vrijdag 28 september 2018

940 euro ingezameld voor de Equiboosters op enkele dagen tijd

Onvoorstelbaar wat een hartverwarmende respons !

Dankzij paarden- en mensenvrienden kunnen Oro, Impresse en Feinheit binnenkort een bezoekje van de paardentandarts krijgen.

Ook de eerste sessie osteopathie voor Oro kan doorgaan.

Ik was al zo dankbaar voor alle hulp voor Oro, die het het zwaarst te verduren heeft, maar ook Feinheit en Impresse worden niet vergeten.

Zij zullen de komende maanden training krijgen van paardentrainster Natacha B., gespecialiseerd in ethologie. Ze kwam vandaag op bezoek voor een kennismakingssessie en het klikte meteen - waw !

Dit weekend is er hulp op komst voor de verzorging van de paarden.

Er is maar 95 euro meer tekort om een pallet aangepaste voeding voor Oro te kunnen bestellen, dank zij het potje dat gemaakt werd en dank zij een fikse korting van Ytolan.Wat is nog nodig ?

Supplementen, voeding voor Feinheit & Impresse, een maandelijkse sessie osteopathie voor Oro, vlaslemen, idealiter luzerne voor Oro.

Hoefsmid en ontworming kan ik de hele winter zelf betalen met de verkoop van mijn inboedel, hooi komt van de eigen weides.Je kan het vervolg volgen op de website die voor Oro gemaakt is :  https://anke32.wixsite.com/orocavallo/stand-van-zakenZo ziet Oro er vandaag uit :


zondag 23 september 2018

Equiboost Paardencoaching Center is niet meer - wie helpt Oro ?

Diegenen die me volgen op facebook, weten het al enkele maanden :

8 jaar wachten op schadevergoeding na een ongeval met invaliditeit als gevolg om de nodige behandelingen en derdenhulp te kunnen krijgen, was nog niet lang genoeg volgens de Kortrijkse Rechtbank van Eerste Aanleg.

Meer nog : volgens diezelfde rechtbank is na 8 jaar zelfs een voorschot nog niet nodig.

Alhoewel zowel de Politierechtbank als AG Insurance als de "gerechtsdeskundigen" (lees : verzekeringsartsen) in mijn letselschadedossier meenden dat een schamele 6 % invaliditeit en 6 % arbeidsongeschiktheid ruimschoots volstaan, wees de Kortrijkse Rechtbank van Eerste Aanleg niet eens een voorschot toe op basis van die niet-betwiste 6 %.

Zelfs op basis van die 6 % was de nodige derdenhulp en behandeling mogelijk geweest.

Ook de WAM-wetgeving, die doorheen Europa jaren geleden in het leven werd geroepen om ongevalsslachtoffers binnen de 3 maanden na een ongeval van een voorschot te voorzien, juist om te vermijden dat zij zieker zouden worden, hun huis zouden verliezen of failliet zouden gaan, legden de rechters doodleuk naast zich neer.

Hiermee bewees Justitie - andermaal - geheel ten dienste van het verzekeringskartel te staan.

Als "motivering" meenden de rechters dat er eerst "duidelijkheid" moest komen over mijn "voorafbestaande toestand". Vreemd, want iedere "expert" die zo'n "voorafbestaande toestand" gesuggereerd had, trok zijn staart in en erkende al dat er geen voorafbestaande toestand bestond.

Het "strafonderzoek" moest hier eerst duidelijkheid over brengen.

Ook dat strafonderzoek is heel bijzonder. Ik diende in 2015 mijn strafklacht in. Tot op vandaag is er nog steeds geen enkele "gerechtsdeskundige" verhoord. Aan dat tempo kan je natuurlijk eindeloos vervelende dossiers aan de kant schuiven. Bij mijn voorganger Alain Heyrman, ook slachtoffer van AG Insurance, lieten ze dit spelletje maar liefst TWINTIG JAAR aanslepen, om op het einde van de rit te besluiten dat verslagen inderdaad vervalst waren, maar pech voor hem : "het kwaad opzet was niet bewezen" ... Alain Heyrman kreeg 0 euro. Dronken bestuurders die vluchtmisdrijf plegen, moeten zich 1 à 2 jaar na de feiten al voor de rechtbank verantwoorden en moeten hun slachtoffers vergoeden. Verzekeringsartsen die valse expertiseverslagen opstellen en verzekeringsmaatschappijen die delay, deny, defend toepassen en in de helft van de dossier nooit enige schade vergoeden, zijn 8 jaar na de feiten nog steeds niet verhoord ?

Nog frappanter is het gegeven dat de strafklacht met burgerlijke partijstelling die bijkomend in 2017 werd neergelegd, overgemaakt werd aan AG Insurance en alle betrokkenen bij de corruptie in mijn dossier. Zo'n strafklacht, waarin o.a. bepaalde onderzoeksmaatregelen gevraagd worden, is verondersteld "geheim" te zijn. Ook het strafonderzoek zelf is verondersteld "geheim" te zijn. Niet dus in mijn dossier. Justitie vond het blijkbaar aangewezen om iedereen in te lichten over de gevraagde onderzoeksmaatregelen, zodat de betrokkenen ruim de tijd zouden krijgen om mogelijke bewijzen te kunnen laten verdwijnen en hun verhalen op elkaar af te stemmen. Je kan het een beetje vergelijken met een scenario waarbij een dief of drugsdealer of moordenaar ingelicht wordt dat er een huiszoeking komt op het adres waar de gestolen waar of de drugs of het moordwapen zich bevindt.Een dergelijke "onpartijdige" houding van justitie volstaat om zelfs de grootste idealist / optimist / naïeveling duidelijk te maken dat het eindresultaat een zoveelste rondje doofpot zal zijn. Ze kunnen onmogelijk de waarheid in 1 dossier erkennen, omdat ze dezelfde bedrogstrategieën in ALLE hersenletseldossiers toepassen, omdat (minstens) 99 % van de "gerechtsdeskundigen" verzekeringsartsen zijn en omdat verzekeringsmaatschappijen nu eenmaal virtueel failliet zijn en onmogelijk de MILJARDEN euro's kunnen of willen ophoesten waar invalide ongevalsslachtoffers nochtans recht op hebben - en jarenlang dure verzekeringspremies betaalden voor een bescherming die in de praktijk onbestaande is. Pech voor mij dus, en de tienduizenden anderen die ieder jaar in dezelfde situatie als ikzelf belanden.Vandaar ook de beslissing om een kruis te trekken over mijn grote droom, mijn passie, mijn levensproject. Het Equiboost Paardencoaching Center is niet meer.

Zelfs als ik ooit de kans op doeltreffende behandelingen zou krijgen, zou het nog jaren duren voor ik er enigszins terug bovenop zou zijn - als dat tenminste al mogelijk zou zijn. Met ieder jaar dat verstrijkt, wordt het moeilijker om de hersenschade om te keren. Mijn lichaam is enorm afgetakeld. In niets lijkt het nog op het sterke lichaam dat ik voor mijn ongeval had. Mijn belastbaarheid is minimaal. Op een "goede dag" slaag ik er in tussen 14 en 22 uur "actief" te zijn. Tenminste : als ik de nodige hulp heb om voor mijn dochtertje en paarden te zorgen. Die hulp is er uit geldgebrek en omdat mijn familie en vrienden die sinds jaren instaan voor deze hulp op + 600 km afstand van het Paardencoaching Center wonen, slechts sporadisch en laat geen continuïteit of stabiliteit toe. Op een "slechte dag" mag ik blij zijn dat ik enkele uren als een Alzheimer zombie kan rondlopen. Op een hele slechte dag heb ik niet eens de energie om te stappen.

De realiteit is, dat het in dergelijke omstandigheden onmogelijk is om ooit nog paardencoaching activiteiten te organiseren - zelfs mocht ik de middelen hebben om een assistent in te schakelen en de kracht hebben om die assistent grondig op te leiden, wat snel enkele jaren in beslag zou nemen. Ik heb 8 jaar lang al het mogelijke (en het onmogelijke) geprobeerd, zowel juridisch als medisch, en beiden tevergeefs. De "verjaardag" van mijn ongeval op 22 september valt samen met de equinox, waar de zomer in alle zachtheid in herfst en winter overvloeit, en er een perfect evenwicht bestaat tussen de dag en de nacht die op dat moment precies even lang zijn. Mijn ongeval dateert inmiddels van 8 jaar geleden, waarbij het fibonacci getal 8 in de fysica het atoomnummer van zuurstof is (en net dat hebben mijn hersenen en mijn lichaam broodnodig : prana) en de 8 vanuit de esoterie gezien een omgekeerde lemniscaat is : symbool van oneindigheid, onbegrensdheid, maar ook de blijvende verbinding tussen 2 werelden, hemel en aarde, die evenwaardig naast en samen met elkaar bestaan en waarbij het snijpunt het hier en het nu is : net die plaats waar de paarden zo'n meesters in zijn. Waarbij bovendien het bovenste deel van de 8 staat voor het bewuste en het onderste deel van de 8 voor het onbewuste, opnieuw perfect in balans, wat mooi aansluit bij de slagzin op het logo van Equiboost : horses help people find balance. 8 is ook een karmisch getal en wijst op ons uniek lot, waarbij er inzicht komt in wie we zijn en wat bij ons past, ook inzicht in de kosmische wetten die veel meer dan de 'aardse' wetten het leven op aarde bepalen. Hoezeer paardencoaching ook bij me paste voor mijn ongeval : vandaag is dat noodgedwongen niet langer het geval. In de bijbel staat de 8 symbool voor verlossing en wedergeboorte : de overgang van het oude naar het nieuwe, het hogere, waarbij in de theologie de wederopstanding van Jezus vaak als de achtste scheppingsdag aanzien wordt. Ook in het boeddhisme keert de 8 terug in de achtvoudige weg, de lotusbloem telt 8 blaadjes. In Japan en China is de 8 een geluksgetal, tegelijk zijn er ook 8 symbolen in de Tao. In de goddelijke geometrie vormt de 8 het huwelijk tussen de cirkel en het vierkant, waarbij 2 vierkanten perfect in de cirkel passen en die ook vormen, de oude Grieken zagen er dan weer het getal van rechtvaardigheid in omdat 8 = 4 + 4 en die 4 op zijn beurt = 2 + 2 en die 2 = 1 + 1 (opnieuw het evenwicht) maar ook het getal van de overvloed omdat 8 tegelijk het eerste getal van de derdemacht is (2 x 2 x 2). Als justitie me verplicht om een einde te maken aan mijn levensdroom, dan kan ik me geen beter moment inbeelden dan nu en troost ik me met alle positieve betekenissen van het getal 8.   Zo komt het dat een fantastisch project aan zijn einde komt. Niet omdat ik een ongeval had, want mits de nodige behandeling en derdenhulp onmiddellijk of kort na mijn ongeval had ik een reële kans om er minstens gedeeltelijk bovenop te komen en op termijn minstens deeltijds terug aan de slag te kunnen. Wel omdat ons land bulkt van wat ik dode-letter-wetten noem, en zowel de politiek als justitie ten dienste staan van de financiële sector, waarbij "niet-rendabele" mensen zoals chronisch zieken, gehandicapten en bejaarden zonder meer bij het huisafval gezet worden, hun zorg quasi integraal afgewenteld wordt op mantelzorgers en zij maar al te vaak in armoede en isolement belanden, denk maar aan de recente artikelenreeks in De Morgen - een welvarend land als België totaal onwaardig.De Equiboost blog, die ondanks het uitblijven van nieuwe artikels na al die jaren nog steeds een paar 1.000 bezoekers per maand haalt, blijft online staan voor mensen die op zoek zijn naar informatie over paardencoaching. Idem voor de Equiboost website, die maandelijks nog steeds duizenden bezoekers aantrekt met regelmatige vragen tot opleiding als gevolg. Daar waar ik in het verleden steevast antwoordde : dit jaar niet, neemt u volgend jaar nog eens contact op aub, wordt dit vanaf nu : het Paardencoaching Center is definitief gesloten. De website www.chezoro.com wordt stopgezet bij de volgende vervaldag, de website www.paardencoachingcenter.be is al stopgezet. Ikzelf blijf bereikbaar op anke@equiboost.com : ik mag dan al geen paardencoach meer zijn, ik mag dan al geen paardencoaching center meer hebben : ik blijf een Equibooster, waarbij het innerlijk evenwicht dat paarden zo typeert, mijn levensvisie blijft bepalen. Aan lotgenoten wil ik als boodschap meegeven : het maakt niet uit wat ze je met hun corruptiepraktijken lichamelijk, materieel of financieel allemaal ontnemen - wie jij kiest te zijn, je identiteit, bepaal je zelf. Laat je miserie, je gezondheidstoestand, je armoede, je zorgen, of hun vernederingen, hun leugens nooit je Zijn of je identiteit bepalen. De ziel is veel sterker dan je denkt, vergeet nooit : mind over matter, hoe moeilijk je het ook hebt. Het Paardencoaching Center zelf wordt intussen noodgedwongen ontmanteld : de verkoop van alle meubels moet het mogelijk maken om na 8 jaar minimale zorg voor de Equiboost-paarden, de nodige zorgen te voorzien deze winter. Mijn grote liefde Oro Cavallo Mesnil De Darmen is intussen 28 jaar geworden en sukkelt zwaar met zijn gezondheid. Wie ooit een paardencoaching sessie van hem kreeg, of wie uit sympathie iets wil betekenen voor hem, mag altijd supplementen (bvb. ondersteuning immuunsysteem met kruidenmix, prebiotica, probiotica, lijnzaadolie, vloeibare silicium, zink, vitamine C, B, K, E, selenium, supplementen van www.ytolan.com (Marleen kent Oro al jaren en weet wat hij nodig heeft),  ...) voor hem opsturen naar : Anke Santens, LD Grange du Theil, 03390 Saint Bonnet de Four, zodat hij optimaal de winter mag doorkomen.       Zoals steeds : che sera, sera.


Dit was de keuken van het Equiboost Paardencoaching Center ... 

Oro in betere tijden ...maandag 16 april 2018

Krijgen de paarden en ik na bijna 8 jaar eindelijk ons leven terug ?

Acht maanden is het alweer geleden dat ik iets van me liet horen.

Acht maanden van - opnieuw - conclusies opstellen voor de rechtbank.

Acht maanden extra wachten op de nodige hulp voor de paarden.

Acht maanden wachten of Equiboost eindelijk een kans op een toekomst kan krijgen.

Intussen verzamelde ik informatie die ik op de Letselschadebibliotheek deel.

De Letselschadebibliotheek kan je hier ontdekken : www.letselschadebibliotheek.be

Hopelijk is het wachten weldra voorbij. Op 24 april zullen we het weten.

Wordt vervolgd.