zondag 2 augustus 2009

Wit of zwart?


Veel mensen denken nog vaak in termen van "goed en slecht". Wit en zwart.

Het is haast onvoorstelbaar hoe weinig mensen begrijpen dat er nog een hele grijze zone bestaat ook. Een grijze zone waarbinnen het prettig leven is. Een ruime grijze zone, duizend keer uitgestrekter dan de enge wit-en-zwart zones.

Ik verbaas me telkens weer over de wilskracht die mensen aan de dag leggen om iets als 'goed' of 'slecht' te bestempelen. Een persoon, een gebeurtenis, hoeft niet persé 'goed' of 'slecht' te zijn. Waarom kan iemand niet gewoon zijn wie hij of zij is, en waarom kan een gebeurtenis niet gewoon zijn wat ze is?

Vanwaar die menselijke drang om iets wit of zwart te kleuren? Wie bepaalt trouwens wat goed of slecht is? Wat goed is voor de ene, kan slecht zijn voor de andere. Uit iets 'slechts' kan iets goeds volgen. Dus was dat 'slechte' dan al bij al zo slecht? En vooral: was dat slechte gevoel dat vloeide uit die overtuiging dat iets 'slecht' was, eigenlijk wel nodig?

Het is spijtig om te zien dat veel mensen hun eigen leven onnodig bemoeilijken met dit zwart-wit denken.

Immers, zegt het spreekwoord niet dat geluk gebouwd is op rampen?


We ontmoetten de voorbije weken 3 typische zwart-wit denkers. In twee gevallen ging het over een zakelijke samenwerking, waarbij het tot een breuk kwam tussen 2 voormalige zakenpartners. Catastrofe, want daar stond de ene plots, zonder zaak, zonder doel. Paniek. Wat nu? Je weet altijd wat je achterlaat, maar niet wat je te wachten staat ... Precies !! En dat is waar opportuniteit ligt. Deze breuk bleek te leiden tot een nieuw initiatief, een nieuwe creatie, een nieuwe zaak, boordevol eigen ideeën, zonder rekening hoeven te houden met de voorkeuren en wensen van de voormalige partner. Het belooft een succes te worden. (ik zou wat reclame maken maar mag helaas niet om de privacy van deze mensen niet te schenden).

De andere stond plots met een veel te grote zaak, waarbij hij vreesde het werk niet allemaal alleen aan te kunnen. Maar deze persoon vergat hoeveel negatieve energie hij besteedde aan zijn voormalige partner. Hoe veel energie de frustratie en ergernis rond de verzuurde samenwerking vergde. Juist, de partner viel weg, maar samen met de partner viel ook een pak ballast weg. Een zware pak negativiteit. Daar was hij plots van verlost. De 'leegte' kon nu terug gevuld worden met enthousiasme, vernieuwde positieve energie - op termijn wellicht een nieuwe partner. Met betere afspraken, duidelijker regels. Niemand gaat vooruit in het leven zonder vallen. Vallen doet pijn maar vallen leert je je levenslessen. Vallen creëert vooruitgang.

Het derde geval betrof een huwelijk, waarbij beide partners al jarenlang naast elkaar leven - evenwel vriendschappelijk, zonder ruzies. 'Als ik getrouwd blijf, ben ik ongelukkig en ik word steeds ongelukkiger. Als ik wegga, ben ik slecht, want ik heb mijn woord 'tot de dood ons scheidt' gegeven en ik ben een eerlijke mens, ik wil mijn woord niet breken.' Dit zou impliceren dat 'goed zijn' betekent ongelukkig door het leven gaan, en dat 'slecht zijn' betekent kiezen voor je geluk. Kan iemand mij uitleggen wat er in godsnaam slecht is aan kiezen voor je geluk? En als 'goed zijn' impliceert dat je ongelukkig door het leven wandelt, dan wil ik persoonlijk liever branden in hel dan naar de hemel gaan :-)


Mensen zijn zo bang om los te laten. Mensen zijn zo bang voor het onbekende. Hoe komt dat? Vaak heeft het te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen of 'slecht' zelfbeeld. Zelfs bij mensen van wie je het het minste verwacht. Ook gemakzucht - de bekende slagzin "ik ben dat zo gewoon" - speelt vaak een grote rol. "Ik ben dat zo gewoon - dus laat ik de boel de boel maar" is niets meer en niets minder dan luiheid en gemakzucht. Liever lui dan moe. Niemand beweert dat verandering gemakkelijk is. Of vanzelf gaat. Natuurlijk vergt het een inspanning. Het hangt er van af wat jij aan wil vangen met je leven. Als je van wit houdt, blijf dan bij wit. Hou je van zwart, blijf dan bij zwart. Verkies je grijs, maar zit je in wit of zwart, klaag er dan niet over, maar doe er iets aan. Het is daarom niet nodig om van wit naar zwart te shiften. Er bestaan héél veel grijsvarianten :-)

Mensen zien zo gemakkelijk de obstakels. Konden ze maar even gemakkelijk de kansen en opportuniteiten zien. Dat is bij voorbaat mijn nieuwjaarswens 2010 aan de gehele wereldbevolking :-)


Moraal van het verhaal: iets hoeft niet 'goed' of 'slecht' te zijn. Goed is wat goed aanvoelt voor jou. Slecht is wat slecht aanvoelt voor jou. Voor jou. En voor niets of niemand anders. Voelt iets goed aan: ga er voor. Voelt iets slecht aan: maak dat je er van af geraakt. Sleep het niet onnodig voort. Je belast er alleen jezelf mee. Een mens is zijn eigen grootste rem.


Om de grijze zone wat beter te illustreren, hierbij een verhaaltje, excuus English only:


No judgment

Everything in life holds both a blessing and a curse. We deny this when we label the events of our lives as either good or bad. The following old Zen story illustrates this lesson most effectively.

A farmer had a horse but one day, the horse ran away and so the farmer and his son had to plow their fields themselves. Their neighbors said, "Oh, what bad luck that your horse ran away!" But the farmer replied, "Bad luck, good luck, who knows?"

The next week, the horse returned to the farm, bringing a herd of wild horses with him. "What wonderful luck!" cried the neighbors, but the farmer responded, "Good luck, bad luck, who knows?"

Then, the farmer's son was thrown as he tried to ride one of the wild horses, and he broke his leg. "Ah, such bad luck," sympathized the neighbors. Once again, the farmer responded, "Bad luck, good luck, who knows?"

A short time later, the ruler of the country recruited all young men to join his army for battle. The son, with his broken leg, was left at home. "What good luck that your son was not forced into battle!" celebrated the neighbors. And the farmer remarked, "Good luck, bad luck, who knows?"


Of om met een van Europa's grootste wijsgeren af te sluiten:

"Wie nooit oordeelt, vergist zich nooit."

(Jean Jacques Rousseau)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten