donderdag 22 oktober 2009

Hoe spreek jij tegen jezelf?

Communicatie is belangrijk. De hele dag door communiceren we met anderen. Maar meer nog dan communiceren met anderen, communiceren we met onszelf. Iedere seconde van de dag spreken we met onszelf. Dat heet zelfdialoog.

Deze zelfdialoog heeft alles te maken met interpretatie, met de manier waarop we gebeurtenissen interpreteren. De manier waarop we bepaalde zaken gaan interpreteren, hangt op zijn beurt nauw samen met onze overtuigingen. Onze overtuigingen zijn gekoppeld aan ons zelfbeeld.

Iedereen heeft waarschijnlijk wel al vastgesteld dat mensen soms totaal verschillend reageren op iets of iemand. Enkele voorbeelden:

1) er breekt brand uit. iemand wordt hysterisch. iemand begint te roepen en te tieren. iemand zwijgt en begint in het wilde weg rond te lopen. iemand blijft rustig, kijkt om zich heen en zoekt de nooduitgang. iemand spreekt de groep toe en maant aan tot kalmte.

2) botsing tussen 2 auto's. in het ene geval springt de bestuurder uit de auto en begint hij de andere bestuurder uit te kafferen. in het andere geval stapt iemand rustig uit de auto en bekijkt hij de schade. in het andere geval begint de bestuurder te wenen van het verschot. in nog een ander geval blijft de bestuurder versteend achter het stuur zitten. in nog een ander geval stapt de bestuurder met een lach op het gezicht uit en zegt hij 'amai, dat was nogal een knal zeg, wat een geluk dat ik mij geen pijn gedaan heb.'

3) op een feestje gooit iemand per ongeluk een glas wijn om. de wijn komt op je kleren terecht. mogelijke reacties zijn o.a. : "miljaar ! mijn jurk om zeep ! mijn avond om zeep ! arme ik ! " of  "ach nee ... wat vervelend ... bon ik loop naar het toilet, redden wat er te redden valt" of  "wat een domme koe zeg ! kon die niet beter uitkijken ? wat een idioot mens ! grrr !! " of " ach ja, niets aan te doen, ongelukjes gebeuren nu eenmaal, ik ga er mijn avond niet door laten verpesten " ...

Zo zie je maar dat er verschillende reacties mogelijk zijn, ondanks het feit dat de gebeurtenis telkens identiek is.

Hoe dat kan?

Dat heeft alles te maken met de manier waarop je als mens dingen interpreteert. Zie je overal het slechte in? Of probeer je de zaken positief te interpreteren?

Gekoppeld aan de interpretatie is de zelfdialoog.

Als we even teruggrijpen naar ons eerste voorbeeld, de brand, kan de zelfdialoog er als volgt uit zien:

"brand. o nee! ik ga sterven! mijn laatste uur is geslagen!" (paniek)
"brand. waarom moet mij dat nu weer overkomen? waarom zit ik nu in die brand? waarom heb ik altijd pech?" (zelfmedelijden)
"brand. rustig blijven is de boodschap. ik vergeet even de brand en zoek naar de nooduitgang. ik wil hier niet sterven. ik ga mezelf redden." (overlevingsinstinct)
"brand. de groep is in paniek. ik moet de mensen rustig houden om ongelukken te vermijden." (leidersrol, verantwoordelijkheid nemen)


Je hoeft geen genie te zijn, om te begrijpen dat de mensen die een positieve zelfdialoog hanteren, meer kans zullen hebben om levend uit de brand te komen. Negatieve emoties en negatieve gedachten brengen doorgaans weinig positieve resultaten voort.Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan je zelfdialoog, en om hier bewust mee om te gaan.

Hoe spreek jij tegen jezelf?

De paarden kunnen je helpen om inzicht te krijgen in de manier waarop jij dingen interpreteert, en waarom dat op een bepaalde manier gebeurt. Paarden kunnen je ook helpen om een negatieve zelfdialoog om te buigen tot een positieve zelfdialoog. Het resultaat hiervan is een positieve ingesteldheid, je bent beter bestand tegen stress, je lost gemakkelijker problemen op en je krijgt een verhoogd zelfvertrouwen en beter zelfbeeld.

meer informatie op http://www.equiboost.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten