donderdag 28 juli 2011

Website Paardencoaching Center / Centre de Coaching Equin / Horse Coaching Center online

Equiboost nodigt u graag uit voor een virtueel bezoek aan het Paardencoaching Center.
Voor de Nederlandse versie kan u hier terecht.

Foto's en sfeerbeelden van de infrastructuur kan u op de facebook pagina van het Paardencoaching Center terugvinden. Detailinformatie over toepassingen, doelgroep, enz. van paardencoaching, blijft via de Equiboost website toegankelijk.
Alle beroepsopleidingen, seminaries, workshops, themaverblijven waarbij coachen met paarden centraal staat, kan u vanaf nu gemakkelijk en snel consulteren via de kalender van het Paardencoaching Center. Nieuwe concepten zullen regelmatig toegevoegd worden.


C'est avec grand plaisir que Equiboost vous invite pour une visite virtuelle du Centre de Coaching Equin.
Vous pouvez accéder à la version française ici.

Vous trouverez également plusieurs photos sur la page facebook du Centre de Coaching Equin. L'information détaillée sur les différentes applications du coaching par les chevaux, cibles, formations, et autres, reste disponible sur le site web de Equiboost.
Le calendrier du Centre de Coaching Equin vous permet un accès rapide et facile au résumé des différentes formations professionnelles, séminaires, séjours, ateliers axés sur le coaching avec les chevaux. Des nouveautés seront ajoutées régulièrement.


Equiboost warmly invites you for a virtual visit of the Horse Coaching Center.
You can access the English version here.

For a first impression and some images, you may also visit the Horse Coaching Center facebook page. Detailed information about the various applications, target groups, trainings and other, of coaching with horses, remains available on the Equiboost website.
The calendar of the Horse Coaching Center allows an easy and fast access to an overview of all Equiboost professional trainings, seminars, workshops about coaching with horses. New concepts will be added regularly.maandag 25 juli 2011

Paarden, paardencoaching en autisme

De Magic Class is de eerste Europese opleiding tot paardencoach specifiek gericht op autisme. Ze is toegankelijk voor zowel ouders als begeleiders van kinderen en tieners met een autismespectrumstoornis.


De Magic Class gaat voorlopig enkel in het Frans door. Mits voldoende aanvragen, kan deze voor uw gezin, instelling of organisatie ook in het Nederlands georganiseerd worden. Indien interesse, kan u een mailtje sturen naar: anke@equiboost.com

Uitleg en details over de Magic Class vindt u hier: http://www.slideshare.net/Equiboost/equiboost-magic-class-2012-centre-de-coaching-equin

dinsdag 19 juli 2011

De rol van paardencoaches in de toekomst

Onze levens staan op het punt om drastisch te veranderen. Onze wereld, zoals we hem kennen, zal in tegenstelling tot wat veel 'einde van de wereld' scenario's voorspellen, niet vergaan. Wel zal hij danig gaan veranderen. We gaan een periode van grote chaos tegemoet, die vele jaren zal aanslepen. Alles wat ons ooit geleerd werd, over wie we zijn, onze geschiedenis, onze toekomst, de structuren waarrond onze levens zijn opgebouwd, zowel individueel als collectief, zullen in vraag gesteld (moeten) worden. De dualiteit, die op alle vlakken ons leven beheerst, zal de komende maanden ongekende extremen kennen, zowel in positieve als in negatieve zin.

Deze video geeft (Engels en Frans) een goede samenvatting van hoe we tot vandaag gekomen zijn. Hij duurt bijna anderhalf uur, maar is de moeite waard.

http://www.ubest1.com/?page=video/30859#null

Johannes van Jeruzalem, ook bekend onder de naam Jean de Vézelay, en stichter van de orde van de Tempeliers, omschreef bijna 1000 jaar geleden de evolutie van de mensheid. De profetie (Frans) kan je oa hier lezen: http://joeliah.amie-des-anges.pagesperso-orange.fr/jean.htm

We hopen dat het eindresultaat zal lijken op wat de Indiaanse stammen sinds generaties aan elkaar overleveren: http://amazonarcenciel.blogspot.com/p/la-famille-arc-en-ciel_5937.html.

De oplossing ligt, zoals bij alles, in het herstel van het evenwicht en het ontdekken en opheffen van de weerstand die speelt. Als individuele mens terug leren de verbinding maken met je hart, je ziel, je Zijn, de natuur - als geheel van mensen terug leren samenwerken en samenleven zonder (voor)oordeel over de ander en in respect voor het unieke in eenieder. In tegenstelling tot wat velen denken, is de Dag van het Laatste Oordeel niet de dag waarop jij sterft en door een of andere goddelijke kracht ge/be/veroordeeld wordt. Het is de dag dat je voor het laatst jezelf ge/be/veroordeelde en schuld loslaat. De dag dat je jezelf volledig aanvaardt zoals je bent en graag kan zien zoals je bent.

Paardencoaching is een van de manieren om het contact met je Zijn te herstellen omdat het het trillingsveld van de coachee verhoogt. De paarden werken als katalysator rechtstreeks op het zielsniveau, of het niveau van het onderbewuste. Wie we (denken te) zijn, al onze gedachten, al onze emoties, zitten vervat in 3 % van wie we echt zijn. 97 % van wie we echt zijn, wordt door de meeste mensen niet benut. Een eindeloze reeks beperkende overtuigingen, opgelegd door het Ego, belemmeren de toegang tot ons ware Zijn. Stap 1 is het inzicht dat we niet (enkel) bestaan uit vlees en bloed, maar dat we in wezen wandelende antennes zijn die signalen uitsturen en ontvangen, met een elektromagnetisch veld. Paardencoaching opent de deur naar die 97 % en laat toe je volle potentieel te ontdekken en in al je kracht herboren te worden.

We krijgen steeds meer mailtjes van mensen die de voorbije weken te kampen kregen met symptomen die ze tevoren niet hadden, zoals:

- aanhoudende vermoeidheid
- toenemende verstrooidheid en vergetelheid
- concentratiestoornissen
- overgevoeligheid (snel in huilen uitbarsten, gevoelig zijn voor opmerkingen van anderen, ...)
- depressieve gevoelens
- gevoel van angst, paniek
- toenemende ongerustheid over werk, geld, gezondheid, studies
- knagend gevoel van ontevredenheid, innerlijke onrust
- het gevoel iets in je leven te willen veranderen maar niet weten wat precies
- woede, kwaadheid
- heldervoelendheid (je kan voelen wat een andere mens of dier voelt)
- steeds terugkerende, intense dromen, vaak beangstigend

Dit zijn tekens van de passage die iedere mens, en ook onze planeet, willens nillens, momenteel doormaakt. De ene wat vroeger dan de ander, de ene wat intenser dan de ander. Het belangrijkste is, te weten dat het een passage is - m.a.w. een tijdelijk fenomeen. De duurtijd en uitkomst van deze passage bepaal je helemaal zelf - of je komt er sterker, in vertrouwen uit ; of je laat angst je leven regeren. De paarden kunnen hier bij helpen omdat ze je vibratie verhogen.

Van waar deze wereldwijde passage komt? Een complex geheel van feiten, met o.a. een astrologische component: Uranus is op 11 maart Aries binnengetreden - Uranus staat bekend als rebel, onvoorspelbaar, een planeet die wakker schudt, grote veranderingen op korte tijd, maar ook het vinden van groot inzicht en moed. Daarnaast gebeurt er heel wat op de zon. Mensen die hier in geïnteresseerd zijn, kunnen op de website van de NASA de ontwikkelingen rond de verhoogde zonne-activiteit (elektromagnetische stormen) volgen. In dit kader kan het artikel dat op 30 maart 2010 al op deze blog verscheen, wat inzicht bieden: http://equiboost.blogspot.com/2010/03/interview-avec-le-biophysicien-dieter.html. Tegelijk bevinden we ons, vanuit spiritueel oogpunt, aan het einde van een 26.000 jarige cyclus. Een nieuwe cyclus die start, brengt altijd heel wat opschudding te weeg - zij het deze keer in uitzonderlijke mate. Er komen momenteel heel veel energieën van vuur vrij, wat je kan zien aan het wakkerworden van vulkanen wereldwijd. De grote droogte, waar zowat een derde van onze wereld mee te kampen heeft, is een ander gevolg (hou rekening met stijging van voedselprijzen de komende maanden). Vuur wijst ook op woede, colère - dat zal blijken uit de massaprotesten die na de zomer de kop zullen opsteken. Tegelijk keert het geheugen van de oude werelden terug, en water is het geheugen. Daarom juist zijn er momenteel in zoveel landen overstromingen (met opnieuw mislukte oogsten als gevolg - nogmaals, hou rekening met stijging van voedselprijzen de komende maanden). Veel mensen zullen het geheugen van Wat Was / Wat Is terugvinden. Los daarvan pikken onze 'antennes' de lage frequenties op die momenteel de wereld domineren, en heel wat van de symptomen zijn afkomstig van gebeurtenissen die eigenlijk niets met ons Zijn te maken hebben, maar zich in de wereld om ons heen afspelen. Hierbij is het heel belangrijk het onderscheid te maken tussen 'wat komt van (binnen in) mij en wat komt van buiten mij'.

De rol van paardencoaches in de toekomst valt niet te onderschatten en zal tweeledig zijn: in de eerste plaats het brengen van rust en verstilling, het terugbrengen van innerlijke rust door mensen te begeleiden in het proces van weerstanden die leven, duidelijk te maken en op te heffen. In de tweede plaats als begeleiders, noem het een soort leraarschap als je wil, om mensen te leren terug de verbinding met hun hart, hun authentieke Zijn te maken, zodat hun frequentie afgesteld kan worden op deze van onze planeet en zij de komende tijd veilig en in vertrouwen kunnen doormaken. Of zoals een van mijn wijze leraars ooit zei: As human beings learn to listen to the animal kingdom’s thoughts and needs, they will better understand the human within themselves. Meer en meer mensen zullen zich trouwens geroepen voelen om het beroep paardencoach op te nemen, en dat is maar goed ook. Zorg voor een degelijke beroepsopleiding tot paardencoach door ervaren vakmensen.

Een belangrijke tip aan paardencoaches: hou meer dan ooit de veiligheid van de coachees in de gaten. Paarden, voor zoverre zij paardnatuurlijk en in vrijheid kunnen leven, zullen heviger reacties dan anders laten zien. Emoties bij de coachees, daarom niet noodzakelijk altijd bewust benoemd, zullen de komende maanden toenemen, het gedrag van de paarden zal logischerwijze navenant zijn. Bovenal, neem de tijd om zelf regelmatig aan introspectie te doen en continu te werken aan je eigen evenwicht en het verhogen van je vibratie. Een bergbeklimmer die niet weet hoe hij de top van een berg kan bereiken, kan moeilijk reizigers de berg laten beklimmen.

Naar de paarden toe: zorg voor voldoende winterhooi. We zijn half juli, maar de herfst is al gestart. De tijd versnelt, zo ook de seizoenen. De winter zal sneller dan gedacht voor de deur staan, en hij belooft heel koud te worden.

Mitakuye Oyasin

maandag 4 juli 2011

Wat gebeurt er vandaag in de wereld ?

Met stijgend ongeloof lezen we de recente berichtgeving in de Belgische pers. Ongeloof, omdat er zich momenteel zo'n fundamentele omwentelingen aan het voltrekken zijn over de hele wereld, waarover in onze kranten en tijdschriften nauwelijks iets te lezen valt, en die nochtans ieder van ons aanbelangen.

Bekijk volgende recente berichtgeving, en trek zelf uw conclusies:

http://www.youtube.com/watch?v=B7y4QGTMvGc&feature=share In Griekenland riep de president in een toespraak zijn burgers op om hun spaargeld van de bank te halen, wat ze massaal deden. Stelt niemand zich de vraag waarom hij dat deed? Dit is waar het echt om draait: http://www.youtube.com/watch?v=3HO0IPJzOkw&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=lXLQAUUpJwU&feature=share Libië is het zoveelste media circus. Iedereen in Libië heeft GRATIS toegang tot onderwijs, universiteit, gezondheidszorg, enz. ; wat heeft de NATO daar plots verloren denkt u?

http://www.youtube.com/watch?v=NblhUrcdrSc&feature=share Woordje uitleg over de financiële situatie in de USA, waar 2 augustus een keerpunt kan worden (verklaart de USA zichzelf al dan niet failliet? indien ja, bye bye euro) http://www.youtube.com/watch?v=HTt2_4W55wI&feature=share ; Wist u dat de staat Minnesota zichzelf dit weekend failliet verklaarde ? Government shutdown is gestart ... http://realinfos.wordpress.com/2011/07/02/en-faillitele-gouvernement-du-minnesota-cesse-ses-activites/mind

Los daarvan wordt er niet meer gecommuniceerd rond Fukushima, omdat de schade dermate groot is, dat het wereldwijde paniek zou veroorzaken. Nu al worden mismaakte dieren geboren zoals deze http://rt.com/news/rabbit-born-fukushima-plant/ ; in een Franse kerncentrale brak dit weekend brand uit na een explosie, en in de USA zijn 2 nucleaire rampen in wording: Los Alamos http://www.youtube.com/watch?v=DdkU8GuWtXs&feature=share en Fort Calhoun http://www.omaha.com/article/20110627/NEWS01/706279901/-1#flood-test-not-over-for-nuke-plant . Obama beval meteen dat alle communicatie rond deze kerncentrale verboden moest worden http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=24347 Ver van uw bed show denkt u? Nope. In enkele dagen komt de radio-activiteit ook aan in de Benelux, net zoals de radio-activiteit van Japan in enkele dagen de USA bereikte en er het sterftecijfer bij borelingen de lucht injoeg bvb http://www.youtube.com/watch?v=ycfhek_0rc8&feature=player_embedded#at=218 wat natuurlijk ook meteen gecensureerd werd en uit het nieuws gehaald werd. Welke regen is op het gras gevallen van het biefstuk op uw bord?

In Caïro laait het protest sinds dit weekend terug hoog op, http://www.youtube.com/watch?v=NtcHmGip-yU, in UK, Syrië en Spanje om er maar enkele te noemen houdt het protest aan, ook in de ex-USSR treedt politie hardhandig op tegen vreedzaam protest zoals bvb http://www.youtube.com/watch?v=5P6xepEPVxg&feature=share

Intussen horen we niets meer over de Golf van Mexico die zo goed als dood is, sijpelen langs alle kanten berichten binnen van nieuwe olielekken zoals bvb in China http://www.maxisciences.com/mar%e9e-noire/une-maree-noire-gardee-secrete-au-nord-de-la-chine_art15521.html (intussen 4.200 km² groot http://wikistrike.over-blog.com/article-la-maree-noire-en-chine-s-etend-juste-sur-4-200-km-79496559.html) en bvb in de USA http://www.youtube.com/watch?v=o4JJgXr6Qt8&feature=share, en zijn de voorbije 3 maanden zo maar eventjes DERTIEN van de 16 grootste, oudste supervulkanen wereldwijd wakkergeworden, na vaak duizenden jaren van non-activiteit. Delen van Australië, Pakistan en China staan al maandenlang onder water, andere delen van de wereld kampen met massale droogte, in Afrika zullen deze zomer alleen al 18 miljoen kinderen sterven van de honger. Waarom geen noodplan om deze kinderen te helpen?


Deze en meer video's en artikels over de recente ontwikkelingen zijn op de facebook pagina van Equiboost terug te vinden. Laat u de komende maanden niet verrassen en informeer u grondig over wat er in de wereld gebeurt, want nu meer dan ooit tevoren, zijn we een globale samenleving. Wat nu gebeurt, is een begin. Een begin van iets nieuws, en iets goeds. Hoe dit alles kadert in paardencoaching? Heel eenvoudig - het basisprincipe is hetzelfde: Mitakuye Oyasin. Word wakker lieve mensen. Wie bent u? Vanwaar komt u? En vooral: waarom bent u hier? Wat is uw missie op deze planeet in dit tijdperk?


Initiatief waar we wellicht nog van zullen horen: http://youtu.be/ET4Ki5Tr_CQ