkelijk knap gedaan, een tevreden klant / vriend buigt nederig.
Ook Isabeau verdient een applausje, ruim de helft van de foto's op http://www.equiboost.com/ zijn van haar hand. Bij deze: nogmaals grote dank voor je belangrijke bijdrage en de creativiteit die je aan de dag legde.
Tot slot wil ik ook de Equiboost coachees bedanken, die hun medewerking verleenden en zich bereid toonden om een getuigenis af te leveren zodat meer concrete voorbeelden een beter beeld kunnen geven van wat Equiboosten eigenlijk inhoudt.

moving forward ...

en de linkerweides zijn vandaag bemest ... weer een stapje vooruit dus.

een teken van de goden? een uur na het bemesten begon het gezapig te regenen. net op tijd. want door de regen zullen de mestkorrels sneller in de bodem inwerken.

op het einde van de week een streepje zon en dat zou weer een bespoediging van het weideherstel betekenen.to be continued ...

het geheim om je iedere dag goed in je vel te voelen


Tell everyone you know: "My happiness depends on me, so you're off the hook." And then demonstrate it. Be happy, no matter what they're doing. Practice feeling good, no matter what. And before you know it, you will not give anyone else responsibility for the way you feel -- and then, you'll love them all. Because the only reason you don't love them, is because you're using them as your excuse to not feel good.


--- Abraham Hicks
Dit werkt als een bom. Het is het ideale 'ik-voel-me-iedere-dag-vrolijk-recept'. Probeer het eens uit. Deze quote legt op een andere manier uit wat we in de Equiboost filosofie bedoelen met "leg de verantwoordelijkheid bij jezelf".


zondag 7 juni 2009

Paarden en muziek

Omdat we er van uitgaan dat geïnteresseerden in coachen met paarden toch wel een minimum aan respect hebben voor paarden, wilden we u tussen "the serious coaching stuff" deze mooie Kür van dressuurwonder Gribaldi, een van onze favoriete paarden, niet onthouden.

Geniet mee van de nobele elegantie van deze viervoeter en klik op onderstaande link:

http://video.google.com/videoplay?docid=-5674727035409001014

Corporate & executive coaching / leiderschapstraining met paarden

Omdat een beeld soms meer zegt dan 1000 woorden, plaatsen we hier een korte video over coaching met paarden voor management teams, rond het thema leadership.

De opname werd gefilmd in Nieuw Zeeland, waar coachen met paarden eveneens aan een heuse opmars bezig is. Daar is het zelfs zo dat management teams met bussen toekomen :-) Ook in de VS & Australië is coachen met paarden al veel beter ingeburgerd dan hier in Belgenland.


http://www.youtube.com/watch?v=zfySnXTdNjM&NR=1

Paardenknuffelen in Affligem


Paardenknuffelen werkt enorm ontstressend.


Dat komt doordat dieren natuurlijke "energy balancers" zijn: ze brengen terug evenwicht in de positieve en negatieve energie die door uw lichaam stroomt.


Door paarden te knuffelen belandt u in het NU moment - hierdoor vergeet u de zorgen uit het heden en verleden en denkt u even niet aan de uitdagingen van morgen. zo komt u tot rust, en kunnen uw batterijen even opladen.


Equiboost combineert paardknuffelen met ademhalings- en relaxatietechnieken zodat een totale ontspanning mogelijk wordt. Paardknuffelen kan als pure ontstressing, of in combinatie met paardencoaching - naargelang uw voorkeur. Een paardenknuffelsessie duurt ongeveer 45 minuten.


Op http://www.equiboost.com/ staat er meer informatie.
Hippotherapie, een therapie voor gehandicapte kinderen waarbij paarden ingezet worden, stoelt op hetzelfde principe van energie uitwisseling.


In Nederland woedt momenteel de rage "KoeKnuffelen" - hele bussen toeristen stromen toe in een tiental boerderijen waar koeien de dienst als 'professionele knuffelaars' uitmaken.


Ook huisdieren zoals honden en katten hebben hetzelfde rustgevende effect, zij het in mindere mate. Dat komt omdat ze veel kleiner zijn dan een koe of een paard.


Niet overtuigd? Probeer het eens uit.

donderdag 4 juni 2009

Coachen met paarden en verkiezingen - zelfs daar bestaat een link

Tussen het verhuizen door, hoorde ik een interessant interview op Studio Brussel.

In het magazine De Huisarts verscheen een studie, waarbij aan kinderen gevraagd werd "wie wil jij als clown op je feestje", terwijl ze diverse foto's van politici voorgeschoteld kregen.

het bleek dat de keuze van de kinderen gelijklopend was met de keuze van de volwassen Belgen.

toeval of niet? natuurlijk niet.


de studie verwees naar het feit dat mensen onbewust een voorkeur hebben / kiezen voor een sympathiek ogend iemand, iemand die vertrouwen uitstraalt, iemand die veiligheid uitstraalt. Studio Brussel interviewde hierbij een psycholoog, die bevestigde dat 80 à 90 % van de Belgen stemt op iemand die voor hen "betrouwbaar" overkomt - los dus van de inhoud van het verkiezingsprogramma, en los van wat deze politici zeggen. puur op basis van lichaamstaal dus. meerbepaald de gezichtsuitdrukking zou doorslaggevend zijn. slechts 10 à 20 % van de Belgen zou 'bewust' kiezen, dwz na studie van het partijprogramma, na inwerking in de partijpunten.

coachen met paarden werkt op precies dezelfde manier: paarden kiezen om een coachee te volgen die voor hen "betrouwbaar" overkomt, die leiderschapskwaliteiten uitstraalt en die tegelijk sympathiek aanvoelt - zonder dat daar een logische "denk" verklaring voor kan gegeven worden. wie een oefening met succes voltooid, gedraagt zich maw als een leider, als een winnaar. dit is de clou van het hele paardencoaching gebeuren.

in de USA verrichtten ze uitgebreide studies naar de presidentsverkiezingen. wat bleek? in de eindrace waarbij nog 2 presidentskandidaten overblijven, heeft de voorbije eeuw 24 x de grootste man het pleit gewonnen, slechts 1 x de kleinste man. weerom toeval? neeje. een grote gestalte wijst op sterk zijn, leider zijn, betrouwbaar zijn, een veilig gevoel geven. onderschat dus nooit het effect van uw onderbewuste - de stuwende motor achter uw denken, voelen en doen.


1 ding is zeker: aan uw lengte kan niemand iets veranderen. Er zijn daarentegen een pak leiderschapskwaliteiten waar wél aan gewerkt kan worden - Equiboost helpt.


U hebt niets te verliezen trouwens: no cure, no pay...

De Equiboost locatie: een hele uitdaging ...


Zo. We zijn met zijn allen veilig geland.

De Equiboost locatie blijft evenwel een uitdaging.

De Equiboosters Oro en Panter verblijven momenteel tijdelijk op een klein stukje weide van zo'n 500 m², in afwachting dat een grote weide klaar is. De prikkeldraad werd 2 uur voor aankomst verwijderd - dank u Monique - net op tijd dus.

3 van de 5 weides zijn intussen gemaaid, het onkruid stond zo hoog dat de maaimachine om zeep is ... dit weekend wordt het weide afval opgeraapt en hopelijk ook verwijderd.

het blijft afwachten van dag tot dag, want de loonwerkers zitten midden in het hoogseizoen en zitten dus niet te wachten op een wildernis weide ...

Equibooster Oro kreeg deze morgen om 6.15 u last van kolieken, het duurde tot 9.30 u voor hij terug wat bekomen was. Nee, deze verhuis verloopt zeker niet zonder slag of stoot. De voldoening zal des te groter zijn eens alles op orde staat.


De paarden zijn nu terug ok en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. 2 u 's nachts, 20 uur aan het werk geweest, nog even paarden checken en dan als een (naam van de allerzwaarste ter wereld) steen in slaap vallen.

Wordt vervolgd ...


anke

woensdag 3 juni 2009

Equiboosters verhuizen


Deze namiddag is het dan zover: de Equiboosters verhuizen naar hun nieuwe locatie.

Het is nog 1 groot vraagteken of de weide klaar zal zijn. Buurvrouw Monique zou het verwijderen van de prikkeldraad op zich nemen deze middag. God zij dank voor goede buren ...

De volgende blog komt er vanuit Affligem ...

maandag 1 juni 2009

Een mannelijke paardencoach !

De meeste paardencoaches blijken vrouwen te zijn. Hoe dat komt, is maar de vraag. Omdat vrouwen over een hogere emotionele intelligentie beschikken? Omdat vrouwen bepaalde zaken intuïtief beter aanvoelen? Omdat vrouwen meer durven voelen dan mannen? Omdat mannen coachen niet 'stoer' of 'mannelijk' genoeg vinden? Ik spreek me er niet over uit en laat het raden aan jullie over :-)

In ieder geval zijn we op een mannelijke paardencoach gebotst: Joost Kam. Het feit dat Joost Kam coacht met paarden, verrast ons des te meer, omdat hij van oorsprong uit de exacte wetenschappen komt. Doorgaans hebben coaches een achtergrond die voortspruit uit de humane wetenschappen. Maar, zoals altijd, bevestigen uitzonderingen de regel.

Fijn om ook een man aan boord te hebben.Joost Kam
Vennoot at Coachen met Paarden CMP
Netherlands
Contact Joost Kam
Add Joost Kam to your network
Current
Vennoot at Coachen met Paarden CMP
Arbeid- en organisatieadviseur / Trainer / Coach at Achmea Vitale
Past
Hogere veiligheidskundige at Arbo Unie
Processengineer QC at Roto Smeets Deventer (voorheen Nederlandse Diepdruk Industrie)
Education
De Paardenmaat
School voor Coaching, Leiden
Haagse Hogeschool/TH Rijswijk
Post HTO Veiligheidskunde
NIBRA
HTS Den Haag


Joost Kam’s Summary
Als arbeids- en organisatiedeskundige richt ik mij op de kwaliteit van de arbeid en coach en adviseer ik ondernemers in het realiseren van hun ambities en doelstellingen. De focus ligt hierbij op organisatieontwikkeling in eigen regie en het vrijmaken van de eigen hulp- en energiebronnen om een betere balans te vinden tussen belastende factoren / werkstressoren en energiebronnen. Onderdeel hiervan is het stimuleren van medewerkers in het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid en regie voor de duurzame eigen inzetbaarheid, groei en ontwikkeling.Ik doe dit vanuit een analyserende, begeleidende, coachende benadering en vervul daarbij zowel de rol als adviseur, projectleider alsook die van expert / inhoudsdeskundige.Een van mijn specialiteiten is het geven van trainingen en workshops aan medewerkers en leidinggevenden om ze bewust te maken van hun non-verbaal gedrag en stijl van leidinggevenen en de invloed die dit heeft binnen de communicatie met anderen. Hierbij worden paarden ingezet als spiegel.


Joost Kam’s Specialties:
Coachen van leidinggevenden, medewerkers en teams met behulp van paarden. Paarden maken ons direct en onverbloemd bewust van onze manier van leidinggeven en, met name non-verbaal, communiceren en het effect daarvan op anderen.
Joost Kam’s Experience


Vennoot
Coachen met Paarden CMP
(Management Consulting industry)
January 2009 — Present (6 months)
Coachen Met Paarden houdt zich bezig met het optimaliseren van de communicatie. Wij bieden diverse workshops, gericht op het bewustmaken van non-verbaal gedrag en de invloed die dit heeft binnen de communicatie met anderen. Thema's zijn leiderschap en communicatie.Hierbij worden paarden ingezet als spiegel.

Arbeid- en organisatieadviseur / Trainer / Coach
Achmea Vitale
(Management Consulting industry)
May 1997 — Present (12 years 2 months)

Hogere veiligheidskundige
Arbo Unie
(Public Company; 1001-5000 employees; Human Resources industry)
1992 — 1997 (5 years)

Processengineer QC
Roto Smeets Deventer (voorheen Nederlandse Diepdruk Industrie)
(Public Company; 201-500 employees; Printing industry)
May 1987 — 1992 (5 years)

Midnight


en nog steeds aan het inpakken ...


Equiboost komt nu wel heel dicht ...


Ben ik even benieuwd wat ik morgen in Affligem ga aantreffen ...


Spannend ...


Informatie over coachen met paarden delen


Ik kreeg gisteren de vraag: waarom zet je zo veel informatie over coachen met paarden op het internet ? Straks weten de mensen hoe ze zelf moeten coachen met paarden ! Het is beter om het wat geheimzinnig te houden.

Wel, daar ben ik dus niet mee akkoord.

Hoe meer duidelijkheid er bestaat over coachen met paarden en de voordelen die coaching met paarden biedt, hoe meer mensen zich inderdaad zullen laten coachen met paarden en hoe meer mensen zélf zullen willen leren coachen met paarden.

Ik vind dit absoluut geen bedreiging, wel integendeel.

Ons land telt ruim 10 miljoen inwoners. Dat zijn 10 miljoen potentiële coachees. Onmogelijk om dat met een handvol paardencoaches meester te kunnen. Idealiter zou er in iedere stad of gemeente een paardencoach moeten zijn.

Informatie en kennis delen lijkt me juist essentieel.

Trouwens, zoals je in alle beroepen hebt, zijn er die veel beloven en weinig doen, en zijn er die effectief ook doen wat ze beloven. Het kaf zal zich automatisch van het koren scheiden.


Dus nee, van mij krijg je geen holle slogans, maar zo duidelijk mogelijke taal. Zodat coachen met paarden voor iedereen toegankelijk wordt. Want iedereen heeft er baat bij. Iedereen.


Coachen met paarden klinkt op het eerste zicht vaag en nietszeggend. Het is moeilijk om de impact ervan in woorden te vervatten. Wie het een keer geprobeerd heeft, merkt meteen hoe eenvoudig het eigenlijk allemaal is.

Men zegt soms: een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Wel, een ervaring met paarden zegt meer dan 1000 beelden en 1.000.000 woorden.


Gewoon doen dus.

Bij Equiboost heeft u alvast niets te verliezen: bevalt het u niet, dan betaalt u niets. Zo zeker zijn we van ons stuk.


http://www.equiboost.com/