woensdag 2 april 2014

Ja.

Mirakels bestaan.

Dat mochten we vandaag ondervinden in de politierechtbank te Kortrijk, waar de politierechter uitspraak zou doen over het al dan niet toekennen van een nieuwe medische expertise.

Mirakels bestaan.

En ze worden mogelijk dankzij de goedbedoelde, ondersteunende en liefdevolle energie van jullie, lieve mensen, die de voorbije dagen hun succeswensen toestuurden en vandaag in gedachten samen met ons in de zaal aanwezig waren, verbonden door een onzichtbare band. Bedankt iedereen, voor jullie steun.Zonder bijstand van een advocaat stonden we plots tegenover de man die over onze gezondheid, onze toekomst als gezin en over de toekomst van het Paardencoaching Center zou beslissen. Alles ging heel snel. De advocaat van AG, die sinds 3,5 jaar alles op alles zette om toch maar niet te hoeven tussenkomen in de schade tgv ongeval, liet me nauwelijks de kans om iets te zeggen aan de rechter. Niet dat het veel uitmaakte, want ik was uitgeput en te overdonderd om te weten wat ik moest zeggen of doen. De voorbije jaren hebben een zware tol geëist.

De politierechter maakte korte metten met de schijnvertoning. Ergens in de verte hoorde ik zijn krachtige stem zeggen: "U krijgt uw nieuwe expertise. En een provisie." Huh ? Waar kwam dat zo plots vandaan ? Droomde ik ? Ik kon het niet geloven. Na 3,5 jaar sukkelen, pijn, hopen, ontgoocheling, geconfronteerd worden met zaken waar geen mens mee zou mogen geconfronteerd worden, eindelijk een mogelijke verbetering in zicht ? Die zomaar uit de lucht komt vallen ? Zo gemakkelijk ? Ik hoorde mezelf vragen of hij dat wel zeker was. "Op 7 mei heeft u uw vonnis", herhaalde de politierechter. En of hij dat wel héél zeker was ?? Ja. De advocaat van AG reageerde minachtend naar de rechter toe, dat dat toch niet in zijn rechtbank zou gebeuren. En toen was de zitting voorbij.

De ontlading was groot. Ik weet niet precies hoe ik tot aan de auto geraakt ben. Marc en Marleen bleven het herhalen: ja, het is echt. Ja, hij heeft het echt gezegd. Nee, het is geen inbeelding. Ja, er komt een nieuwe expertise.

Het is nog niet helemaal doorgedrongen.

Helemaal opgelucht kan ik me nog niet voelen, want AG liet duidelijk verstaan dat ze zich niet zomaar zullen neerleggen bij het besluit van de Politierechter en dat ze in beroep zullen gaan. Eind mei zal er zekerheid zijn. AG heeft 2 weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis.


Maar vandaag wil en kan ik daar niet aan denken. Want vandaag is er iets heel moois gebeurd. Vandaag kreeg rechtvaardigheid een plaatsje in de rechtbank. Vandaag stapte rechtvaardigheid voor het eerst in 3,5 jaar mijn dossier binnen. Uitgenodigd door jullie allen. Alleen goede en mooie dingen kunnen daaruit groeien. Aan dat geloof wil ik vasthouden. En jullie nogmaals bedanken. 

En weer leer ik bij. De kwaliteit van de Belgische rechtspraak hangt niet af van 'de wet' zoals ik dacht. Evenmin van rechtvaardigheid. Maar wel van de RECHTSCHAPENHEID en de integriteit van zijn rechters, die het juiste evenwicht trachten te vinden tussen beiden. Recht is niet steriel of uit steen gehouwen, is niet zwart-wit, juist of fout, voor of tegen. Recht blijkt boven alles een MENSENkwestie te zijn. Dat heb ik vandaag mogen ervaren. En dat heeft me diep geraakt. As always ...Che sera, sera.


With special thanks to Gary Clayton who is taking care of the Equiboosters and the Horse Coaching Center in the most loving and dedicated way in these challenging times.

And of course my mum who is taking care of Princess Anaya in my absence.