donderdag 24 juni 2010

Leiderschapstrainingen met paarden voor bedrijven kunnen niet in Vlaams agrarisch gebied ??

Dit is de feedback die we vandaag mochten ontvangen van het 3 partijen overleg ivm een EAD Center in Vlaanderen. Equiboost wenst de verantwoordelijke van de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente te danken om de plannen voorgelegd en verdedigd te hebben bij de provincie en om tijdig de nodige feedback bezorgd te hebben.

De inrichting van een centrum voor paardentherapie kan wettelijk onder voorwaarde dat het effectief gaat om dierentherapie (centra voor managementsopleidingen horen daar niet bij). Wel is het belangrijk dat een visie gegeven wordt over het gebruik van alle gebouwen. Er moet eveneens vertrokken worden van de bestaande gebouwen en plaatsing van de gebouwen tov elkaar. Bij alle toekomstige aanvragen voor werken moet vertrokken worden van het karakter van dit gebouwencomplex. Tevens wordt opgemerkt dat de functie moet gebeuren in de bestaande gebouwen, volumes vergroten kan dus niet (cfr vraag tot plaatsen van grotere rijhal kan dus niet), de woonfunctie moet behouden blijven in de bestaande woning (er is geen wettelijk kader om een appartement te voorzien in de bijgebouwen!). Samengevat wordt gesteld dat hier de aanvraag te algemeen is om uitsluitsel te geven of de aanvraag kan vergund worden. De bespreking op het 3-partijenoverleg volstaat dus niet om de gevraagde zekerheid te geven die in de mail gesteld wordt als voorwaarde tot aankoop. Dit dossier moet verder uitgewerkt worden in hetzij een aanvraag tot stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning.


Dienen we hier uit af te leiden dat paardencoaching als innovatie in het bedrijfsleven wettelijk gezien niet mag op het platteland? Waar dan wel? Dienen er in de stad pistes en weides te komen? Hoe rijm je dat met elkaar? Kan er op het platteland geen dienstverlening naar bedrijven toe uitgebouwd worden, ondanks het feit dat er geen gevolgen zijn voor het landschap, voor de mobiliteit, voor het uitzicht, voor ... ? Is het zo dat infrastructuur op het platteland wel gebruikt kan worden voor therapie met paarden in het kader van gezondheidszorg, maar diezelfde infrastructuur niet gebruikt kan worden voor managementstraining met paarden ? Het is allemaal een beetje vreemd, de logica ontgaat me compleet eigenlijk.

Er is een signaal gevraagd vanuit de overheid, en dat signaal is deze week vanuit diverse hoek gegeven. De plannen voor een EAD Center in Vlaanderen worden opgeborgen. Om het met de wijze woorden van supporter Danny H. te zeggen:  ‘Don’t try to change the unchangeable’ is een hele bruikbare en verzoen je met het feit dat de meeste verandering best wel traag gaat (de schildpad wint uiteindelijk toch van de haas).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten