woensdag 23 september 2009

Waarom mensen in Afrika misschien arm zijn, maar wel nog kunnen lachen en genieten
Europeanen ergeren zich soms dood aan de 'laissez faire, laissez passer' attitude van de Afrikanen.

Maar misschien zijn de Afrikanen, ondanks hun armoede, veel rijker dan wij ...

Leef je je leven zoals jij wil of word je geleefd?

Bepaal jij je agenda of bepalen anderen je agenda?

Time Management begint bij stoppen. Op tijd STOP kunnen zeggen. NU EVEN NIET kunnen zeggen.

De wereld zal niet vergaan als je NU EVEN NIET zegt.


"Adopt the pace of nature, her secret is patience."
(Ralph Waldo Emerson)

Racing through life is very stressful. If we stay in high gear too long, we lose our ability to shift down. And when we're stressed, we can't access happiness, appreciation, fun, compassion, generosity, awareness of beauty and other wonderful qualities. High stress also triggers negative emotions like frustration, impatience, anger and fear.

Life has so much to offer if we will slow down and truly experience it. We must always remember that we are the ones in control of the accelerator. We CAN choose to brake.

"Slow down and enjoy life. It's not only the scenery you miss by going too fast -- you also miss the sense of where you are going and why."
(Eddie Cantor)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten