zondag 17 maart 2013

Over geschiedenis en paardencoaching

Het Leuvense magazine Tijdingen blikt terug op mijn studentenjaren (waar is de tijd ? is dacht echt al 20 jaar geleden ?) en legt de link tussen geschiedenis en paardencoaching.

Van historica tot paardencoach, met dank aan Dhr. De Maesschalck.


Om te lezen, kan u hier klikken: Artikel

Onderzoeksverslag: Professionalisering in Paardencoaching


Hogeschool Van Hall Larenstein, onderdeel van de Universiteit van Wageningen in Nederland, en gespecialiseerd in beroepsopleidingen waar dieren bij te pas komen, ondersteunde samen met Equiboost een diepgaand onderzoek naar paardencoaching. Het oorspronkelijke uitgangspunt bestond erin na te gaan wat nodig is om paardencoaching op een duurzame manier te integreren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Studentes Mascha Barten en Marieke de Boer kwamen tot de conclusie dat de eerste stap erin bestaat, om tot een professionalisering van het werkveld Paardencoaching te komen. Hun onderzoeksverslag is hierop toegespitst.

Beide dames geven een actueel overzicht, een stand van zaken, met kritische blik op mogelijkheden en obstakels. Ook onderzochten zij andere vormen van 'alternatieve geneeswijzen', die de voorbije decennia het pad van de professionalisering volgden.

Het eindresultaat mag er wezen, met een grote bravo voor Mascha en Marieke voor het waardevolle werk dat zij leverden !

Equiboost wil graag Mascha en Marieke bedanken voor hun grondigheid, tijd, inzet, motivatie en fijne samenwerking ; evenals de docenten van Hogeschool Van Hall Larenstein voor hun begeleiding de voorbije maanden en 'open mind'. We wensen Mascha en Marieke alvast veel succes voor de toekomst toe !


Het onderzoeksverslag is een groot bestand, het kan even duren voor het geopend is.zaterdag 16 maart 2013

'Gevaarlijke kankertherapie' vertelt nochtans waarheid


In De Standaard lezen we dit weekend: Gevaarlijke kankertherapie zaait uit in Vlaanderen.

Link: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130316_028Concreet wordt het baanbrekend werk van de Duitse arts Hamer met de grond gelijk gemaakt. De journalist geeft hierbij blijk van grote onwetendheid. Hij is duidelijk geen ervaren kenner die zowel de reguliere als alternatieve geneeskunde op zijn duimpje kent. Waarop baseert hij dan in godsnaam zijn (voor)oordeel ?

Telkens iets afwijkt van wat we kennen, is het 'gevaarlijk' ... precies nog steeds de middeleeuwse inquisitie. Dr Hamer heeft het overigens bij het rechte eind: kanker vindt zijn oorsprong in een onverwerkt trauma of schok. Hier en daar is nuancering van zijn werk wel aangewezen. De man is een genie en verdient alle respect voor zijn baanbrekende inzichten en jarenlange studies, samen met zijn vrouw die ook arts is. Ze startten hun onderzoek toen hun zoon doodgeschoten werd tijdens een jachtongeval - beiden kregen tegelijk kanker (borst- en prostaatkanker respectievelijk). Honderden en honderden kankerpatiënten heeft hij bevraagd over hun privé-leven om tot zijn indeling te komen. De Duitsers lachen niet met het begrip "grondigheid" ...

Feit is: als je kanker kan wegkrijgen door (de herinnering aan) een trauma weg te nemen, is dat niet interessant natuurlijk voor de farma die veel verdient aan kanker. Toegeven dat Hamer het bij het rechte eind heeft, zou impliceren dat de huidige inzichten fout zijn (wie zal ooit toegeven fout te zitten? ondenkbaar) en de MILJARDEN euro's die uitgegeven worden aan kanker- en genetisch onderzoek, eigenlijk weggesmeten geld zijn ... Families die dezelfde kanker ontwikkelen, dragen eenvoudigweg hetzelfde familiekarma mee, dit 7 generaties lang, tenzij iemand de stap zet komaf te maken met het familiekarma. De ziekte vindt haar oorsprong in de ziel - niet in het DNA. Het DNA laat enkel zien wat leeft op een hoger niveau, dat in de klassieke geneeskunde vandaag meestal straal genegeerd wordt.

Het werk van Hamer is een basis, die verdient verder uitgediept te worden. Het initiatief van de Levensschool, om het werk van Hamer bekend te maken, is dan ook lovenswaardig. Chronische ziektes zoals kanker zijn een signaal van het lichaam dat er een energetische / emotionele on-balans bestaat - een knoop die maar niet losraakt, die integendeel met de jaren strakker wordt, tot het lichaam uiteindelijk zichzelf begint te vernietigen. Door het evenwicht te herstellen emotioneel, kan de energie terug stromen, en kan de kanker verdwijnen. Mensen die op 'mirakuleuze wijze' genezen van een 'ongeneeslijke ziekte', zijn die mensen die de weg naar het binnenste van zichzelf afgelegd hebben. Ieder deel van het lichaam, iedere wervel, iedere spier, iedere vinger, iedere tand, staat symbool voor een emotie, een onopgelost innerlijk conflict. Hier gaan we dieper op in in de Equiboost Oro's Class. Het is namelijk mogelijk om door middel van paardencoaching chronische ziektes op te lossen. Het letterlijk 'levende bewijs' woont enkele dorpen verderop. Na 2 sessies paardencoaching zette ze haar leven op zijn kop en ze gaat nu gelukkiger - en vooral zonder kanker - door het leven. Toeval ? Misschien.

Betekent dat dan dat mensen de reguliere geneeskunde moeten afwijzen ? Uiteraard niet. De klassieke geneeskunde heeft zeker zijn nut en verdienste, voornamelijk voor ACUTE ziektebeelden en om diagnoses te stellen. Wie met een chronische of terminale ziekte sukkelt, zal evenwel weinig oplossingen vinden in de klassieke geneeskunde, die wel kan aantonen WAT er aan de hand is, maar niet of slechts beperkt kan uitleggen WAAROM dat aan de hand is. Iemand die zijn hele leven lang gezond at, dronk, niet rookte of dronk, regelmatig sportte - hoe komt het dan dat zo iemand plots kanker krijgt ? Hoe leg je dat uit ? Pech ? Toeval ? 'Dat is het leven' (da's ook zo'n mooie ...) ? Ieder trekt aan wat hij uitstraalt. Er is geen toeval of pech. Het is precies dat waarom, die dieper liggende oorzaak, waar de sleutel van de oplossing, van de genezing, ligt. Zelfs voor kanker.

Sowieso, wat vandaag als 'gevaarlijk' bestempeld wordt, zal in 100 jaar 'normaal' zijn en dan zal chemo als 'prehistorisch', zelfs 'gevaarlijk' in de medische geschiedenisboekjes staan. De geneeskunde van de toekomst zal voornamelijk gebaseerd zijn op licht, kleur en klank. De onderzoeksresultaten zijn er al sinds eind jaren '70, evenwel wordt er weinig tot geen ruchtbaarheid aan gegeven. Er zijn heel veel ziektes die nu al pijnloos en quasi kostenloos genezen kunnen worden - maar dat brengt niet op hé. En daar draait het jammergenoeg nog steeds om.

Klassieke en alternatieve methoden kunnen perfect hand in hand gaan en naast elkaar bestaan. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn ze op dat vlak toch al iets verder gevorderd. In gespecialiseerde kankercentra gaan de artsen in samenwerking met een team psychologen inderdaad op zoek naar traumatische gebeurtenissen met een schokeffect, zoals Hamer aangaf. Ook in Nederland is dat reeds het geval. In België verwijzen steeds meer - openminded - artsen door naar een psychotherapeut als kanker vastgesteld wordt. Los van het kankerverhaal, worden in Frankrijk operaties - op verzoek - onder hypnose uitgevoerd. Zo is er geen anesthesie, toch een aanzienlijke belasting voor het lichaam, nodig. Microkiné is nog zoiets typisch Frans - oude traumatismes opsporen door zachte kine ; dat vind je bijna niet in Belgenland. Zo bracht ik bijvoorbeeld mijn dochtertje Anaya, 2 maanden oud, naar een osteopaat in Tours, tevens cranio-sacraal therapeut, met kennis van de transpersoonlijke psychologie voor een controle en zachte behandeling van haar schedel. Zo kunnen de 3 schedelplaten, indien dat nodig zou blijken, gecorrigeerd worden, zodat ze optimaal aan elkaar kunnen groeien, wat een optimale ontwikkeling van de hersenen mogelijk maakt, naast tal van andere voordelen. Tegelijk ging hij na of Anaya (emotionele) trauma's opgelopen had in utero, en of zij al dan niet met bepaalde 'bagage' van haar vorige levens ter wereld gekomen is (gelukkig niets te vinden, ons werk tijdens de zwangerschap lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben, en bovendien een perfecte schedel). Als ik dat in België vertel, kijken de mensen me verbaasd aan, en wordt de osteopaat doorgaans als 'kwakzalver' bestempeld en is het 'weggesmeten geld' en 'zonde van je tijd'. In Frankrijk wordt deze man evenwel aanzien als dé expert voor babies die met schedeltrauma's geboren worden en werkt hij met enkele grote ziekenhuizen samen. 80 % van de peuters hebben een lichte afwijking in hun schedelstructuur, veroorzaakt door het (lichtjes) verkeerd aan elkaar groeien van de schedelplaten. Eens aan elkaar gegroeid, is het natuurlijk te laat om bij te sturen. Bij sommige babies is dit dermate erg (bvb. door de passage door het geboortekanaal), dat de hersenen constant tegen de schedel drukken, wat voor constante hoofdpijn of blijvende oogproblemen kan zorgen. Misschien even in gedachten houden als je een "huilbaby" hebt ... Ik heb Kind & Gezin daar alleszins niet over horen spreken, en het is nochtans zo belangrijk. Deze visie neemt uiteraard niet weg dat ik met Anaya ook tweemaandelijks op controle naar de 'gewone' pediater ga - een arts die evenwel ook homeopaat is. Er is er slechts 1 in de hele Auvergne. "Voor" een bepaalde aanpak zijn, impliceert niet noodzakelijk "tegen" iets anders te zijn. Klassiek en alternatief kan je perfect combineren. Een kritische kijk naar beiden is steeds aan te raden - we hebben per slot van rekening maar 1 lichaam.

De media hoeven het alternatieve circuit niet aan te moedigen. Wie er interesse in heeft, zal zijn of haar weg wel vinden. Evenwel lijkt een minimum aan objectiviteit in een 'kwaliteitskrant' als De Standaard op zijn plaats. Een krant lijkt me, als voormalig journaliste en PR consultant, geen medium om persoonlijke meningen over de alternatieve geneeskunde als 'de waarheid' aan het grote publiek te gaan verkondigen. De redactie kreeg dan ook volgend bericht toegestuurd :


Beste Mr XXX,

 
Met alle respect voor uw team en uw krant, dat ik sinds jaren heb, meen ik toch dat met het artikel over ‘gevaarlijke kankertherapie’ de journalist zijn boekje fel te buiten is gegaan.

Geheel los van mijn persoonlijke mening over reguliere en alternatieve geneeskunde,
meen ik dat een krant geacht is objectieve verslaggeving te voeren. Het louter aan het
woord laten van de mensen die uw journalist aanvalt, zonder enig respect te tonen
overigens voor hun visie of hun werk, kwalificeert het artikel niet als objectief gelet op
termen als ‘levensgevaarlijk’, ‘onzin’ en ‘zorgwekkend’ in de tekst.

De Nieuwe Germaanse Geneeskunde van dokter Hamer wordt algemeen beschouwd als
een levensgevaarlijke en sektarische praktijk – wie zegt dat ? Waar is uw bron ?
Wie of wat wordt daar geciteerd ? Bent u daar zeker van ? Want integendeel, meer en
meer ‘klassieke’ artsen treden Dr Hamer geheel of gedeeltelijk bij in zijn stellingen.

En dan de Levensschool, met foto van hun site, op dergelijke manier in een negatief
daglicht stellen ? Voor de goede orde, heb ik geen enkele band met deze organisatie.
Waar bent u mee bezig, vraag ik me af. Er zijn al voor minder processen gestart.
Een geluk, Mr Vaes reageert bijzonder professioneel en gelaten. Hij is noch
verantwoordelijk voor het onderzoek van Dr Hamer, noch voor de persoonlijke
mening van een van zijn deelnemers.

Hoe dit mogelijk is, nota bene voor een krant die zich als open minded en kritisch wenst te positioneren? Met een doelgroep als de Standaard ? Oei oei oei ferme deuk in de geloofwaardigheid van uw krant … die zich met dit artikel dat blijkt geeft van totale onwetendheid, verlaagt tot het niveau van sensatiepers. Zijn artsen die euthanasie toepassen straks allemaal moordenaars, gevaarlijke criminelen ? Voor zover ik weet, zijn mensen nog steeds vrij om zelf te beslissen over de (para)medische zorgen die zij al dan niet toegediend wensen te krijgen.

Ik denk dat een rechtzetting, in de zin van een objectief overzicht van de alternatieve
geneeskunde, waarbij voor- en tegenstanders aan het woord kunnen komen, het
minste is wat u kan doen.

 
Met vriendelijke groeten,
anke


En Meneer Vaes: laat u vooral niet van de wijs brengen door de pers. Wees trots op wat u aanbiedt.


Het is dankzij pioniers die op gefundeerde wijze tegen het mainstream gedachtengoed durven ingaan, zoals Dr Hamer dat doet inzake kanker, dat we vandaag bijvoorbeeld weten dat de aarde rond is, en geen platte schijf waar je af kan vallen, zoals de dogma's indertijd voorhielden. In plaats van een enkele reis brandstapel zoals toen, is de strategie vandaag blijkbaar de credibiliteit van de onderzoeker in twijfel trekken. Tiens tiens, wat een déjà vu, als ik terugdenk aan de beginperiode van Equiboost ... 'gij zijt zot wat ga je nu met paarden doen, dat is toch flauwekul'. Intussen zijn er wereldwijd al duizenden studies uitgevoerd naar de impact van paarden op mensen, en groeit de erkenning voor paardencoaching jaar na jaar. Hierbij dus: bravo aan Dr Hamer en laten er nog vele dokter Hamers volgen en mag zijn werk de erkenning krijgen die het verdient.Ik ben Anke Santens, Equibooster.