dinsdag 18 augustus 2009

faalangst vaak oorzaak van leerproblemen


Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Een kwart van de Belgische ouders krijgt, hetzij al in de kleuterklas, hetzij in het lager onderwijs, hetzij in het middelbaar onderwijs, te kampen met leerproblemen.


Onder leerproblemen verstaan we lees-, schrijf-, reken- en gedragsproblemen op school.


Wat veel ouders niet beseffen, is dat een onbewuste, vaak diepgewortelde faalangst aan de basis ligt van deze leerproblemen. In veel gevallen zijn de kinderen namelijk normaalbegaafd.


Werken aan het zelfvertrouwen van je kinderen is dus de boodschap.


Equiboost en coaching met paarden kan hierbij helpen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten