zondag 6 september 2009

4 D's in Time Management

Time Management is weer zo'n typisch trendwoord, dat eigenlijk niets meer betekent dan: hoe kan ik mijn tijdsbesteding aanpassen om tegelijk minder en toch efficiënter te werken, met als doel meer kwaliteitstijd voor mezelf, voor ontspanning, voor genieten te bekomen.

Het centrale uitgangspunt hierbij is je doel: je kortetermijn doelen, en je finale langetermijn doel, maar vooral: plezier beleven terwijl je je doel realiseert. Zonder duidelijke doelstellingen voor jezelf kan je je tijd logischerwijze niet optimaal benutten.

Vaak keren in het kader van Time Management training de zogenaamde 4 D's terug:

Do it
Delegate it
Dump it
Defer it


Do it
Met do it wordt eenvoudigweg bedoeld: doe de dingen die je echt moet doen. Niet omdat iemand anders je dit oplegt, maar omdat ze passen in een grotere visie, en bijdragen tot het realiseren van jouw einddoel. Verzuip niet te veel in planningen, stel jezelf niet te veel vragen, maar doe het gewoon. Dat is de snelste manier om er van af te geraken, weer een taak minder op je to do lijstje.

Delegate it
Sommige dingen moeten gebeuren, daar kan je niet van onderuit. Maar wie zegt dat je alles zelf moet doen? Sommige dingen kan je perfect door anderen laten uitvoeren. Dingen waar je zelf te weinig tijd voor hebt, of te weinig kennis, of te weinig ervaring. Door te delegeren naar anderen toe, kom je een stap dichter bij je doel.

Dump it
Bekijk je doelstellingen. Stel prioriteiten. Staan er op je to do -lijst zaken die je wel kan doen, die wenselijk zijn om doen, maar die niet strikt noodzakelijk zijn om je doel te bereiken? Schrap ze. Je hoeft ze niet te doen als ze geen meerwaarde bieden of als ze je niet dichter bij het verwezenlijken van je doel brengen. De tijd die je hieraan spendeert, vertraag je jezelf om je doel te bereiken.

Defer it
Dit is de koelkast. Soms is het nuttig om bepaalde zaken voor bepaalde of onbepaalde tijd in de koelkast te plaatsen. Hier spreken we over dingen die je wel moet doen, maar die je kan uitstellen. Zijn er zaken die je kan uitstellen? Stel ze dan uit en focus op de dingen die het dringendst moeten gebeuren.


Soms ziet een mens door de bomen het bos niet meer. Equiboost helpt om terug duidelijke doelen te stellen en om een systematische aanpak te creëren die u dichter bij uw doel brengt. Equiboost legt verankerde patronen bloot, die er voor zorgen dat u uw focus verliest en uzelf vertraagt.

www.equiboost.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten