woensdag 30 juni 2010

Two Lazy Seven Ranch plagieert Equiboost 4 Kids

Op tal van websites en diverse informatiematerialen, in eindwerken en thesissen zagen we de voorbije maanden letterlijke kopies opduiken van informatie die verstrekt wordt door Equiboost via de website, nieuwsbrief of deze blog. Het spreekt voor zich dat de Equiboost concepten auteursrechterlijk beschermd zijn en deel uitmaken van de Intellectuele Eigendom van Equiboost. Tot op heden is hieromtrent geen enkele actie ondernomen, omdat het kopiëren van Equiboost informatie mede bijdraagt tot het sensibiliseren van mensen rond 'anders omgaan met paarden' en dit een van onze hoofddoelstellingen vormt. Er zijn evenwel grenzen.

Mensen en organisaties die Equiboost concepten wensen aan te wenden of implementeren voor eigen gebruik, dienen hier voorafgaandelijke toestemming voor te bekomen.

Alhoewel Equiboost blij is met de groeiende evolutie en verhoogde aandacht voor het gegeven paardencoaching, en deze groei ook verder wil stimuleren, zijn er grenzen die, zij het niet louter juridisch, dan wel uit elementaire beleefdheid en respect voor iemand's werk gerespecteerd mogen worden.

Two Lazy Seven Ranch spant evenwel de kroon, door een letterlijke kopie van het Equiboost programma Omgaan met Gevoelens 4 kids als een eigen concept te presenteren, evenwel onder een andere naam. In de 2Lazy7Ranch nieuwsbrief van 1 juli stond het volgende te lezen:

Kinderen zijn veel gevoeliger dan volwassenen. Dat is ook logisch want ze zijn nog niet compleet ‘getraind’ om continu hun verstand, hun rationeel denken te gebruiken.Hun belevingswereld is nog veel intuïtiever.


Zolang er zich geen ingrijpende veranderingen voordoen in het leven van een kind of jongere is er doorgaans geen vuiltje aan de lucht. Maar als een geliefde komt te overlijden, als mama en papa uit elkaar gaan, als het kind geconfronteerdwordt met een verhuis, problemen op school, moeilijk contact met leeftijdsgenoten,leerproblemen, of andere gebeurtenissen, kan het van tevoren vrolijke en gelukkige kind plots veranderen in een stille, teruggetrokken of net weerbarstige versie. Schrijf je kind in voor “sta je mannetje” , hij/zij hoeft geen ervaring te hebben met paarden! Data worden overlegd na inschrijving. Groepjes zijn maximaal 4 kinderen.


Dit is een letterlijke kopie van het Equiboost Omgaan met Gevoelens 4 Kids programma, zoals u hieronder en op de Equiboost website kan lezen.


Kinderen zijn veel gevoeliger dan volwassenen. Dat is ook logisch, want ze zijn nog niet compleet ‘getraind’ om continu hun verstand, hun rationele denken te gebruiken. Kinderen zijn veel authentieker dan volwassen. Hun belevingswereld is nog veel intuïtiever. (...)


Waarom deze workshop Omgaan Met Gevoelens 4 Kids?

Zolang er zich geen ingrijpende veranderingen voordoen in het leven van een kind en zolang het stressgehalte in het gezin binnen de perken blijft, is er doorgaans geen vuiltje aan de lucht. Maar als een geliefde komt te overlijden, als mama en papa uit elkaar gaan, als het kind geconfronteerd wordt met een verhuis, een nieuwe partner voor een van de ouders, een plotse gezinsuitbreiding of een andere indringende gebeurtenis, verandert het tevoren vrolijke en gelukkige kind soms in een stille, teruggetrokken, of weerbarstige, nukkige, ongehoorzame versie.


http://equiboost.blogspot.com/2010/02/paarden-leren-kinderen-omgaan-met.html

http://www.equiboost.com/admin/modules/upload/files/leren%20omgaan%20met%20gevoelens%204%20kids.pdf


Equiboost distantieert zich van het project Sta je mannetje en staat in geen geval in voor de aangeboden kwaliteit van het programma voor kinderen. Two Lazy Seven Ranch is gespecialiseerd in Natural Horsemanship, geeft opleidingen inzake omgaan met paarden, traint paarden en biedt pensionstalling aan in kuddeverband. Een heel mooi initiatief overigens, zeker en vast, echter zij zijn geen paardencoaches of equitherapeuten.

Deze gang van zaken vormt het zoveelste teken aan de wand dat wettelijke omkadering inzake paardencoaching meer dan noodzakelijk is.

Langdurige stress kan ernstige schade aan gezondheid toebrengen

Langdurige, negatieve stress is gevaarlijk en kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Chronische, negatieve stress kan schade veroorzaken aan het limbisch systeem en het immuunsysteem. De schade van een teveel aan cortisol (cortisol wordt ook het stresshormoon genoemd) bestaat uit een verminderde functie van geheugen en concentratie, een negatieve invloed op stemming en slaap en chronische vermoeidheid. Door de aantasting van het immuunsysteem neemt de afweer tegen kankerverwekkende stoffen af.


Veel mensen die onder negatieve stress lijden hebben ook af te rekenen met een sterk verhoogde bloeddruk. Daardoor ontstaat er een groter risico op een hartaanval.

Door de verminderde functie van het immuunsysteem kan ook burnout ontstaan. Dit is niet makkelijk te bewijzen, omdat ook andere factoren van invloed kunnen zijn, bijvoorbeeld erfelijke aanleg. Personen die het slachtoffer zijn van negatieve stress moeten eerst nagaan of ze wel voldoende vitamine B via hun voeding binnenkrijgen. Vraag anders raad aan uw arts of apotheker.
 
Bron: http://www.abcgezondheid.be/nl/keyword/de_gevolgen_van_negatieve_stress/
 
 
Neem een Equiboost sessie en achterhaal WAT uw stress veroorzaakt - door de oorzaak te identifiëren kan u de stress sneller wegwerken. De paarden helpen u om te achterhalen wat voor u de beste manier is.

Durable change comes step by step

dinsdag 29 juni 2010

over 'normaal' zijn

In de massa's mailtjes van de voorbije dagen die we vandaag in onze inbox terugvonden, kregen we meermaals goedbedoelde 'pas toch op Anke met dat taalgebruik, zo riskeer je de overheid tegen je in het harnas te jagen' te lezen, als reactie op de recente blogspots mbt diverse overheidsinstellingen en wetgevingen.

Datgene wat als 'normaal' beschouwd wordt, vertegenwoordigt de mening van de meerderheid. De meerderheid is die groep die zich om veiligheidsredenen en zelfbehoud liever bij de kudde aansluit dan enig risico te lopen. De meerderheid zal dus nooit voorop lopen en actieve verandering nastreven. In werkelijkheid is het echter zo, dat iedereen een andere invulling geeft aan het concept 'normaal'. Mijn invulling van 'normaal' is wat voor mij goed, juist, eerlijk, rechtvaardig, toegankelijk, open, logisch en transparant is.

Zo vind ik het bijvoorbeeld 'normaal' om goede dingen die gebeuren, in de bloemetjes te plaatsen. Eveneens vind ik het 'normaal' om zaken die krom zijn, ook daadwerkelijk als krom weer te geven.

Paardencoaching gaat over authentiek zijn, over helemaal jezelf zijn, over je denken, voelen en doen helemaal op 1 lijn te hebben. Hoe kan ik een goede paardencoach zijn als mijn eigen gedrag niet authentiek is en ik dingen schrijf of zeg die niet stroken met wat ik echt denk en voel? Het is een contradictio in terminis.

Blogs over paardencoaching en Equiboost hoeven niet altijd optimisme en rozegeur & maneschijn uit te stralen. Want de realiteit is eenvoudigweg niet altijd rozegeur en maneschijn. Het omgekeerde beweren of de struikelblokken doodzwijgen, impliceert de waarheid geweld aan doen. We leven in een dualistische maatschappij dus alles heeft sowieso een up- & downside. Waarom zou het bij paardencoaching anders zijn? Deze blog dient niet om reclame te maken of 'politiek correct' te zijn. Daarvoor heb ik de neutrale website http://www.equiboost.com/. Deze blog dient als informatieplatform voor iedereen die meer wil weten over equitherapie en coaching met paarden.

Het is juist als iedereen altijd braafjes zijn of haar mond houdt, dat er nooit iets verandert. Therapie en coaching met paarden bestaat al van in de jaren '80. We zijn nu 2010. Equitherapie en paardencoaching zijn nagenoeg onbestaande in België. Als we nog lang collectief mondje dicht houden, zal de situatie er binnen 10 jaar weinig anders uitzien. Want velen die starten, geven er de brui aan na enkele maanden of jaren. En dat is jammer. Vandaag nog kwam deze mail binnen van een collega uit Nederland:

ik ben op dit moment druk bezig met overleven ivm ziekte van paarden en de daarmee gepaard gaande hoge dierenartskosten. ik denk er zelfs op dit moment over om te stoppen met de paardenbusiness. Zodra ik een beslissing heb gemaakt hoor je weer van me. Groetjes, I.

Als er geen enkel wettelijk kader of geen enkele wettelijke ondersteuning komt voor therapie en coaching met paarden, zullen slechts weinigen overleven als paardentherapeut of paardencoach. Zolang die mensen er een tweede job moeten bijnemen omdat ze op geen enkele manier ondersteund worden, zal therapie en coaching met paarden ofwel "een werkje achter de uren" blijven, of te duur blijven voor die mensen die het het meeste nodig hebben, ofwel ten koste gaan van het dierenwelzijn of de kwaliteit of het kader waarin gewerkt wordt. Dat is geen kritiek, dat is geen klaagzang, want klagen heeft nog nooit een mens vooruit geholpen, dat is eenvoudigweg de realiteit.

Ik weet heel goed dat Anke Santens inmiddels gebrandmerkt staat als "die ambetante met haar paardencoaching vragen" bij diverse overheidsdiensten. Goed bedoelende mensen die links en rechts een en ander opvangen, brengen dit regelmatig onder mijn aandacht. Ik heb daar geen probleem mee, want ik weet dat wat ik doe vertrekt vanuit een positieve intentie en met oog voor de groep ipv het individuele. Vanuit een dergelijke intentie vertrekken levert altijd resultaat op, echter daarom niet op het moment dat je zou wensen. Het gevolg van dit "ambetant zijn" is evenwel dat de meerderheid van de Vlaamse en Belgische kabinetten hierdoor haarfijn weet wat paardencoaching is. En dat is wat écht telt. Ikzelf zal daar wellicht persoonlijk geen baat bij hebben, zeker niet als ik mijn stek in Frankrijk gevonden heb, maar zij die na mij komen wel. Want verandering komt er sowieso, je zal wel zien, het is gewoon een kwestie van tijd.

Equiboost explore Saône et Loire


Photos prises à la piste extérieure en haut du terrain, avec vue sur le centre équestre que nous avons visité dans Saône-et-Loire - Bourgogne


Notre dernier jour en France nous a emmené dans les alentours de Gueugnon, au sud du département Saône-et-Loire, également une très belle région, ou le vert des terres et le bleu du ciel créent un équilibre parfait.


Selon les propriétaires, beaucoup de 'nouveaux propriétaires' sont des belges et des hollandais. Il y a beaucoup de vétérinaires belges dans cette région, où les prix sont encore acceptables et le paysage s'étend infiniment. Et quels beaux chevaux ici !

Nous avons fait plus de 2.000 km en 3 jours. Nous avons vu des endroits magnifiques et l'envie de s'installer en France est encore plus forte qu'avant. Nous avons également appris beaucoup sur la législation en France et nous avons constaté une grande ouverture d'esprit. Dans les petits hameaux, les gens s'entre-aident toujours, et tout le monde se dit bonjour dans la rue. Ce qui est rare en Belgique, est normal en France. Surtout, la perception du temps est complètement différente en France qu'ici. Quand les gens disent: c'est à côté, tu peux vite compter une demi-heure de route. Nous, nous traversons la Belgique en 3,5 heures quand il n'y a pas d'embouteillages. Voyagez d'Ostende à Arlon est "très loin" pour les Belges. Ca fait rire quand les Français disent: la Belgique n'est pas si loin que ça, surtout quand on se trouve à 700 km de la maison. Tout est en effet relatif. Très relatif.

Equiboost explore l'Allier


Imaginez la paix après une session Equiboost dans l'Allier ...


Notre quête pour trouver un endroit adéquate pour un centre de coaching et thérapie équin, nous a fait descendre vers le nord de l'Auvergne, dans les alentours de Vichy. Nous ne connaissions pas du tout l'Allier comme région, et nous étions agréablement surpris par sa beauté et son authenticité. Là, nous avons trouvé un endroit magnifique qui serait parfait pour développer un centre de coaching équin, avec 7 ha, piste couverte et une vue ahurissante que vous pouvez admirer ci-dessus ; avouez, impossible de ne pas y trouver la paix intérieure. L'inconvénient est que l'habitation est tellement petite qu’il n'y a pas assez de place pour y habiter et en même temps travailler. Un autre bâtiment, avec salle de réunion / formation au rez-de-chaussée et bureaux + habitation au premier étage, serait nécessaire pour pouvoir y établir un EAD Center. Nous allons examiner les possibilités, et de nouveau, che sera, sera.

Equiboost explore La Nièvre
La Nièvre - Bourgogne


Ce weekend nous nous sommes retrouvés dans la Nièvre - un paysage fabuleux, plein de fermes et manoirs dans une architecture qui fait rêver.


Nos visites nous ont amenées à des très jolies fermes avec beaucoup de possibilités, mais soit trop de travaux, soit pas assez de terrain pour permettre aux Equiboosters de vivre en liberté aussi bien en été bien qu'en hiver. Le bien-être des chevaux passe avant tout.

La mentalité des Bourguignons est en tout cas très ouverte: nous y avons rencontré des maires de communes, des psychologues, des thérapeutes, des enseignants, et aucun parmi eux ne connaissait le coaching équin, mais quand nous avons expliqué ce que c'était, les réactions étaient unanimement positives. Une dame nous a même donné donné toute une liste d'institutions à contacter ainsi que des contacts de ses amis / connaissances dans la région également. Les maires ont apprécié le concept car ça va attirer des gens dans leur commune et ça va permettre au chambres d'hôtes dans la région de les loger. Cela va revaloriser la campagne, où en ce moment il y a de plus en plus d'agriculteurs qui cessent leur activités et qui ne trouvent personne pour reprendre leur exploitation.

Wie wil shetland pony ?

Volgend bericht werd ons doorgestuurd:

80 poneys shetland mâles castrés a récupérer de l'abattoir pour 150 euros chacun, sinon ils finissent à la boucherie. Contact : 0476/05.19.27. Si vous connaissez des gens susceptibles d'en sauver, faites tourner ce message. Merci.


We zijn te laat met ons bericht. De pony's werden allemaal geslacht.

Cavalor supports EquiboostCavalor specializes in premium quality horse food, delivering essential sources of energy and vitality, based on the age, general condition and work load of each horse. Cavalor is a brand owned by Versele Nutrition and highly values the balance between the horses' natural needs, metabolism, sports and nature. Cavalor works with a team of equinutritionists and veterinaries to continuously improve its offer. More information about Cavalor can be found on: http://www.cavalor.be/

Starting July 2010, Cavalor will support Equiboost by providing the horse food for the Equiboosters. Equiboost highly values the health and general wellbeing of its horse coaches and wishes to thank Cavalor for their support.

vrijdag 25 juni 2010

Bepaalt je brein je persoonlijkheid?

Interessante stelling van Joost van der Leij. Alhoewel Equiboost zelf het enneagram en NLP integreert in de paardencoaching, zijn beide methodieken onvoldoende om blijvend resultaat te genereren, nu het beiden rationele modellen zijn, en de mens uit meer bestaat dan enkel zijn brein.
Deze tools brengen waardevolle inzichten en creëren bewustwording, de combinatie met paardencoaching zorgt er vervolgens voor dat het 'geleerde' ook permanent verankerd wordt en levert sneller resultaat op dan enkel het enneagram en / of NLP.


De meeste mensen hebben het gevoel dat ze geworden zijn wie ze zijn aan de hand van wat ze in hun leven meegemaakt hebben. Ik denk dat het precies andersom is. Je hebt meegemaakt wat je meegemaakt hebt aan de hand van de persoonlijkheid die je hebt. Mijn idee is dat je persoonlijkheid vooral tot uiting komt in de persoonlijke stijl en vorm die je aan je leven geeft. Mijn favoriete model om persoonlijkheid op deze manier in kaart te brengen is het Enneagram. Het Enneagram geeft je niet alleen inzicht in je eigen persoonlijkheid, maar geeft ook aan hoe je stress vermindert, meer ontspant en beter in je vel komt te zitten. Plus het leert je hoe je goed met andere mensen om kan gaan.


In mijn boek "Het Neurogram" heb ik de link gelegd tussen het Enneagram en de Big Five. De Big Five is een, volgens psychologen bewezen, manier om de persoonlijkheid in kaart te brengen langs vijf assen, namelijk:


1)Kan je goed tegen stress of niet

2)Ben je sociaal of individualistisch

3)Ben je spontaan of meer doelmatig

4)Sta je open voor spiritualiteit of niet

5)Ben je roekeloos of meer risico mijdend


Elk Enneagramtype is een dynamisch systeem waarbij deze vijf instelling veranderen afhankelijk van de mate waarin iemand stresst of juist ontspannen is. Twee jaar geleden werd al de link gelegd tussen deze instellingen en de impact die bepaalde neurotransmitters (stofjes in het brein) hebben op ons brein. Net deze week is onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat of je hoog of laag scoort op deze assen samenhangt met of bepaalde delen van je brein groot of klein zijn. Overigens heeft het niks met intelligentie te maken of zo. Groot of klein heeft alleen te maken met welke karaktereigenschappen je wel of niet hebt. Kortom, je brein bepaalt je persoonlijkheid.

Dit nieuwe onderzoek maakt ook duidelijk waarom niet de hoeveelheid neurotransmitters je karakter bepaalt, maar de impact die deze neurotransmitters op je brein hebben. Met eenvoudige NLP technieken kan je gemakkelijk de hoeveelheid neurotransmitters beïnvloeden waardoor je je beter gaat voelen. Je kan echter niet de impact die deze neurotransmitters op je brein maken veranderen. Dat zit ingebakken in de hardware.

En nu weten we ook waarom. De impact die bepaalde neurotransmitters op je brein hebben, heeft puur te maken met de hoeveelheid hersencellen die in bepaalde gebieden van je brein zit. Is een gebied groot dan hebben de neurotransmitters een andere impact dan in het geval dat hetzelfde gebied veel kleiner is in je brein.

Nogmaals, het een is net zo goed als het ander. Het bepaalt alleen dat je een andere persoonlijkheid hebt dan iemand anders.

Wil je meer weten over dit nieuwe wetenschappelijke onderzoek, kijk dan hier: http://bit.ly/breingram

Why the oil spil in the Gulf of Mexico IS our problem too and why we feel more affected by people, situations, than ever

Many teachers have been refering to the oil spil in the Gulf of Mexico in their newsletters from the past weeks. I didn't plan on adding to this, however the information below is relevant for and a warning to Europe's address as well. Wake up Europe. Wake up in every aspect you can possibly think of: politics, economics, welfare, healthcare, ecology, energy ... as everything is connected - humans and nature, thought and action, cause and effect. It is all part of the same energy field. The possible - however not certain, as everything evolves continuously as more and more people are awakening - outcome of the Gulf disaster, in combination with Edgar Cayce's map that shows Flanders and the Netherlands flooded in 2 years time, is, next to the beautiful and very authentic scenery, countless breath taking historical sites and the link between Burgundy and Flanders (Flanders prospered under Burgundy reign in the Middle Ages), one of the reason's why we find Burgundy a very attractive location for our future EAD Center. 

Besides that, the recent occurences in our climat, the deaths of thousands of animals already and many more thousands to follow, all generate energetic shifts, who in turn directly affect our human energy levels. Most people are not even aware of it, the majority even thinks it's all 'bullshit'. I can not blame them, before the horses, when I was still stuck in the system, a system based on closed-minded thinking, looking for security, and living a life in fear, following 'rules' set to control others, preventing freedom and self-expression, below refered to as the third dimension, I would have said 'bullshit' as well. The Equiboost goal is not to convince you, but to inform you. Afterwards, you do as you please with the information that is provided.   


Increasing Intensity of the Chaotic Node: The Gulf of Mexico


You are entering a very difficult passage in this phase of the Chaotic Node. Danger to planetary life has been created through human arrogance, greed and stupidity. We are speaking here of the disaster in the Gulf of Mexico. You have not been told the entire truth about the situation by your media or by your government. The situation is dire and there are multiple possible timelines that intersect this event.

We wish to discuss some of these, but then shift our attention to you, the individual human. These timeline possibilities we are discussing are malleable, changeable. They are not written in stone, as the saying goes. There are so many factors involved in the ecological disaster unfolding in the Gulf; it is difficult to predict the actual outcome, as it will appear in your three-dimensional reality. And as we have said before, things can radically change even in the eleventh hour.

The oil and gas reserves that have been punctured are vast, and if it is not contained it will unfold into several possibilities.

One of these extreme possibilities is the extinction of much (if not all) sea life in the Gulf region and a transporting of the contaminants into the Atlantic Ocean through the Gulf Stream to the coast of Europe, where a high level of toxicity will negatively affect ocean life in these regions of the Atlantic. If the puncture is not sealed, pollution of the entire Atlantic Ocean is a distinct possibility, and eventually the rest of the world’s oceans will be compromised. The further away from the Gulf region, the less toxicity there will be. But one distinct possibility is an eventual contamination of the entire Earth’s oceans.

In a worsening scenario, the methane gas, the natural gases in this field, could erupt and break through the ocean floor creating a tsunami of immense destructive capability as well as the release of poisonous gases into the region.

Another worse case scenario would unfold if the rift in the ocean floor were large enough to create a tectonic shift that rises up from the Gulf into the Mississippi and into the Great Lakes. This would be a disastrous scenario far beyond imagination.

Again, the current situation in the Gulf is a direct result of human arrogance, greed and stupidity on the part of the corporations involved in this incident and due to governmental negligence. The primary value that drives these corporate interests is profit, and so risks were taken that should have never been taken had the sanctity of life been included in the equation, but such was not the case. Sadly this is a trait of the age you are now leaving, and you are witnessing, first hand, the defamation of the waters of the Earth by a culture that depends upon oil and corporate interests that prevent the utilization of other technologies, all in the name of profit.

What will your money be worth if life is compromised? This simple intelligence test seems to have been failed. You are literally at the brink of the collapse of the old world and a chaotic birthing into the new.

The Chaotic Nodes are upon you in ever-increasing intensity. We view these as birth contractions, the birthing of a new Earth. And while the birthing of the new world is unfolding before you, if you are caught in one of the contractions it can be quite difficult.

In our opinion there is no place on Earth that will not be affected by the planetary changes, both natural and manmade. Some areas of the world will be less intensely affected, but all will be radically altered. Life on your planet is an interconnected web.

We advise those who are currently living in the Gulf region from twenty miles inland to the coastline to be mentally, emotionally, and spiritually prepared. This is a time for honed intuition and instinct. If you feel an intuition to leave the area, this will be an intelligence test. Who will pass and who will fail is simply the impersonal force of evolution at hand.

If the Gulf incident continues without mitigation, then this will be a time of immense challenges for the entire planet. And so even if you are not living near the Gulf, this is a time for intuition and instinct. Our advice is to hone these abilities within you and to act on the revelations that come to you. Each of you will be in the place, the circumstances and the timing based upon your level of evolution and what you came to Earth to experience.

However bleak a situation may appear to you, we wish to convey clearly this message: you are the co-creator of your reality. Move upward in consciousness, even if those around you move downward. If the situation deteriorates it will be a difficult time, in that, mass hysteria will increase, and you will have to find the center path, the narrow passage that leads upward. In the past we have given suggestions on how to bootstrap your consciousness. We won’t go into those here. You may find them in the Archives.

Now is the time to step into your spiritual authority if you have not already done so. A dividing line is being drawn by evolution. The planet is responding to human greed, arrogance and stupidity. Gaia will survive this. It is not clear if the bulk of humanity will.

But even in the midst of this moving darkness there are exquisite opportunities to move upward in consciousness, both as individuals and as culturally creative/cooperative human communities.

You can also expect a continual deterioration of your financial system. The seeming recovery was a result of propping up a house of cards, and that house is beginning to shake again.

Our suggestion is to not be frightened by these changes that are upon you, but recognize them as breaks in the walls of a prison that have been erected around you. Step through the cracks into your freedom. You are creator gods and goddesses. You hold an immense power in your hands, but you have been sleeping and unaware of the immensity that you possess. Perhaps with this crisis in the Gulf, more of humanity will awaken and demand an end to the old ways that threaten all life.

The Hathors

June 23, 2010

________________________________________


Tom Kenyon’s Thoughts and Observations

Personally, I find this to be quite a powerful message. While some may think the communication is based on fear, I think it is based on intelligence.

Some of us in the human potential movement (especially many of us in that niche often labeled the New Age) think that by not looking at potential problems, those problems will somehow miraculously go away.

I am reminded, in this, of my dog Merlin who also believed that not facing problems was a way to deal with them. You see, Merlin was part bloodhound, and he measured about six feet from tail to snout and weighed in at 165 pounds. He was also a very evolved being, who I suspect, was not really a dog at all, more like an angel in a dog suit. One day I hope to write a tribute to Merlin and describe some of the little miracles he created in our lives. But he was also a hound and loved to roll in deer shit. Something happened when the deer droppings combined with the oils in his skin, and it was terrible. To him it was the most wonderful cologne, while to us it was a truly horrid aroma. Ah, the relativity of perception between humans and canines!

In addition to his propensity for deer droppings, Merlin loved to sit on the sofa and watch TV with us. But after his deer encounters, we wouldn’t want him to either sit with us or, god-forbid, lie down next to us.

When he had dowsed himself with some ah deer cologne, Merlin would slink into the den and try to sneak onto the couch. The funny thing was that he would look away from us as he slowly, ever so slowly, slid his hulk onto the couch. He was convinced that if he couldn’t see us, we couldn’t see him. Inevitably, someone in the family would speak to him in a disapproving voice “Merrrrrrlin!!” And every time, Merlin would get a look of utter shock and surprise, as if to say, “How did you see me!”

Many of us humans are also gifted artists of denial. When something is too difficult to deal with, many of us just pretend it isn’t occurring. While this may offer some delusional solace, it is just that—delusion.

It is far better, I think, to be aware of the facts in a situation, no matter how dire, so that we can more intelligently deal with it. And that is what, I think, the Hathors are presenting in this message.

For the record, they are not saying (I repeat, NOT SAYING) that any of the terrible scenarios they described will, in fact, become a reality. But they are saying that these are real possibilities, and we need to hone our intuition and gut instincts as we encounter the multifold and multi-dimensional effects of the Chaotic Nodes (which they have essentially defined as ever-increasing levels of chaos).

In a discussion with them after they gave this message, the Hathors referred to the Gulf crisis as a critical moment of creative potentials. By that they mean there are many possible outcomes co-existing simultaneously, and which of these will emerge as the primary three-dimensional reality is yet to be determined.

Hopefully, those in charge will somehow find a way to fix this latest assault on Gaia. But the whole situation reminds me of a Dutch turn of phrase that I find particularly apt when discussing governments and the media—mushroom treatment. With a few exceptions, they are all giving us the mushroom treatment—keeping us in the dark and feeding us shit! It is, indeed, a time to hone our intuition and our instincts to see past the smoke screens and determine what right courses of action are needed.

The Hathors also mentioned, in passing, the Archives where one could find some of the methods they have shared for bootstrapping consciousness and beginning the ascent. To save you time in searching for these, I have posted direct links to them at the end of my comments.

Finally, I would like to share a personal snafu that happened to me some time ago. I was in a high-rise building and pushed the elevator button to go up. The doors closed, but nothing happened. I again pushed the button, and again, the elevator refused to budge. I yelled something obscene at the contraption, and started banging on it, as if that would make it work better. Anyway, I finally looked at the button I had been pushing. It was for the floor I was on! After regaining my composure, I gently pushed the button for one of the upper floors, and, voila, the elevator made its ascent to the floor I wanted.

Putting my personal comedy of errors aside for the moment, I think this episode is a lot like our civilization at the moment. I think a lot of us know we need to go to a higher floor, metaphorically speaking (both as individuals and as a culture), but we keep unconsciously pushing the same button.

We will have to change what we have been doing, if we are to survive this passage.

(source: Tom Kenyon)

____________________________________________
 
Equiboost Thoughts
 
This week alone, we have received about 15 phone calls from different people, asking: Why is it that everything seems to affect me much stronger lately? I become irritated more rapidly, or vice versa: I seem to appreciate small things far more than before.
 
The answer is very simple: it's not that you feel more, it's not that you feel better or worse ; it's a matter of intensity. This intensity is not governed by yourself: it is related to the energies that are currently sweeping the planet.
 
What can you do about this?
 
1) Do NOT surpress what you are feeling, but allow it and then let go of it. One way of letting go may be crying, another may be expressing yourself through art, painting, or sports, or singing, or partying, or ... In my case it is writing. I have been doing quite a lot of writing this week :-) This writing serves a double purpose: getting things of my chest on one hand, like 'cleaning myself from the dirt of others', sending out a strong message to people: don't stay stuck in situations that don't please you ; speak up for yourself and do something about it instead of feeling trapped or stuck. Take the necessary action to realise your dreams, let go of fear, focus on what you want in life, and go for it. Never forget: IT IS ALL UP TO YOU. No one can make decisions in your place. 
 
2) Continuously ask yourself: what is mine and what is not mine? Which feelings come from inside, which feelings come from the outside? Examin those from the inside, let go of those from the outside.  Turn the ones from the inside into strength, don't waste time and energy trying to change things of others. A coachee told me: I have started working 9 to 5 now, as my contract stipulates, to avoid another burnout, instead of working 7 to 7, as I used to, with a burnout as a consequence. The pile of work on my desk is increasing rapidly ever since. My colleagues are becoming frustrated with me because I don't deliver results as fast as I used to. I simply can not do the work of 12 hours in 8 hoursIt's totally driving me crazy. What should I do? What is happening here? This coachee is making somebody else's problem into her problem. She is paid to work from 9 to 5. She works diligently and delivers quality work. Does she have a problem? No. Should she change her attitude and work more? No. Why should she? Would she find a benefit in working more? No. It means less time with her young daughter. It means more stress. It means less free time. Why should she sacrifice this? Is it her problem that other people stay in the ratrace? No. Her colleagues are not happy with the delay in her work. This is THEIR problem. And it is their responsibility to give her the amount of work that corresponds with 8 hours of work, as she is paid for 8 hours of work per day. If they choose to give her more work, it is their problem if the work does not get done. This too, is a way of taking care of yourself, and loving yourself.   
 

June 26th also brings a solar eclipse. Solar eclipses affect us all and bring about radical change in some cases. I am convinced it is not a coincidence I am traveling to Burgundy on the day of the solar eclipse. More information about solar eclipses can be found here: http://www.astrologyzone.com/eclipses/

Overheidserkenning beroepsopleiding tot paardencoach

Mensen die een opleiding tot paardencoach willen volgen, willen een "erkende opleiding". Noch in coaching, noch in paardencoaching, zijn er "erkende beroepsopleidingen". Gelet op onderstaande, ziet het er niet naar uit dat hierin binnenkort verandering zal komen.

Wees dus op uw hoede voor opleidingen tot paardencoach die beweren dat ze een "erkende opleiding" aanbieden of "geaccrediteerd" zijn. Vraag altijd de attesten of bewijzen van erkenning of accreditatie op. Een eerlijke trainer zal u eenvoudigweg meedelen dat er geen erkende opleidingen tot paardencoach bestaan, althans niet in België.

Hoe u dan uw trainer kiest? Spreek met mensen, informeer u, maar vooral: volg uw gevoel en kies die trainer waar u zich het beste bij voelt.

+++

Bericht van het Vlaams Paardenloket

Er bestaat geen uniek orgaan voor overheidserkenningen, noch een unieke werkwijze of lijst van criteria om door de overheid erkend te worden. Het zal er op aan komen om de bevoegde departementen / afdelingen te contacteren en case per case te bekijken of een samenwerking mogelijk is.

De opleidingen opgenomen in het ABC maken zoals gezegd deel uit van een overheidsorganisatie of hangen er erg nauw mee samen. Commerciële initiatieven zijn daarbij uit den boze. Ik overloop de overheidsorganen die voor de paardensport erkende opleidingen aanbieden om dit duidelijk te schetsen:

- Departement Sport: De opleidingen opgenomen in deze rubriek worden aangeboden door de sportfederaties die erkend werden door (LRV, VVR en VLP), of deel uitmaken van Bloso (VTS). Sinds 1/04/2006 is Bloso een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVArp Bloso). Bloso, het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Het IVArp Bloso maakt vanaf dezelfde datum deel uit van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Om als sportorganisatie erkend te worden dient men een aanvraag te richten tot Bloso. Men moet voldoen aan strenge bijkomende criteria op vlak van deontologie, verzekeringen, vzw-wet, … Hierover vindt u informatie op www.bloso.be.

- Departement Onderwijs: Bij het departement onderwijs hanteert men niet de term erkenning maar heeft men het over accreditatie. Het NVHO is een organisatie die zowel de Vlaamse als Nederlandse opleidingen accrediteert. Een geaccrediteerde opleiding levert een nationaal erkend diploma af dat binnen de loonschalen gesitueerd kan worden, onder een welbepaald niveau valt (master, bachelor, lager onderwijs, ASO, TSO, …), en dergelijke meer. Om een accreditatie te genieten moet de opleiding eerst en vooral aangeboden worden door een erkende school (lagere school, universiteit, …). Daarnaast zal men moeten bewijzen dat er een noodzaak is aan deze opleiding binnen Vlaanderen en dat hier wel degelijk belangstelling voor is. Men dient een opleidingsprofiel in te dienen dat beantwoordt aan de Europese en Vlaamse wetgeving en dergelijke meer.

- Beleidsdomein Werk en Sociale Economie: Dit beleidsdomein bouwde een opleidingsnetwerk voor zelfstandigen en ondernemers uit. Deze zogenaamde beroepsopleidingen, niet te verwarren met de BSO-opleidingen, worden aangeboden door het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming (Syntra Vlaanderen). Syntra is met andere woorden een overheidsorganisatie.

- Departement Binnenlandse Zaken: Het gaat hier om de opleiding politieagent te paard die volledig onder de controle valt van het departement binnenlandse zaken.

- Beleidsdomein Landbouw en Visserij: Om in aanmerking te komen voor VLIF-steun, een bouwvergunning te bekomen in landbouwzone, … dient men aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde criteria, waarbij de hoedanigheid van landbouwer essentieel is. Eén aspect dat men vereist is een opleiding tot landbouwer. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij voorziet mogelijkheden om een diploma te halen op kortere termijn.

Ik hoop dat dit u toelaat beter te begrijpen wat er verstaan wordt onder een overheidserkenning. Bij de niet behandelde departementen en afdelingen gelden gelijkaardige principes.

donderdag 24 juni 2010

EAD Center en Bourgogne?

Le hasard n'existe pas ... En voici la preuve.


Jeudi soir, même pas un jour et demi avant le départ en France, et à peine 1 heure après avoir reçu la réponse de la province et de la commune qu'il n'y aura pas de permis pour aménager la ferme en Flandre de l'Ouest en EAD Center, on tombe sur J.R., basée en Bourgogne, qui veut déménager en Bretagne. J. avait mis sa ferme équestre en vente fin 2009 et avait bien reçu des offres, mais son intuition lui disait d'attendre. Elle continuait à hésiter pour la signature du compromis car elle n’avait pas encore trouvé sa propre nouvelle maison en Bretagne. Sa nouvelle maison, elle l'a trouvée entre temps, et de son côté elle doit signer son propre compromis dans 15 jours. L'acheteur est en train de finaliser son dossier pour obtenir son prêt à la banque.

On se téléphone, et ça vous n'allez jamais croire - je le crois à peine moi-même - J.R. est ... thérapeute équin. Il n'y a quasiment PAS de thérapeutes équins en France. Et la dame sur qui nous tombons, de tous les métiers qui existent au monde, elle est thérapeute équin. Elle travaille surtout avec des enfants de Paris qui viennent passer toute une journée chez elle, et elle collabore non seulement avec des chevaux (elle en a 4, plus depuis quelques jours un poulain) comme co-trainer et co-éducateur, mais aussi avec des chiens, lamas et poules. J.R. pratique le Natural Horsemanship et permet à ses animaux de vivre en toute liberté, en harmonie avec la nature.

Arthur, le poulain de J.R., quelques heures après sa naissance


Sa ferme équestre comprend une piste extérieure à resabler, une piste couverte pour travailler l'hiver, une sellerie, un hangar ouvert pour le stockage du foin et de la paille et différentes annexes. En plus, il y a 3,5 ha de prairie, divisé en 4, avec paddock d'hiver. La taille est parfaite pour les Equiboosters. L'habitation est très spacieuse et en plus rénovée, le premier étage est déjà prêt pour accueillir des stagiaires, visiteurs, etc.


En bref: un mini EAD Center, prêt à l'usage.

Je n'en reviens pas.

Nous avons discuté au téléphone pendant TROIS HEURES et entretemps nous avons échangé des photos de nos animaux, les co-coaches/co-thérapeutes. Nous nous sommes quittées avec les paroles suivantes: bon, demain matin je prends contact avec la banque, si la banque accorde le prêt nécessaire, demain après-midi tu t'occupes du compromis, et puis samedi nous signons et nous buvons un verre ensemble? Et elle a répondu oui.

La visite d'une autre ferme, prévu ce samedi à 17.30 h, a été annulée, et samedi à 18.00 h Equiboost rencontre J.R. et saura si son EAD Center pourra finalement naître ...

5 ans de recherche en Flandre. 189 biens visités. 1 visite en France?

j'ai du mal à le croire.

ça serait vraiment trop beau.

on verra.

tout ce qui doit arriver, arrivera de toutes façons - les 'bonnes' choses, ainsi que les 'mauvaises' choses.

Onderzoek naar enneagram

Equiboost combineert zelf het enneagram met paardencoaching en erkent de grote waarde van het enneagram, dat al veel mensen geholpen heeft. Vandaar deze oproep om deel te nemen aan een onderzoeksproject, doorgestuurd via collega-coach Catherine Poissonnier:


Beste Anke,

Ik heb onlangs een opleiding gevolgd rond het gebruik van het enneagram, een persoonlijkheidstypologie.

Mijn trainers zijn nu bezig met het wetenschappelijk valideren van een vragenlijst om een link te maken tussen deze typologie en een andere typologie.

De UCL zal de verwerking van de resultaten doen.

Om de validatie te kunnen doen, wou ik vragen of jullie proefpersoon willen zijn. Op heel korte tijd zoeken we 400 mensen die een vragenlijst willen invullen, tegen begin juli.

Je zou mij en mijn trainers een enorm plezier doen indien je de vragenlijst wil invullen! Tijdsinvestering is 10 minuten.

Meedoen is heel makkelijk: klik op deze link: http://dokeos.hpei.be/main/survey/HPTIv3.php

Daar kan je je mailadres invullen waardoor je een paar seconden later een link en code in je mailbox krijgt. Volg de link en vul de test in.

Ook al wordt er gevraagd je naam in te vullen, krijg ik uiteraard de resultaten per persoon niet te zien.

Stuur als het kan wel even een mailtje naar me om te zeggen dat je hebt deelgenomen (of indien je niet wenst deel te nemen, dat je dit niet wenst te doen).

Alvast heel veel dank voor jullie hulp!

Catherine


Mensen die willen deelnemen, kunnen Catherine hiervan verwittigen: improve@telenet.be

Wie graag zelf meer wil weten over het enneagram, is welkom op 24 juli a.s. voor de basisopleiding enneagram, de Enneagram Speed Class: http://www.equiboost.com/nl/enneagram--80/

Leiderschapstrainingen met paarden voor bedrijven kunnen niet in Vlaams agrarisch gebied ??

Dit is de feedback die we vandaag mochten ontvangen van het 3 partijen overleg ivm een EAD Center in Vlaanderen. Equiboost wenst de verantwoordelijke van de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente te danken om de plannen voorgelegd en verdedigd te hebben bij de provincie en om tijdig de nodige feedback bezorgd te hebben.

De inrichting van een centrum voor paardentherapie kan wettelijk onder voorwaarde dat het effectief gaat om dierentherapie (centra voor managementsopleidingen horen daar niet bij). Wel is het belangrijk dat een visie gegeven wordt over het gebruik van alle gebouwen. Er moet eveneens vertrokken worden van de bestaande gebouwen en plaatsing van de gebouwen tov elkaar. Bij alle toekomstige aanvragen voor werken moet vertrokken worden van het karakter van dit gebouwencomplex. Tevens wordt opgemerkt dat de functie moet gebeuren in de bestaande gebouwen, volumes vergroten kan dus niet (cfr vraag tot plaatsen van grotere rijhal kan dus niet), de woonfunctie moet behouden blijven in de bestaande woning (er is geen wettelijk kader om een appartement te voorzien in de bijgebouwen!). Samengevat wordt gesteld dat hier de aanvraag te algemeen is om uitsluitsel te geven of de aanvraag kan vergund worden. De bespreking op het 3-partijenoverleg volstaat dus niet om de gevraagde zekerheid te geven die in de mail gesteld wordt als voorwaarde tot aankoop. Dit dossier moet verder uitgewerkt worden in hetzij een aanvraag tot stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning.


Dienen we hier uit af te leiden dat paardencoaching als innovatie in het bedrijfsleven wettelijk gezien niet mag op het platteland? Waar dan wel? Dienen er in de stad pistes en weides te komen? Hoe rijm je dat met elkaar? Kan er op het platteland geen dienstverlening naar bedrijven toe uitgebouwd worden, ondanks het feit dat er geen gevolgen zijn voor het landschap, voor de mobiliteit, voor het uitzicht, voor ... ? Is het zo dat infrastructuur op het platteland wel gebruikt kan worden voor therapie met paarden in het kader van gezondheidszorg, maar diezelfde infrastructuur niet gebruikt kan worden voor managementstraining met paarden ? Het is allemaal een beetje vreemd, de logica ontgaat me compleet eigenlijk.

Er is een signaal gevraagd vanuit de overheid, en dat signaal is deze week vanuit diverse hoek gegeven. De plannen voor een EAD Center in Vlaanderen worden opgeborgen. Om het met de wijze woorden van supporter Danny H. te zeggen:  ‘Don’t try to change the unchangeable’ is een hele bruikbare en verzoen je met het feit dat de meeste verandering best wel traag gaat (de schildpad wint uiteindelijk toch van de haas).

VOKA denkt actief mee

en stuurde meerdere suggesties door. we volgen ze op en zien wat het geeft.

woensdag 23 juni 2010

Paardencoaching kan 1 MILJARD EURO (- 6 miljoen euro) economische kost per jaar besparen

1 miljard euro, da's niet niets. nochtans, de cijfers liegen er niet om.

deze ook niet:

1 EAD Center met 2 pistes en een grote kudde ervaren paarden die afwisselend ingezet worden om ze niet te overbelasten en om veiligheid te garanderen, kan tegelijk 2 groepen van 5 mensen ontvangen. Dwz per blokje van 2 uur kunnen 10 mensen geholpen worden. Dwz op 1 dag kunnen 40 mensen geholpen worden op basis van 4 sessies van elk 2 uur. Tussen de paardencoaching sessies door zitten 3 weken, zodat de nodige tijd er is om de opgedane ervaringen te integreren. 3 weken = 15 werkdagen. 15 werkdagen = 15 x 40 mensen = 600 mensen krijgen hun 1ste paardencoaching sessie in deze eerste 3 weken. Hun programma loopt over maximaal 5 sessies, dit om afhankelijkheid te vermijden. Een goede paardencoach heeft gemiddeld 2 à 3 sessies nodig, dus 5 sessies is ruim begroot. 5 x 3 weken = 15 weken, ofte ongeveer 4 maanden. Dwz dat 1 EAD center 600 mensen van hun depressie of burnout afhelpt op 4 maanden tijd. Dat zijn 1.800 mensen op jaarbasis met 1 EAD Center.

Wat is hiervoor nodig? Laat ons uitgaan van 1 piste om te starten. 2 paardencoaches die afwisselend een blokje van 2 uur begeleiden. 4 uur na elkaar is te intensief wil je goede resultaten neerzetten. per blokje van 2 uur gebruik je 3 à 4 paarden. laat ons 4 zeggen om ruim te begroten. per dag heb je dus 4 x 4 = 16 paarden nodig. je voorziet een buffer van 4 paarden omdat sommige paarden zo gevoelig zijn, dat ze niet iedere dag dit werk kunnen doen. maw je hebt een pool van minstens 20 paarden nodig. 20 paarden paardnatuurlijk houden vereist minstens 10 ha weide. je hebt geen boxen nodig maar groepsstalling om de kuddegeest te bevorderen. zo bekom je betere resultaten want de interactie tussen de paarden zal veel sterker zijn en het systemisch paardencoachen kan zo mee toegepast worden.

Wat kost 1 EAD Center? Aankoop van een boerderij met minstens 10 ha die je inricht als EAD Center. Kostprijs: 1 miljoen euro - eenmalig. Het paardnatuurlijk houden van minstens 20 paarden, inclusief voeding. Kostprijs: 40.000 euro om het echt goed te doen met alle nodige dierengeneeskundige zorgen. Jaarlijkse onderhoudskosten gebouwen/weides + verzekeringen/varia. Kostprijs: 20.000 euro, soyons fou. Loonkost + voortgezette opleidingskost 3 full time paardencoaches die elkaar kunnen afwisselen en om veel te zeggen 50.000 euro per persoon kosten. Kostprijs: 150.000 euro. Los van de eenmalige aankoop van de infrastructuur, zit je maw (zeer ruim begroot) met een jaarlijkse werkingskost van 40.000 + 150.000 + 20.000 = 210.000 euro.  

Bon er zijn 50.000 depri en burned out Belgen. Als we 50.000 delen door 1.800 komen we uit op 27 EAD Centra. 27 EAD Centra (27 x 210.000) zullen samen 5.670.000 euro kosten aan werkingskost. Dus om veilig te spelen, pak nog 6 miljoen euro. Dat laat ruimte voor links en rechts een extra paardencoach voor die EAD Centra die 2 pistes hebben.

Bon. We spreken dus over het verschil tussen 6 miljoen euro en 1 miljard euro op jaarbasis.

Maar wacht. Er zijn nu 50.000 depri en burned out Belgen. Je mag rekenen dat 1/5 na 1 sessie geholpen is. Je mag rekenen dat nog 1/5 na 2 sessies geholpen is. Je mag rekenen dat nog 1/5 na 3 sessies geholpen is. Wat betekent dat ?? Dat er geen 27 EAD Centra nodig zijn ... En dat het niet noodzakelijk 4 maanden zal duren voor iemand terug goed in zijn of haar vel zit.

Tel daarbij, dat een deel van de mensen "depressie" als werkonbekwaamheidsreden aanvoert om op het gemakske thuis te zitten. Dit is absoluut niet denigrerend bedoeld naar de echt depressieve en burned-out mensen toe, laat ons duidelijk zijn. Wie andere artikels op deze blog leest, zal al door hebben dat diplomatie niet mijn sterkste kant is. Het is echter een feit dat depressie en burn-out niet of moeilijk "bewezen" kan worden. Wie zal zeggen wie wel en wie niet depri of burned out is ??

Ah, maar ook daar is een oplossing voor. Met Premium Selection haal je er op 2 uur tijd de echt depri en burned-out mensen uit. Met hoeveel het aantal van 50.000 zal zakken, daar durf ik me niet over uitspreken. Fake depri of burned-out mensen komen niet naar Equiboost.

We zijn echter nog niet rond. Terwijl je via paardencoaching deze mensen gaat begeleiden, creëer je tegelijk stageplaatsen voor paardencoaches in spe. Paardencoaching leer je niet in een boek of door een cursus. Dat zijn startpunten, dat is een basis. Paardencoaching leer je door het te doen - en VEEL te doen. Geen 10 keer te doen. Maar honderden keren te doen. Een paardencoach is nooit volleerd en leert bij iedere sessie bij. 2 jaar stage lopen is zeker GEEN overbodige luxe. stel je je tevreden met minder, mij niet gelaten, maar dan niet reclameren dat de mensen na 5 sessies nog niet van hun depressie of burnout af zijn en niet komen zeggen dat paardencoaching niet werkt. je laat een arts ook niet opereren in zijn 3de kan hé ...

Maw: die 6 miljoen euro werkingskost, dient niet alleen een preventief of genezend doel - tegelijk dient het een educatief doel.

Bovendien keren de depri en burned out mensen na 4 maanden terug naar de werkvloer. Hoe lang is een depri of burned out medewerker gemiddeld afwezig? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik met Equiboost depri mensen op bezoek gehad heb die al 2 tot 5 jaar thuis zaten. Hm ... 4 maanden - 2 tot 5 jaar ??? Hoe zouden de werkgevers hiertegenover staan? Zou dat geen ondersteuning van de economie kunnen betekenen? Tel daarbij, dat de langdurig depri mensen zich vaak volpompen met medicatie, die in sommige gevallen noodzakelijk en heilzaam is, laat daar geen twijfel over bestaan, en die in sommige gevallen de gezondheid en de energie nog meer ondermijnt. Wie betaalt die medicatie? Uiteindelijk voor een deel de belastingbetaler die wél gaat werken, en die sociale bijdragen betaalt ...

De EAD Centra kunnen bovendien plaats bieden voor stagiaires in dierengeneeskunde, landbouw, psychologen, biologen, enz. ; er kan multidisciplinair onderzoek gevoerd worden naar zowel mens als paard en de interactie tussen beiden. vooral het meten van de hersenactiviteit voor en na paardencoaching lijkt me een bijzonder dankbaar onderwerp om te bestuderen. er zal heel veel uit afgeleid kunnen worden over de werking van de hersenen van de mens.

Laat ons van het extreme geval van 27 EAD Centra uitgaan, dan zijn dit 3 x 27 = 81 paardencoaches met een vaste job die dan op hun beurt terug de helft van hun loon braafjes afdragen aan belastingen (sorry, kan het niet laten).

Wat je ook zal zien gebeuren, is dat het mensen niet zal ontgaan dat hun vaders, moeders, broers, zussen terug openbloeien. Paardencoaching als behandelwijze zal bekender worden en ruimte bieden voor andere paardencoaches. Zij die moeite hebben om 1 miljoen euro op te hoesten - we know the feeling - kunnen kleinschaliger te werk gaan bij boeren, die op deze manier een aanvullend inkomen verwerven (zie in dit kader: http://www.hippotv.tv/default.asp?MovieId=1778).

Maar dat is nog niet alles. Een EAD Center kan, mits aanvulling met geitjes, koetjes, schaapjes, kipjes, aangewend worden als kinderboerderij of zorgboerderij. Het contact met kinderen is belangrijk voor paarden, omdat kinderen nog authentiek zijn, en een positieve invloed hebben op het mentale welzijn van de paarden. Dus de scholen kunnen er ook gebruik van maken. Per EAD Center biedt dit terug werkgelegenheid voor 2 à 3 begeleiders: pedagogen, zorgleerkrachten, noem maar op. Ook mensen uit zorginstellingen kunnen hier gebruik van maken. Hun loon kan betaald worden met de inkomsten van de bezoekende scholen en instellingen. De infrastructuur is er al, dus zal geen cent meer gaan kosten of daar nu extra volk rondloopt ja dan nee ...

En zo kan ik nog een tijd doorgaan, maar dit wordt al een hele lange blog dus ik staak hierbij de aanvullende mogelijkheden zoals kankerbegeleiding, jeugddelinquenten, gevangenisbeheer, politie, leger, managementstraining, enz. die bvb. in een 3de piste zouden kunnen plaatsvinden ... 

Tijd om af te ronden.

Laat ons het kostenbaten plaatje op 10 jaar tijd even bekijken: 10 jaar 1 miljard euro economische kost = 10 miljard euro down the drain. Er is niemand die baat heeft bij dit scenario. Noch de zieke mens, noch de werkgever, noch de staat die geld mag uitgeven aan ziekenkas en medicatie ipv belastingen op te strijken. 10 jaar werkingskost EAD Center aan 6 miljoen euro per jaar = 60 miljoen euro. Serieus verschil toch hé? Misschien toch de moeite om even over na te denken? Pas op, ik ben zeer slecht met cijferkes en berekeningen, dus het kan zijn dat ik mij serieus vergist heb qua kosten en zo. Dat is specialistenwerk. Elk zijn specialiteit. Maar bon ... tegen dat ge van 60 miljoen euro aan 10 miljard euro geraakt hebt ge toch een serieuze foutenmarge hé. Zo'n vaart zal het zeker niet lopen. Dan mag je er al eens 20 miljoen extra tegenaan gooien voor de aankoopkost van de infrastructuur van 20 EAD Centra, niet? Als het arme Wallonië het kan, waarom dan Vlaanderen niet? 


+++


Fastfood maakt mensen depressief. Het gevolg daarvan is dat meer dan 50.000 Belgen al meer dan een jaar werkonbekwaam zijn ten gevolge van een depressie of burn-out. De economische kost hiervan bedraagt 1 miljard euro per jaar. ,,Hoog tijd dus om in te grijpen'', zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V).
,,Immers, vele studies tonen aan dat de investeringen die in preventie en behandeling van depressies gebeuren, meermaals worden terugverdiend. Vlaanderen moet in deze het buitenland volgen.''

Met het buitenland wordt vooral de Scandinavische landen bedoeld waar het werkritme en de vrije tijd veel beter op elkaar worden afgestemd dan bij ons. Vlamingen hebben dan wel de positieve reputatie dat ze - tussen hun dertigste en vijftigste levensjaar - de hardste en meest productieve werkers zijn uit de hele wereld, nadien krijgen steeds meer landgenoten af te rekenen met een totale burnout of zware depressie. Men weet immers dat de beste jaren voorbij zijn.

In de Scandinavische landen houdt men de mensen veel langer aan het werk. Het prestatieniveau ligt er lager, maar meer dan 75% van de bevolking werkt er tot na hun zeventigste verjaardag. Mensen die gedoseerd presteren voelen zich beter in hun vel, dan mannen en vrouwen die op hun vijftigste met brugpensioen gaan en niets meer te doen hebben.

(bron: http://www.abcgezondheid.be/nl/news/langdurig_werkonbekwaam_door_depressie/)

Florence Faber zoekt haar paard Kingston - wie kan helpen ?

Beste lezer,


Wie kent dit paard!? Wie heeft dit paard!? 4,5 jaar geleden heb ik mijn paard verkocht omdat zijn benen vol artrose zaten. Hij had hierdoor pijn als hij gereden werd. Mijn paard is toen verkocht aan ene ?Carolien van Egmond?. Met alle mooie praatjes van haar leek ik het perfecte plekje voor hem gevonden te hebben als gezelschapspaard. Maar nu, na zondagavond op tv de uitzending ?Undercover in Nederland? te hebben gezien, weet ik dat mijn paard niet als gezelschapspaard terecht is gekomen maar is doorverkocht in die tijd. De vrouw waarover deze aflevering gaat, is de vrouw die mijn paard heeft gekocht. Deze vrouw deed zich voor als een leuke aardige vrouw die een gezelschapspaard zocht, maar was eigenlijk een paardenhandelaar die helemaal niet netjes met de paarden om ging en haar paarden (die vaak van de slacht kwamen) doorverkocht voor een hoop geld.

Omdat mijn paard op Z2 niveau heeft gelopen, zal hij waarschijnlijk als Z- paard verkocht zijn. In zijn papieren (als zijn papieren mee zijn gegaan bij de verkoop) staat geen naam, alleen een K. Hij heette Kingston, maar kan dus veranderd zijn van naam. Hij is Vos- kleurig en als hij geschoren is, is hij bijna palomino van kleur. Zijn schoftmaat is ong. 1,74. Hij heeft 3 witte sokjes, rechtsvoor heeft hij dit niet. Zijn voor- hoeven zijn duidelijk verschillend van vorm (in de tijd dat ik hem had). Op zijn hals heeft hij aan de rechterkant een duimdruk (een kuiltje zo groot als je duim) en op zijn onderlip heeft hij een witte stip.

Na een aantal weken dat ze mijn paard had gekocht heb ik contact met haar gezocht om te informeren hoe het mijn paard ging. In dit gesprek kreeg ik al het vermoeden dat er iets niet klopte. Mijn paard zou haar hebben geschopt en haar kaak hebben verbrijzeld en haar tanden zouden voor de helft zijn gebroken en uitgevallen. Hierdoor had ze een tijd in het ziekenhuis gelegen. Volgens de dierenarts was mijn paard een heel gevaarlijk paard wat ik haar zou hebben aangesmeerd! Ze heeft heel wat staan vloeken in dat gesprek en maakte me wijs dat ze hem naar Frankrijk zou sturen om in een grote kudde paarden te zetten. Omdat ik verder geen contact meer met haar kon krijgen en geen juist adres van haar had ontvangen is de zoektocht naar mijn paard niet ver gekomen.

Na de tv-uitzending van zondagavond blijkt dat ze zich vaker heeft voorgedaan als ?Carolien van Egmond?. Het zou dus kunnen betekenen dat mijn paard nog ergens rondloopt! Daarom wil ik jullie vragen dit berichtje aan zo veel mogelijk 'paarden'-mensen door te sturen!!

Wie kan mij helpen, wie kent dit paard of heeft dit paard (gehad)? Laat het alsjeblieft weten!

Groetjes, Florence Faber 0031 - 614 - 983293

dinsdag 22 juni 2010

La SAFER soutient un Centre de Equine Assisted Development (EAD)

La SAFER, une organisation gouvernementale qui soutient le développement des activités agricoles durables, a confirmé de soutenir le projet de Equiboost en France et veut assister à la recherche d'une infrastructure adéquate.

Breathing experiment with the horses


Panter.
Picture taken by Erik Derycke. Thank you Erik.The Equiboosters are more sensitive than ever. Only yesterday, I did a breathing experiment with Panter. I was standing next to him, at a distance of about 1 meter, and started to breathe faster. He reacted simultaneously and took over my breathing rhythm. When I started to breathe very slowly, so did he.

When we were both calm and relaxed, I focused my thoughts on the moving issue: where will we go? Will we stay in Flanders or move abroad? I made sure to breathe at a slow pace. Panter immediatly started breathing faster again, and looked like he was frozen. I aborted the experiment after 10 seconds, so he wouldn't get all stressed out.

I did the same thought experiment with Impresse. I stood next to her and went over the different options in my mind - Wallonia, France, Germany. She started running in a circle around me and then took off, racing to the opposite side of the prairie. The other horses stopped eating grass, turned their heads, looked at me for an instance, and then took off as well, following Impresse to the other side of the prairie.


Is this good? Is this bad? It does not matter. There is no good and bad in horse language. There simply is what is. How to interpret this behavior? The tric is not to interpret anything, but let the feeling of that moment sink in. The answers will come all by itself when the moment is right - sometimes it happens instantly, sometimes it takes a couple of days or weeks. But the answer always comes naturally.


Anyone who works with horses can try out these experiments. This is one way of training your horses to put their focus on you. It does require trusting horses. Horses won't respond as clearly if they don't fully trust you. When you are coaching with people, they will do the same with your coachees. The most important thing is, that you do NOT interpret the horses behavior. Don't tell your coachee what to make of it. Let the coachee make his or her own interpretation. This is the biggest mistake made by horse therapist and horse coaches. It is not up to you to interpret. It is up to the coachee. Remember that.

20.000 people in Stonehenge

Yesterday there were 20.000 people in Stonehenge, watching the sunrise on the longest day of the year. The number of people becoming aware of the changes in our solar system are rapidly increasing. From our contacts worldwide, we heard estimates of currently 5 to 6 million people studying the subject.

 

Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen wil onderzoeken of EAD Center in Vlaanderen toch kan

Sympathieke en bereidwillige reactie van mevrouw Wildemeersch ontvangen, echter met het Agentschap Ondernemen hadden we in 2009 reeds contact en daar is niets concreets uit voortgekomen. Equiboost diende eerder dit jaar ook een project in dat de rendabiliteit van Vlaamse KMO's verhoogt, maar ook dit bleef zonder enige respons. Wij kunnen niet eindeloos blijven weken tijd spenderen aan het voorbereiden en indienen van diverse dossiers ... Zou het deze keer dan toch anders zijn? Zou Vlaanderen dan toch openstaan voor innovatie? We zien wel.

Ongeacht de uitkomst van deze nieuwe impuls zetten wij de zoektocht naar een geschikte locatie buiten Vlaanderen verder. Equiboost zelf neemt geen eigen initiatieven meer in Vlaanderen, maar blijft evenwel openstaan voor constructieve dialoog met betrokken partijen.

Meer informatie over Equiboost en paardencoaching leest u hier: http://www.equiboost.com/

KBC werkt plan uit dat financiering aankoop Frankrijk mogelijk maakt

Bijzonder efficiënte medewerkers bij KBC, die een samenwerking met KBC France opzetten om de financiering van een EAD Center in Frankrijk mogelijk te maken.

maandag 21 juni 2010

Le réseau en France se met en route

Les nouvelles voyagent vite apparemment ...


Le feedback des différentes institutions gouvernementales flamandes est négatif à présent, donc nous nous préparons pour l'étranger. Merci déjà à tous pour les tuyaux en France, un pays qui soutient le développement durable en zone rurale. Nous partons déjà samedi pour une série de visites des fermes équestres, cette fois-ci en Bourgogne. En juillet il y aura une autre série de visites, en Poitou-Charentes, combinée avec le stage chez le psychothérapeute Gilles Guattari. Le retour est prévu pour le workshop sur l'ennéagramme. Il n'y aura donc pas de sessions en coaching équin jusque fin juillet.

Equiboost a trouvé en Allemagne, un pays qui favorise le coaching équin et qui héberge déjà une centaine de thérapeutes équins, un bon endroit. Celui-ci a une suface de 8 ha de prairies et la possibilité d'accueillir une dizaine de visiteurs. La région Eiffel ne reste donc qu'une option. Tout dépendra de ce que nous trouvons en France - et surtout: quand, et à quel prix.

En Wallonie on attend une dernière réponse, après celle-ci nous arrêtons également la recherche en Wallonie. Ces derniers mois, la recherche d'une location adéquate en Flandre pour monter un centre de coaching équin, basé sur le respect des chevaux et des êtres humains, constitue 90 % de notre temps. Inutile d'ajouter que cette façon de faire n'est pas rentable du tout, les activités d'Equiboost sont au plus bas niveau jamais atteintes. Le pire dans tout ça est qu'il nous reste peu de temps pour les chevaux. Le fait que l'agence immobilière spécialisée en centres équestres Cofim ait cessé ses ventes en Flandres, en indiquant que "la législation pour construire et aménager en Flandre rend entreprendre dans le secteur équestre quasiment impossible", est significatif ...

L'objectif est de se décider avant fin Juillet et de reprendre les activités de coaching équin en septembre. Où est-ce que nous allons poser nos valises? Si fin Juillet il n'y a toujours pas de solution, Equiboost va procéder à l'achat en Allemagne. Nous ne pouvons pas éternellement attendre que le gouvernement belge se réveille ...

En avant, et peut-être à bientôt en France?

VOKA reageert uitgebreid op EAD Center en verwijst door naar ... kabinet Peeters

Ook VOKA reageerde bijzonder snel op de diverse vragen naar informatie. Duidelijk een organisatie die meedenkt met de Vlaamse ondernemers.

Kort samengevat komt het er in hoofdzaak op neer zich te richten tot ... Kabinet Peeters.

Gemeente reageert heel snel op EAD Center

De verantwoordelijke van de dienst ruimtelijke ordening reageerde bijzonder snel op onze vragen. Nu al is duidelijk dat een EAD Center zoals gepland en aangevraagd er niet kan komen, als de bestaande regels inzake stedebouw gevolgd dienen te worden.

Donderdag a.s. is er een vergadering met de provinciale diensten bevoegd voor stedebouw, vergunningen, enz. - we zullen zien wat hier uit de bus komt.

Als het omwille van regelgeving niet mogelijk blijkt om een bestaand gebouw om te bouwen tot EAD Center, dan schiet er in Vlaanderen als optie nog nieuwbouw over (totaal onbetaalbaar) of de overname van een manège of stoeterij (al even onbetaalbaar) - of verbouwen zonder vergunning en het risico lopen dat je nadien miserie hebt, wat ook niet aan de orde is.

Nog 4 dagen geduld.

zondag 20 juni 2010

Poll results: Dutch or English blog texts

As the vast majority of the Equiboost blog visitors indicated that it's okay to mix Dutch and English blog texts, we'll hereby continue to publish in both Dutch and English.

Thank you for your input !

Trusting horses make safe horses

The importance of working with trusting horses is often neglected. Some hippotherapists work with a bridle in the horses mouth, so they are able to 'restrain' the horse should something go wrong. It is an approach based on fear, not on trust. The horse will always pay attention to the movements caused by the bridle in its mouth. The horse will not focus 100 % on the coachee and will, by consequence, not deliver maximum impact.

You can create trusting horses by allowing them to live as 'horselike' as possible - with lots of freedom, lots of space, lots of opportunity to move around freely and most importantly, by allowing them to live in a herd and as a human being, think, feel and act like a horse.

You will rarely see horse therapists and horse coaches working with more than one horse. One horse is easier to observe and 'master'. However, you gain far better results by working with a herd of horses, as the other horses always indicate what is going on in the environment (family, partner, work situation, ...) of the coachee. The perspective is broadened, more issues can be resolved, the correlation between people and situations becomes literally 'visible'. Many horse therapists and horse coaches are afraid to put a person in the middle of a herd - what if they start running? what if they start fighting? an accident may happen ... Horses senses these worries and again, do not focus 100 % on the coachee.

Equiboost puts people in a herd of horses who are walking around freely, without any restraints. This allows the horses to focus 100 % on the coachee and his or her issue, which in turn guarantees optimal results. By giving trust, you gain trust - and more importantly: safety.

This is - indeed a bit simplified - explanation on how 'new' and 'unknown-to-the-horses' people can move freely and safely between the horses - even children, as these pictures below show. It was the first time Mathijs met the Equiboosters.


Pictures taken by Erik Derycke. Thank you Erik.

How can you learn the language of a horse ?Very simple: by spending hours and hours of time them with them,
in a non-threatening and trusting way,
by observing them and by paying attention to the slightest details.


You can't learn this in a class. You can't study this in a book. It's not even a rational process, because similar behavior can result from different causes. More than 'reading' them, it's about 'feeling' them, absorbing them, totally opening up, letting go of fear and everything you think you 'know' about horses, and allowing what they feel inside yourself. It's about Mindfulness and Allowance.
Picture taken by Erik Derycke. Thank you Erik.

How do you become one with your horse ?
You can become one with your horse by learning its language,
by thinking, feeling and acting like a horse.


Remember: it's not up to the horse to learn your language ; it's up to you to learn his language ...


Picture taken by Erik Derycke. Thank you Erik.

vrijdag 18 juni 2010

Bedankje

Het nieuws dat Equiboost mogelijks richting buitenland verhuist, heeft een lawine aan reacties veroorzaakt. Beste mensen, dank je wel voor de mailtjes en telefoontjes, het doet deugd dat jullie Equiboost liever in Belgenland houden, echter het dient allemaal ook haalbaar te blijven.

Bedankt aan die mensen die weides aanboden, echter iedere dag twee uur heen en weer rijden is geen oplossing. Bedankt aan die mensen die stalling en piste aanboden, echter van het principe dat de Equiboosters dag en nacht vrije weidegang dienen te hebben en zo 'paards' mogelijk te leven, en niet opgesloten worden in een box, wijken we niet af. Bedankt aan die mensen die aanboden om te helpen renoveren, wie weet neem ik jullie nog op jullie woord. Bedankt aan die mensen die hun politieke contacten aangesproken hebben, deze zullen doorslaggevend zijn. Bedankt aan die mensen die tips gaven omtrent vergunningen, feit is dat met de goodwill van gemeente en provincie alles mogelijk kan worden - of net niet. Bedankt aan die mensen die tips gaven omtrent netwerking, een aspect waar op heden jammergenoeg alle tijd voor ontbreekt. Merci aussi aux Français, qui souhaitent Equiboost le bienvenu en France, votre signal est très clair et est noté. Bedankt aan die mensen die voorstelden om hun woning met mens en paard te delen, echter dit is opnieuw een tijdelijke oplossing en we zoeken een permanente oplossing. Bedankt aan die mensen, die voorstelden te investeren. Bedankt aan alle anderen, die ik hier mogelijks vergeten ben.

Open VLD eerste politieke partij die reageert op EAD Center in Vlaanderen

Martine Taelman stuurt het EAD Center dossier door aan Bart Tommelein.

Wordt vervolgd. Nog 1 week te gaan.

donderdag 17 juni 2010

Eerste Europese EAD Center in Vlaanderen of in het buitenland?

De mensen die geabonneerd zijn op de Equiboost nieuwsbrief, kregen vandaag het volgende nieuws met de nodige bijlagen te lezen. Bijlagen kunnen niet op deze blog toegevoegd worden, waarvoor excuses.

+++

Na een zoektocht van bijna 5 jaar naar een geschikte en betaalbare locatie om paardencoachingsactiviteiten
uit te voeren en tegelijk kennis omtrent dit onderwerp te delen, waaruit de geboorte van het IEADC
(http://www.ieadc.jouwweb.nl/) volgde, zijn we op een – mits de nodige aanpassingswerken – geschikte locatie voor een EAD Center gebotst.

Echter, na bijna een jaar lobbyen bij de overheid zijn we in Vlaanderen nog geen stap verder. geen enkele minister blijkt bevoegd te zijn, en het Vlaams Paardenloket onderneemt, als enige aanspreekpunt in Vlaanderen, ondanks talrijke contacten, geen enkele stap.

Iedereen is bekend met de prijzen van vastgoed in ons land. nodeloos te voegen dat een eenling onmogelijk zomaar 1 à 2 miljoen euro kan ophoesten om een geschikte locatie in te richten als EAD Center. het tijds- en geldverlies de voorbije jaren aan vergaderingen, overleg, meetings, rondrijden naar locaties, opstarten van locaties, investeren in locaties, is ronduit fenomenaal. hier dient een einde aan te komen.

Equiboost startte als The Orange Stable in 2006. De activiteiten met paarden vonden plaats in een kleine
weide met een stal en een schuur op. Het project flopte, want er was geen deftige ontvangstruimte, bij regen of slecht weer werden activiteiten geannuleerd wegens 1 grote modderpoel, de paarden hadden continu weide tekort, bedrijven konden er niet ontvangen worden. Startende paardentherapeuten en -coaches zullen dit scenario wellicht herkennen. Tegelijk bestond er indertijd in West-Vlaanderen weinig openheid voor het
fenomeen ‘paardnatuurlijk’ en ‘paardencoaching’. Zo’n 15.000 euro investeringen gingen verloren, los van
alle geïnvesteerde persoonlijke tijd.

In 2009 werden de paardencoachingsactiviteiten opnieuw gelanceerd onder de naam Equiboost. Tegelijk
werd beslist een eigen locatie te gaan huren om professioneel en paardvriendelijk te kunnen paardencoachen,
nu een aankoop gelet op de vastgoedprijzen niet tot de mogelijkheden behoorde. Dat was Affligem, sommigen onder u zijn er vorig jaar te gast geweest. De Equiboost plannen werden voor de aanvang van de huurovereenkomst duidelijk toegelicht, de verhuurders beloofden dat alles klaar zou zijn tegen de verhuis op 1 juni 2009. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Opnieuw vielen de paardencoachingsactiviteiten in duigen. Zo’n 130.000 euro aan investeringen en inkomstenverlies ging verloren, los van opnieuw een jaar werken
voor een doodgeboren kind.

De enige optie om de paardencoaching activiteiten te laten verder bestaan, bleek een samenwerking met een manège, waar alle infrastructuur voorhanden was om ’s zomers en ’s winters te kunnen paardencoachen. Zo gezegd, zo gedaan. Ondanks de goede bedoelingen van de eigenaar van de manège, blijkt paardencoaching in een manège voor de nodige uitdagingen te zorgen. Om de haverklap worden paardencoaching sessies en opleidingen onderbroken en verstoord door de manègegasten, die “dat raar gedoe naast de paarden” maar niets vinden en weinig respect tonen voor de mensen in de piste. Hippotherapie en manèges zijn verenigbaar, therapie en coaching met paarden zijn dat niet, tenzij de sessies tijdens kantooruren kunnen doorgaan als niemand in de manège komt. En wanneer komen de meeste mensen paardencoachen? Juist. ’s avonds of tijdens het weekend, als de manège drukt bevolkt is en er geen sprake is van enige privacy.

Paardentherapeuten en –coaches zullen het belang van of gebrek aan privacy zeker (h)erkennen, nu er tijdens de paardencoaching sessies vaak hevige emoties naar boven komen en een veilig kader, zowel fysiek als psychologisch/emotioneel, onontbeerlijk is.

Dat brengt ons op vandaag. Vandaag zijn er 4 mogelijkheden:

1) toegevingen doen op het vlak van de kwaliteit van de paardencoaching of op het welzijn van de paarden
2) stoppen met Equiboost en paardencoaching
3) een professioneel EAD centrum oprichten in samenwerking met de Vlaamse overheid
4) naar een landelijke regio in een buurland verhuizen waar je weide kan kopen voor 3.000 euro / ha en waar vastgoed de helft kost

Optie 1 en 2 kan onmiddellijk geschrapt worden. Voor optie 3 is tijd tot volgende week vrijdag.
Als optie 3 niet mogelijk blijkt, omdat er geen garanties kunnen gegeven worden in eerste instantie omtrent de nodige bouwvergunningen, rest er slechts optie 4. Na 5 jaar zoeken en praten, onderhandelen, dossiers indienen zonder gevolg, ligt de conclusie voor de hand: zo kan het niet verder, keuzes moeten gemaakt worden.

Equiboost wil van Vlaanderen zijn uitvalsbasis maken. Maar boven alles wil Equiboost mensen en bedrijven helpen door paarden in te zetten. Als dat in Vlaanderen praktisch en financieel niet haalbaar blijkt te zijn, of enkel kan mits toegevingen inzake kwaliteit of welzijn van de paarden, zal de stap naar het buitenland effectief gezet worden. Enkel de beroepsopleidingen zullen in België blijven doorgaan, in samenwerking met Géraldine Vandevenne en haar Ijslanders. Het zoeken naar een geschikte locatie in Vlaanderen heeft met deze laatste een einde gevonden. 5 jaar is lang genoeg geweest.

+++
 
De voorbije 5 jaar vormden een immens groeiproces. Het loslaten van de zekerheid die het PR werk van Calliope's bood (http://www.calliopes.be/) was een immense stap. Ik wist heel goed dat paardencoaching in Vlaanderen nog in de kinderschoenen stond, dat ik maanden zonder inkomsten zou zitten en veel risico's zou moeten nemen op het vlak van investeringen, gelet op het gebrek aan enige ondersteuning vanuit de overheid, maar alles in mij riep dat dit het juiste pad was en dat Equiboost het leven van velen zou tekenen en verbeteren. Ik ben nog steeds die mening toegedaan en blijf het Equiboost pad volgen.
 
Ik hou van wat ik doe, en leef iedere dag mijn droom, ook op die dagen dat de droom als een nachtmerrie aanvoelt, want het is niet iedere dag rozegeur en maneschijn. Het omgekeerde zeggen zou liegen betekenen en dat doen we niet. Mensen die nu in Vlaanderen als paardentherapeut of paardencoach werken, combineren hun werk doorgaans met een andere (part time) job, hetzij in vast dienstverband, hetzij als zelfstandige, of kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner. Ik heb tot op heden geen enkele paardentherapeut of paardencoach ontmoet die zei: "ik kan het hele boeltje betalen zonder steun van mijn partner of familie en ik hou een mooi loon over mezelf". Daarvoor liggen de kosten in Vlaanderen te hoog en daarvoor is therapie en coaching met paarden nog te weinig gekend. Met hippotherapie gaat het al iets beter.
 
Equiboost en het IEADC vzw zijn vorig jaar de dialoog met de overheid aangegaan. Kort samengevat zijn we beland in een "o fantastisch concept doe vooral zo voort maar sorry niet mijn verantwoordelijkheid" spelletje dat ons van kastje naar muur leidde. De Vlaamse realiteit is heel eenvoudig: zonder steun van de overheid - en die steun is er momenteel vanuit Europa in de vorm van 1,4 miljoen euro binnen PDPO II voor 10 projecten - zal paardentherapie en paardencoaching in Vlaanderen beperkt blijven tot enerzijds een luxe begeleiding voor mensen met centen die paardentherapie en paardencoaching kunnen betalen, anderzijds kortlopende projecten die gesubsidieerd worden. De mensen die het meeste baat hebben bij paardentherapie en -coaching, zullen de kans er niet toe krijgen. Het opleidingsaanbod in Vlaanderen zal beperkt blijven want expertise is er in ons land op heden NIET in overvloed. Equiboost stelt op dat vlak 100 % vertrouwen in Marianne Depestel, die zich ook continu blijft bijscholen. Mensen die een opleiding willen volgen, zullen duizenden euro's op tafel moeten leggen en hebben geen enkele garantie over de kwaliteit van hun opleiding tot paardentherapeut of over hun opleiding tot paardencoach. Het alternatief is in het buitenland opleiding volgen, en de prijzen daarvan zijn navenant, los van de verplaatsingsonkosten en het tijdsverlies. Iedereen met een paard in zijn achtertuin, kan zich op vandaag paardentherapeut, hippotherapeut of paardencoach noemen. De kwaliteitsgarantie is nihil. We zien de gekste dingen gebeuren met sommige paarden, die ingezet worden in therapie en coaching met paarden. Er zijn geen regels om hen te beschermen.
 
Als paardencoach heb je dan verschillende opties. Je kan je blauw ergeren aan de situatie (wat ik, ik geef toe, in het begin een tijd lang gedaan heb), je kan zelf het goede voorbeeld geven dat het ook anders kan (wat ik tot op vandaag tracht te doen), je kan proberen om een samenwerking tot stand te brengen met die instanties die wél voor een verandering van de situatie kunnen zorgen (wat ik tot volgende week vrijdag zal doen).
 
Als echter blijkt dat je keer op keer op een muur botst, dan komt er een punt waarop je noodgedwongen vaststelt: deze weg leidt nergens heen, zo ga ik achteruit ipv vooruit. Dan ben je genoodzaakt een andere weg te bewandelen.
 
Dat punt is nu bereikt. Ik wil vooruit met paardencoaching en Equiboost. Ik heb geen minuut spijt van het afgelegde parcours, en zou alle beslissingen die ik in het verleden genomen heb, opnieuw nemen. Het is, ondanks de nodige obstakels, een fantastische reis geweest tot nu toe en ik ben blij dat ik ze gemaakt heb. Tegelijk is het belangrijk om niet alleen stil te staan bij wat je zou willen dat is, maar ook bij wat daadwerkelijk is. Het EAD Center dat openstaat voor anderen, dat kennis deelt, dat mensen sterker maakt, is mijn droom. Misschien een naïeve en onrealistische droom, maar als ik het niet probeer, of er niet 200 % voor ga, zal de droom nooit werkelijkheid worden. 
 
We wachten nog een week af, en sowieso begint na volgende week een nieuw hoofdstuk in de Equiboost geschiedenis. Che sera, sera.

woensdag 16 juni 2010

IEADC infonamiddag op 10 juli

Op 10 juli a.s. nodigt het IEADC mens- en paardenvrienden uit voor een infonamiddag. Mensen die als professioneel lid willen toetreden, krijgen dan ook de kans om hun toelatingsproef af te leggen. Geeft u ons graag vooraf een seintje zodat we voor 3 monitoren kunnen zorgen. De deelnameprijs aan de infonamiddag bedraagt 3 euro, die gebruikt zullen worden om u een drankje aan te bieden. De infonamiddag gaat door bij Géraldine Vandevenne, paardentandarts, vanaf 14 uur, op volgend adres:

Hoeve Gitlirhof
Vaartstraat 44
8690 Alveringem
www.hoevegitlirhof.be

De boerderij bevindt zich op 5 minuten van afrit 2 Veurne - Koksijde langs de autosnelweg E40 Brussel –Kust, op 12 km van de zee.


Het IEADC streeft ernaar om kennis over paarden en paard & mens te delen.
Wil u zich ook aansluiten bij een groeiende groep mensen met hart voor paard en mens? Word dan lid van het IEADC vzw. Dat kan door een mailtje te sturen naar Katia.yang@gmail.com en 30 euro over te schrijven op
rekeningnummer 973-0025524-47. Zelfstandige paardenmensen kunnen een attest ontvangen om aan de boekhouding toe te voegen.


Contact: katia.yang@gmail.com
Info: www.ieadc.jouwweb.nl