woensdag 2 september 2009

Equiboost sollicitatietrainingVandaag kregen we de vraag of het Equiboost Premium Selection Programma ook in omgekeerde zin kan aangewend worden.

Kunnen mensen die op zoek zijn naar een nieuwe job, en die over de nodige kwalificaties, diploma's en ervaring beschikken, zich laten begeleiden om sterker in hun schoenen te staan, om zelfzekerder of overtuigender over te komen tijdens een sollicitatiegesprek?

Het antwoord is een volmondige JA.

Tijdens de coachingsoefeningen met paarden zal u ervaren wat er precies fout loopt: waar hapert het, op welk moment begint uw zelfvertrouwen te wankelen, wat denkt u op zo'n moment, hoe voelt u zich op zo'n moment, hoe gedraagt u zich op dat ogenblik, op welke manier communiceert u op zo'n moment, en vooral: welke reacties lokt dit uit?

Daarna is het aan de coachee om te gaan experimenteren: hoe reageert het paard als ik mij anders opstel? Op welke manier kan ik wel op de medewerking van het paard rekenen? Hoe kan ik mijn gedrag aanpassen, zodat ik wel mijn doel bereik - namelijk die droomjob binnenhalen, zonder aarzeling, zonder twijfel, vol zelfvertrouwen.

Door de oefeningen met de paarden op een andere manier uit te voeren, eerst geheel naar eigen inzicht, indien nodig bijgestaan met tips van de paardencoach, ervaart de sollicitant zelf welke impact zijn gedrag heeft op de paarden. De paardencoach legt vervolgens de link van het paard naar de mens, in dit geval de HR Manager of bedrijfsleider of het selectiekantoor waarmee de sollicitant in onderhandeling is. Op deze manier komt de sollicitant tot inzicht over zijn eigen gedrag en hoe hij dit het beste kan aanpassen om zijn doel te bereiken.


Het mooie aan dit verhaal is, dat de opgedane ervaringen niet beperkt blijven tot het solliciteren an sich: na het Equiboosten zal de sollicitant niet alleen zelfzekerder zijn tijdens het solliciteren, hij zal zich ook sneller integreren in het nieuwe team, hij zal zelfstandiger zijn nieuwe taken aanvatten, hij zal beter kunnen delegeren, onderhandelen en communiceren. Bovendien worden de nieuwe inzichten door de oefeningen met de paarden verankerd in het onderbewustzijn: de 'geleerde les' wordt niet vergeten, maar wordt een leven lang meegedragen. De positieve veranderingen die zich op de werkvloer voltrekken, strekken zich bovendien ook uit in de privé-sfeer.

Naargelang het aanwezige niveau van zelfvertrouwen, zijn gemiddeld 3 à 5 Equiboost sessies nodig.


Equiboost hanteert aangepaste tarieven voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe job en die de inspanning leveren om op een constructieve en resultaatgerichte manier aan zichzelf te werken.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten