vrijdag 25 juni 2010

Overheidserkenning beroepsopleiding tot paardencoach

Mensen die een opleiding tot paardencoach willen volgen, willen een "erkende opleiding". Noch in coaching, noch in paardencoaching, zijn er "erkende beroepsopleidingen". Gelet op onderstaande, ziet het er niet naar uit dat hierin binnenkort verandering zal komen.

Wees dus op uw hoede voor opleidingen tot paardencoach die beweren dat ze een "erkende opleiding" aanbieden of "geaccrediteerd" zijn. Vraag altijd de attesten of bewijzen van erkenning of accreditatie op. Een eerlijke trainer zal u eenvoudigweg meedelen dat er geen erkende opleidingen tot paardencoach bestaan, althans niet in België.

Hoe u dan uw trainer kiest? Spreek met mensen, informeer u, maar vooral: volg uw gevoel en kies die trainer waar u zich het beste bij voelt.

+++

Bericht van het Vlaams Paardenloket

Er bestaat geen uniek orgaan voor overheidserkenningen, noch een unieke werkwijze of lijst van criteria om door de overheid erkend te worden. Het zal er op aan komen om de bevoegde departementen / afdelingen te contacteren en case per case te bekijken of een samenwerking mogelijk is.

De opleidingen opgenomen in het ABC maken zoals gezegd deel uit van een overheidsorganisatie of hangen er erg nauw mee samen. Commerciële initiatieven zijn daarbij uit den boze. Ik overloop de overheidsorganen die voor de paardensport erkende opleidingen aanbieden om dit duidelijk te schetsen:

- Departement Sport: De opleidingen opgenomen in deze rubriek worden aangeboden door de sportfederaties die erkend werden door (LRV, VVR en VLP), of deel uitmaken van Bloso (VTS). Sinds 1/04/2006 is Bloso een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVArp Bloso). Bloso, het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Het IVArp Bloso maakt vanaf dezelfde datum deel uit van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Om als sportorganisatie erkend te worden dient men een aanvraag te richten tot Bloso. Men moet voldoen aan strenge bijkomende criteria op vlak van deontologie, verzekeringen, vzw-wet, … Hierover vindt u informatie op www.bloso.be.

- Departement Onderwijs: Bij het departement onderwijs hanteert men niet de term erkenning maar heeft men het over accreditatie. Het NVHO is een organisatie die zowel de Vlaamse als Nederlandse opleidingen accrediteert. Een geaccrediteerde opleiding levert een nationaal erkend diploma af dat binnen de loonschalen gesitueerd kan worden, onder een welbepaald niveau valt (master, bachelor, lager onderwijs, ASO, TSO, …), en dergelijke meer. Om een accreditatie te genieten moet de opleiding eerst en vooral aangeboden worden door een erkende school (lagere school, universiteit, …). Daarnaast zal men moeten bewijzen dat er een noodzaak is aan deze opleiding binnen Vlaanderen en dat hier wel degelijk belangstelling voor is. Men dient een opleidingsprofiel in te dienen dat beantwoordt aan de Europese en Vlaamse wetgeving en dergelijke meer.

- Beleidsdomein Werk en Sociale Economie: Dit beleidsdomein bouwde een opleidingsnetwerk voor zelfstandigen en ondernemers uit. Deze zogenaamde beroepsopleidingen, niet te verwarren met de BSO-opleidingen, worden aangeboden door het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming (Syntra Vlaanderen). Syntra is met andere woorden een overheidsorganisatie.

- Departement Binnenlandse Zaken: Het gaat hier om de opleiding politieagent te paard die volledig onder de controle valt van het departement binnenlandse zaken.

- Beleidsdomein Landbouw en Visserij: Om in aanmerking te komen voor VLIF-steun, een bouwvergunning te bekomen in landbouwzone, … dient men aan te tonen dat men voldoet aan de gestelde criteria, waarbij de hoedanigheid van landbouwer essentieel is. Eén aspect dat men vereist is een opleiding tot landbouwer. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij voorziet mogelijkheden om een diploma te halen op kortere termijn.

Ik hoop dat dit u toelaat beter te begrijpen wat er verstaan wordt onder een overheidserkenning. Bij de niet behandelde departementen en afdelingen gelden gelijkaardige principes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten