vrijdag 11 september 2009

Equiboost - meer dan coachen met paarden


De Equiboost aanpak combineert coaching met paarden met NLP technieken,
enneagram, transactionele analyse, technieken probleemoplossend denken,
oefeningen uit change management, relaxatietechnieken, bewustwordingstechnieken, enz. naargelang wat een coachee nodig heeft, naargelang de persoonlijkheid van de coachee,
naargelang de doelstelling.


Geen twee coachingstrajecten zijn dezelfde, om de eenvoudige reden dat geen twee mensen gelijk zijn.


Kant-en-klare pakketten zijn er dus niet.


Tijdens het coachingstraject komt vooral de coachee aan het woord.


De taak van de coach beperkt zich in wezen tot het stellen van gerichte vragen, die een bewustwording tot stand helpen brengen, en het leggen van de link tussen het gedrag van de paarden en de dagelijkse realiteit van de coachee. Precies omdat de coachee zelf tot zijn eigen conclusies komt, en geen voorgekauwde antwoorden hoeft te slikken, slaat de coachee deze ervaringen gemakkelijker op als zijnde een eigen 'overtuiging'. Een positieve overtuiging vertaalt zich naar positief denken, de ontwikkeling van positieve vaardigheden, het streven naar een positief geformuleerd doel, een positief gedrag zowel naar zichzelf (zelfbeeld) als anderen toe, het creëren van een 'safe space' waarbinnen de aanwezige competenties verder tot ontwikkeling kunnen komen.De methode bestaat erin om tijdens een intake gesprek tot een positieve
formulering van een doelstelling te komen, en om vervolgens via gerichte
oefeningen met en zonder de paarden tot een bewustwording te komen
van de huidige situatie en de mogelijke oplossingen om de gewenste doelstelling te realiseren
en dit op een ervaringsgerichte, maar vooral blijvende manier. Doorgaans
zijn 4 à 5 coachingsessies nodig van 1 tot 1,5 uur, met telkens 3 weken tussen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten